Lofers merched - 30 o luniau o fodelau ffasiwn ar bob achlysur

Mae'r ddelwedd chwaethus o fenywod ffasiwn modern nid yn unig yn bodloni'r tueddiadau diweddaraf, ond mae hefyd yn cynnwys nodweddion o'r fath fel ymarferoldeb a hyder. Ac mae'r prif fanylion yn yr achos hwn yn cael ei gwblhau, fel sail cyfuniad ffasiynol. Dewis ardderchog heddiw yw collwyr menywod - esgidiau achlysurol cyfforddus.

Lofer 2018

Am y tro cyntaf dechreuodd y math hwn o esgidiau ddefnyddio morwyr Prydeinig. Ac roedd y prif feini prawf o ddewis yn siâp cyfforddus ac yn unig fflat, sy'n ddelfrydol ar gyfer gwaith gweithredol a theithiau cerdded. Yn ddiweddarach, roedd modelau cyfforddus yn mynd i arddull bob dydd dynion. Ac yng nghanol yr ugeinfed ganrif daeth y priodoldeb gwryw hwn yn gyffredinol i fenywod. Heddiw, mae dylunwyr yn arbrofi arbrofi nid yn unig gyda'r arddull a'i orffeniad, ond hefyd gyda chyfuniadau stylish, lle mae dolenni menywod yn cael eu defnyddio 2018:

 1. Yn y ddelwedd Kazehal . Mae ategolion merched chwaeth yn edrych yn wych gyda jîns cyfforddus o unrhyw arddull - cariadon, croen, kleshas ac eraill. Fel top gallwch ddewis crys-T, raglan, siwmper wedi'i gwau neu chwys chwys.
 2. Cyfuniad rhamantus . Yn hyfryd ac yn effeithiol, bydd ategolion o'r fath yn cael eu cwblhau gan feichiau benywaidd gyda sgert neu wisgo hedfan gyda chynffon wedi'i ffitio. Fel ychwanegiad, gallwch ddewis bag llaw cain a het bras-eang.
 3. Bwa busnes . O ystyried bod esgidiau ffasiwn yn cyfeirio at arddull Saesneg, mae'r gwaith cwblhau hwn yn berffaith ar gyfer siwt swyddfa, gyda'r ddau drowsus a sgert. Yn yr ensemble busnes, gallwch hefyd ddefnyddio achos gwisgo o liwio yn fras.
 4. Arddull cymysg . Ffasiwn modern yn croesawu unrhyw arbrofion. Felly, bydd yr ateb tueddiad yn gyfuniad o esgidiau caeth a chau chwaraeon. Bydd yr opsiwn hwn o gwblhau yn addas ar gyfer y cotiau ffasiynol dros ben, yr ensemble jîns a'r siaced glasurol.

Shoes-lofers

Mae dyluniad traddodiadol ategolion cyfforddus Saesneg yn edrych fel ffurf o moccasins. Fodd bynnag, yn wahanol i'r olaf, mae esgidiau-merched menywod yn cael eu gwneud o ddeunyddiau mwy llym, fel arfer lledr. Mae esgidiau esgus yn cael toriad hirgrwn y toes. Yn aml cyn ychwanegu at iaith uchel, ond mae'r rhan hon yn ddewisol. Mae esgidiau merched yn berffaith ar gyfer gwisgo bob dydd a delweddau anffurfiol ar y ffordd allan. Cyflwynwyd y modelau gwreiddiol ar gwrs fflat gyda llawr meddal. Mewn ffasiwn fodern, mae dylunwyr yn cynnig cynhyrchion gyda sawdl, lletem a hyd yn oed llwyfan.

Gwnewch esgidiau lori

Nid oes gan unrhyw fodelau o'r fath unrhyw beth i'w wneud ag esgidiau safonol. Fodd bynnag, cafodd y gyfres hon enw o'r fath oherwydd uchafbwynt caeedig. Yn wahanol i esgidiau, mae ymylon y toes yn cyrraedd yr ankles gydag ymyliad llyfn ar yr ochr. Mae siâp yr esgidiau yn fwy garw, sy'n ei gwneud hi'n bosibl gwisgo ategolion o'r fath mewn tywydd glawog a slushy. Mae loffers ffasiynol merched 2018 yn wahanol ac yn unig. O'i gymharu â esgidiau, mae'r sylfaen yn fwy trwchus ac yn aml mae'n cael ei ategu â thopograffeg tractor. Mae esgidiau chwaeth yn cael eu cyflwyno o lledr, a sudd, melfed a nubuck. Gall y dyluniad fod yn laconig neu gyda addurniad hardd.

