Etro

Mae'r tŷ ffasiwn ETRO yn cael ei ystyried yn un o'r brandiau dillad moethus Eidalaidd mwyaf poblogaidd. Mae casgliadau o'r brand hwn yn adlewyrchu hud y dyluniad go iawn. Mae'r Etro brand yn ansawdd, ceinder esthetig, mireinio a mireinio. Mae dylunwyr y tŷ ffasiwn hwn yn cael eu syniadau o hanes diwylliant egsotig.

Hanes Etro

Sefydliad y brand enwog yw Girolamo Etro. Yn wreiddiol roedd yn ffatri ffabrig boblogaidd. Ymweld â'r India yn 1980, ysbrydolwyd Girolamo i greu patrwm "paisley". Ers hynny, mae'r patrwm hwn wedi dod yn symbol a hyd yn oed fetish y tŷ ffasiwn Yetro. Ar y dechrau, dechreuodd y patrymau anarferol hyn gael eu defnyddio mewn ategolion. Yn 1983, cyhoeddwyd y casgliad cyntaf o fagiau, pyrsiau a bagiau. Ac ym 1988, am y tro cyntaf, cyflwynwyd llinellau dillad menywod a dynion. Ac yna agorodd ei bwtît gyntaf yn Milan. Yn fuan, cyflwynodd y tŷ ffasiwn gasgliad o persawr, a wnaed yn ôl ryseitiau Dwyreiniol.

Heddiw, Yetro yw undeb creadigol pedwar o blant. Djiramo.Kin yw cyfarwyddwr creadigol llinell ddillad y dynion, Veronika yw'r dylunydd ar gyfer llinell brand y merched, Jacopo sy'n gyfrifol am y ffabrigau ar gyfer y tŷ Etro Casa, Ippolito yw cyfarwyddwr gweithredol y cwmni. Emblem y brand yw'r ceffyl mytholegol - Pegasus. Mae'n symboli egni cadarnhaol ac awydd am harddwch.

Gwisgoedd Ethro

Yn ystod wythnos ffasiwn Milan cyflwynwyd casgliad hudolus Etro. Canolbwyntiodd y dylunwyr ar liwio'r thema Siapan. Gwisgoedd Ethro - yw, yn gyntaf oll, arddull laconig, silwét syml a lliwiau llachar. Ac, wrth gwrs, y defnydd o'r patrwm corfforaethol Indiaidd "paisley". Lliwiau cynradd: du, glas, coch, beige, mwstard, llwyd. Mae'r casgliad yn cynnwys ffrogiau maxi, wedi'u haddurno gyda phatrwm blodau a pheiriannau. Gwisgoedd nos gwych cain a golygus iawn gyda streipiau fertigol.

Etro 2013

Dillad Etro - mae'n ffurfiau cain, patrymau rhyfeddol, motiffau ethnig, cyfuniad cytûn o liwiau, yn ogystal â thrawf o brintiau. Mae siacedi a siacedi yn y casgliad newydd etro spring-summer 2013 yn parhau â thuedd motley y brand ffasiwn. Dyrennir lliwiau cadarnhaol ar doriad laconig. Mae crysau gwyn, coral, lelog, yn ogystal â blouses mewn cawell fechan wedi'u haddurno â phrint blodau, yn cael eu haddysgu. Crysau-T anhygoel, siwmperi, cardigau gyda thraman Indiaidd gwreiddiol. Sgriwiau syndod torri am ddim gyda phatrymau anarferol. Mae nifer fawr o fodelau trowsus: jîns tynn, coesau, breeches, trowsus cul, byrddau byrion. Esgidiau merched Mae Etro spring-summer 2013 yn syml iawn ac yn hudol! Ar ôl astudio'r casgliad yn ofalus, rwyf am weiddi "Bravo!". Bydd yn rhaid i'r ffasiwnistaidd awyddus fynd yn fethdalwr yn y tymor newydd, gan mai dim ond amhosibl yw dewis un peth. Yn y casgliad mae sandalau ar sawdl isel, uchel, lletem, esgidiau agored a chaeedig, sandalau. Mae'r ateb lliw yn anarferol amrywiol: du, brown, lelog, turquoise, a hyd yn oed lliw y gors. Mae rhai modelau wedi'u haddurno â mewnosodiadau byrgwnd, coch ac oren. Hefyd, mae'n well gan ddylunwyr cysgod arianog. Mae'r esgidiau wedi ei addurno â phlatiau plastig, blodau artiffisial, trawstiau metel. Cyflwynir bagiau ffasiwn ac ymylon Etro mewn amrywiaeth o siapiau a meintiau.

Bydd Brand Etro yn eich helpu i ymuno â byd lliwiau llachar a syniadau newydd. Gyda chymorth dillad y brand hwn, byddwch yn synnu pawb gyda'i steil anarferol a cain. Ac yn credu y bydd eich dyddiau'n dod yn llawer mwy lliwgar!