Daeth Amy Smart, seren y ffilm "Adrenaline," yn mom am y tro cyntaf!

Mae Amy Smart a Carter Oosterhaus wedi cyfaddefodd yn hir mewn cyfweliad i tabloidau eu bod yn freuddwydio am ymddangosiad babi yn eu teulu, ond nid oedd unrhyw gwestiwn ynghylch beichiogrwydd arfaethedig. Yn ansefydlog i bob cefnogwr a newyddiadurwyr oedd gwybodaeth am ail-lenwi'r teulu Smart a Oosterhaus.

Mae'r cwpl yn hapus ac yn amddiffyn preifatrwydd gan ddieithriaid

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r actores 40 oed wedi gweithredu'n weithredol mewn ffilmiau fel "Yr Effaith Glöynnod Byw", "Track 60" a "Adrenalin", ac roedd ei henw yn aml yn fflachio yn y credydau, ac yn sydyn - beichiogrwydd ac enedigaeth ei merch! Rhoddodd Ema i ffotograff gyntaf Instagram gyda merch fabanod ac roedd ynghlwm wrth dderbyniad cyffrous iddo:

Gyda llawenydd a diolch mawr, croesawn ein merch fach Flora i'n teulu. Dyma'r ffordd hapusaf i ddathlu 2017! Diolch i Dduw am fywyd newydd!

Amy Smart a Carter Osterhaus gyda'i merch Flora

Mae cyfryngau gorllewinol yn awgrymu bod y cwpl yn defnyddio gwasanaethau mam sy'n dod i ben ac yn cysylltu â'u herthyglau yn eu dadleuon, gan gynnwys bywyd seciwlar cariadon actif. Byddwn yn gadael cyfieithiadau newyddiadurwyr o'r neilltu ac ni fyddwn yn difetha i mewn i'w hymchwiliadau. Cadarnhaodd Ema a Carter yr hawl i beidio â rhoi sylwadau ar y sibrydion niferus a mwynhau genedigaeth y cyntaf-anedig!

Cymerodd Amy Smart a Carter Osterhaus fantais ar wasanaethau mam arglwydd
Darllenwch hefyd

Dwyn i gof bod cyfarfod Amy Smart a Carter Osterhaus yn 2010 ac ar ôl rhamant dychrynllyd flwyddyn yn ddiweddarach fe wnaethant chwarae priodas. Roedd lluniau o welyau hapus yn cylchredeg holl gopïau'r tabloidau ac unwaith eto profwyd bod y briodas yn act gwbl ymwybodol o'r ddau annwyl!

Amy Smart a Carter Osterhaus