Crefftau i fechgyn eu hunain

O oedran ifanc, mae angen addysgu plant i weithio, yn enwedig i fechgyn. Un o'r elfennau pwysig yn addysg lafur y plentyn yw cynhyrchu gwahanol grefftau. Yn ogystal, mae gweithgareddau o'r fath yn datblygu medrau, meddyliau, dychymyg, ac yn symbylu'r broses o wybod.

Rydym yn dod â'ch sylw â nifer o ddosbarthiadau meistr ar gyfer gwneud crefft ysgafn i fechgyn gyda'ch dwylo eich hun.

Crefftau bachgen papur

O bapur gallwch chi wneud roced syml a hardd iawn. Ar gyfer hyn mae arnom angen: papur lliw, siswrn a glud.

Cwrs gwaith:

 1. O'r papur lliw, mae angen torri allan elfennau sylfaenol y grefft: corff, apex, stondin a phorthlau. Mae dimensiynau'r rhannau yn dibynnu ar faint y roced, yr ydych am ei gael yn y diwedd.
 2. Rydym yn gludo'r corff, gan roi iddo siâp pibell, a'r brig, gan roi iddo siâp côn. Ar un ochr i'r darn rydym yn gwneud toriadau.
 3. Ar yr incisions rydym yn defnyddio gliw a gludwch y topiau a'r corff.
 4. Ar un rhan o'r stondin mae angen gwneud toriad yn ormodol, ac ar yr ail o'r isod. Ac rydym yn eu cysylltu.
 5. Ar gragen y roced, rydym yn gludo'r pyllau ac yn gwneud 4 incis o dan isod. Rydym yn gosod y corff roced ar y stondin. Mae roced o bapur yn barod!

Crefftau i fechgyn o gardbord

O gardbord mae'n hawdd ac yn syml i wneud awyren go iawn! Y cyfan sydd ei angen arnom yw: 1 blwch cyfateb gwag, cardbord, papur gwyn, glud, siswrn.

 1. Gorchuddiwch â blwch cyfateb papur gwyn. Hwn fydd ceffyl ein hawyren. Yna, torrwch stribed o gardbord tua 1.5-2 cm o led a phlygu yn ei hanner. Gludwch y gynffon i'r ceffyl.
 2. Torri allan o'r cardbord dau petryal bach ar gyfer sylfaen y cynffon. Ar un rownd y corneli, a'r ail blygu, fel y llun. Gludwch y ddwy ddarnau gyda'i gilydd. Yna gludwch y rhan sy'n arwain at y cynffon.
 3. Nesaf, o'r cardbord, mae angen i chi dorri dwy stribed o led blwch cyfatebol. Dyma adenydd yr awyren. Rhowch gylch y pen a glud ar ben a gwaelod y caban.
 4. Torrwch y propeller a phaentio'r awyren i'ch hoff chi.

Crefftau i fechgyn o blastig

O blastig, byddwn yn gwneud car rasio - hoff grefft i fechgyn plant.

 1. I wneud corff y peiriant, rydyn ni'n rhoi'r selsig allan o'r lliw sylfaen, ar un ochr ychydig yn deneuach. Yna dylai'r selsig rholio gael ei fflatio ychydig.
 2. Rholiwch yr haen o blastin du. Gyda chymorth rhyw siâp crwn, rydym yn gwasgu'r olwynion (2 mawr a 2 fach), neu'n torri eu cyllyll allan. Yn yr un modd, rydym yn cyflwyno haen denau o blastin gwyn ac yn torri 1 stribed mawr ac 1 - yn llai.
 3. Ar gorff y teipiadur yn lle'r olwynion gyda chyllell, torrwch y hanner modrwyau a rhowch yr olwynion a baratowyd (rhai bach ar y blaen, rhai mawr yn y cefn). Yng nghanol y corff rydym yn glynu stribed gwyn hir. Rydyn ni'n rholio pêl du ac yn ei dorri'n hanner. Am hanner, atodi stribed gwyn fach a glud ar ben y peiriant. O haen denau y lliw cynradd rydym yn gwneud yr adain ac yn ei atodi i'r lle. Ac mae'r ras peiriant yn barod!

Aroglau i fechgyn o losin

Ac o losin i gefnogwyr pêl-droed byddwn ni'n gwneud pêl-droed. Deunyddiau angenrheidiol: melysion (gwyn a du), dannedd pren, siswrn, gwn dannedd poeth, pêl o sbwng blodau, rhwyd ​​blodau.

 1. Er nad yw'r sbwng blodau yn y broses yn disgyn ar wahân ei lapio mewn grid blodau.
 2. O losin, mae angen torri'r cynffonau i ffwrdd a gludo'r toothpicks iddynt gyda chymorth glud.
 3. Nesaf, mae un candy yn dechrau glynu i'r sbwng, tra nad ydym yn anghofio ail-wneud rhwng gwyn a du, gan efelychu lliw y pêl-droed hwn. Ac yn awr mae ein bêl yn barod!

Mae'r holl grefftau hyn y gallwch chi eu gwneud eich hun neu gyda'r babi. Wrth wneud crefftau diddorol ar gyfer eich bachgen, ni fyddwch yn cael hwyl yn unig, ond hefyd yn dysgu sgiliau newydd y plentyn!