Eiddo Gianluca Vakki arestiwyd am ddyledion

Ni fyddwch chi'n llawn dawnsfeydd yn unig! Erbyn hyn, mae busnes Eidalaidd 50 oed Gianluca Vakki, a ddaeth yn enwog am ei dawnsfeydd, bellach yn gyn-filiwnwr. Mae rhan sylweddol o eiddo seren Instagram dan arestiad.

Mae'n edrych fel ei fod yn dawnsio

Mae'r llys Eidalaidd yn ystyried achos cyfreithiol wedi'i ffeilio gan BPM yn erbyn Buddsoddiadau Cyntaf, sy'n eiddo i Gianluca Vacchi. Yn ôl yn 2008, cymerodd y "filiwnwr dawnsio" fenthyciad o 10 miliwn o'r banc hwn ac hyd yn hyn dim ond 4 miliwn wedi dychwelyd. Ers 2015, mae Vakki, yn gyffredinol, wedi rhoi'r gorau i dalu cyfraniadau.

Gianluca Vacci

Yn ogystal, collodd Gianluca fenthyciad arall o 6 miliwn o ewro, a gymerodd i brynu tŷ yn Porto Cervo, o flaen banc arall.

Mae cyfanswm dyledion ei fuddsoddiad sy'n dal Buddsoddiadau Cyntaf yn gyfartal â 30 miliwn.

Yn ffarwelio â moethus

Daeth bywyd Bohemian Wakki i ben. Eiddo dyn busnes yn y swm o 10.5 miliwn ewro, ymhlith nifer o hwyliau, filiau a chyfranddaliadau, yn cael eu atafaelu.

O gofio bod gan Instagram Gianluca 11 miliwn o danysgrifwyr a allai ei daflu dim ond un ewro ar gyfer rhif dawnsio newydd, nid yw ei sefyllfa ariannol bellach yn ymddangos mor ddychrynllyd. Hefyd, mae defnyddwyr anffodus yn awgrymu ei fod yn ymgyrchu'n weithgar ar gorfforaethau neu'n ennill arian ar lanhau tai ar gyflymder waltz.

Parti ar y bwth Gianluca Vakki
Darllenwch hefyd

Mae'n deg ychwanegu bod Vakki yn penodi Buddsoddiadau Cyntaf yn unig ar bapur. Ymdrinnir â materion y cwmni gan ei berthnasau niferus, ac nid yw ef ei hun yn ymwneud â hyrwyddo ei hun mewn rhwydweithiau cymdeithasol yn unig.

Y llynedd, daeth y fideo o Gianluca Vakki a'i ferch (nawr gynt) yn firaol