Hyperbilirubinemia mewn newydd-anedig

Gelwir hyperbilirubinemia mewn newydd-anedig yn gynnydd mewn bilirubin yn y gwaed, sy'n achosi'r pilenni mwcws a'r croen i droi melyn. Mae hyperbilirubinemia yn bresennol ym mhob plentyn sydd newydd ymddangos, ac mae'r clefyd melyn yn datblygu ar lefel benodol o bilirubin.

Hyperbilirubinemia: achosion

Ystyrir jeli ffisiolegol fel addasiad o system ensym organeb y babi i'r amodau bywyd newydd. Hyperbilirubinemia mewn newydd-anedig yw:

Mae symptomau hyperbilirubinemia yn cynnwys staenio, yn gyntaf oll, y pilenni mwcws mewn melyn, ac yna'r wyneb, y cefnffyrdd a'r eithafion. Gelwir y ffenomen hon yn y clefyd melyn ffisiolegol , sy'n ymddangos ar ail ddiwrnod bywyd y babi ac yn pasio mis yn ddiweddarach. Os yw'r gwerthoedd bilirubin "oddi ar y raddfa", gall cyflwr y babi fod yn gymhleth gan enseffalopathi bilirubin neu glefyd llygad "niwclear". Mae'r afiechyd yn cael ei amlygu gan drowsiness a lethargy. Gall baban newydd-anedig sugno'n wael, sgrechian yn unman. Mae ei wrin yn caffael lliw tywyll, ac mae'r croen yn gorchuddio ei dro. Gallai crwydro'r dwylo ymddangos, ac mae adwaith sugno, adwaith i olau a sain, yn diflannu. Oherwydd y crynodiad cynyddol, mae bilirubin yn cronni mewn niwronau'r ymennydd. Felly, pan fydd canlyniadau niweidio'r system nerfol canolog hyperbilirubinized, sy'n arwain at barlys yr ymennydd, byddardod ac oedi datblygiadol.

Hyperbilirubinemia mewn newydd-anedig: triniaeth

Gyda ffurfiau ysgafn o hyperbilirubinemia, ni wneir unrhyw driniaeth gan y bydd hyn yn lleihau lefel y bilirubin yn raddol yn annibynnol. Os yw'r cynnydd mewn bilirubin yn gysylltiedig â bwydo ar y fron, dylid trosglwyddo'r babi am gyfnod i'r gymysgedd. Mewn ffurfiau patholegol o hyperbilirubinemia, caiff triniaeth ei leihau i'r defnydd o ffototherapi, oherwydd mae crynodiad y sylwedd yn y gwaed yn lleihau.