Lofiau'r haf

Roedd esgidiau safonol merched Saesneg yn boblogaidd yn gynnar yn yr hydref a'r diwedd gwanwyn. Mewn modern , cyflwynir modelau stylish ar gyfer tymor yr haf. Mae gan yr opsiwn hwn ddyluniad ysgafn oherwydd y deunydd neu'r gorffeniad. Gwneir colledion haf yn fenywod o deunyddiau naturiol, er enghraifft, cotwm neu jiwt. Un opsiwn poblogaidd arall yw model y lledr trawiadol. Gellir gwneud ategolion ffasiwn o gyfuniad o ddeunyddiau, megis lledr a les. Mae nodwedd o gynhyrchion haf yn ddull ehangach o ymylon ac ymylon tanddatig.

Collwyr ffasiynol

Yn y casgliadau olaf daeth dylunwyr modelau diddorol o wahanol siapiau. Y prif wahaniaeth yw'r sock. Gellir rhannu'r rhan hon, ei gulhau neu ei sydyn. Penderfyniad pwysig wrth ddewis diwedd stylish yw'r lliwio. Oherwydd y lliw, gall loffers benywaidd ffasiynol 2018 weithredu fel acen disglair yn y ddelwedd neu atodiad laconig. Yn y duedd, mae atebion un lliw a chyfuniadau cyferbyniad o ddau neu dri arlliw. Edrychwn ar y syniadau dylunio mwyaf poblogaidd:

 1. Collwyr pinc . Mae'r duedd ffasiwn yn y casgliadau diweddaraf wedi dod yn fodelau o liw pastel ysgafn. Yn y ffasiwn, mae arlliwiau ysgafn a pharhaus, yn agos at niwtral nude, ac atebion dirlawn llachar, y gellir eu cyfuno â lustrad metelaidd.
 1. Lliwiau clasurol . Bydd dewis cyffredinol ennill-ennill ar gyfer unrhyw ddelwedd yn esgidiau du neu wyn. Ond mewn lliw un-liw, bydd ategolion merched bob amser yn ychwanegu yn unig. Er mwyn denu sylw, rhoi'r gorau i gyfuniad dwy liw o'r trawstiau cyferbyniol hyn.
 1. Dulliau o fetelau . Ystyrir dewis ffasiynol aur ac arian. Yn y duedd a datrysiadau lliw gyda gwenyn metelaidd - candy pinc, goleuadau gogleddol, efydd ac eraill.
 1. Printiau . Ystyrir bod ffigurau a phatrymau wrth liw esgidiau menywod yn ateb ansafonol sy'n mynd y tu hwnt i'r arddull draddodiadol. Fodd bynnag, mae'r dyluniad printiedig bob amser yn edrych yn ddeniadol a gwreiddiol.

Llenni gyda sodlau

Cyflwynir modelau modern nid yn unig ar gwrs gwastad , ond hefyd gyda sawdl cain. Gwnaeth y math hwn o bapiau ategolion ffasiwn hyd yn oed yn fwy benywaidd a deniadol. Prif fantais arddulliau ar y sawdl yw atgyfnerthu'r coesau coch a'r gafael grasus. Mae esgidiau o'r fath yn cydweddu'n berffaith i'r bwa busnes cain, delwedd rhamantus neu bydd yn gyfuniad cymysg ardderchog ar gyfer pob dydd. Mae amrywiaeth o gynhyrchion yn wahanol i siâp ac uchder y sawdl ei hun. Gadewch i ni weld yr esgidiau merched mwyaf diweddar:

 1. Ar sodlau uchel . Yn edrych yn effeithiol ac yn stylishly gynhyrchion gydag esgidiau uchel, a all fod hyd at 12 centimedr. Fodd bynnag, mae'r prif wahaniaeth bob amser yn ffurf eang, sefydlog.
 1. Ar geffylau mawr . Un o ddewisiadau cyffredinol ar gyfer gwisgo a gwaith bob dydd oedd cynhyrchion dur gydag uchder ysgafn bach o 2 i 5 centimedr. Affeithwyr sydd â ffasiwn pedol uchel yn berffaith ffasiwn uchel.
 1. Ar y cyd â'r llwyfan . Mae duedd ffasiwn y tymhorau diweddar yn fodelau ar y sawdl a'r llwyfan. Gall uchder yr esgid fod rhwng 5 a 12 centimetr. Mae amrywiad isel yn aml yn cael ei ategu gyda tractor yn unig.

Lofts ar y llwyfan

Mae ffasiwn gydag unig drwchus yn berffaith ar gyfer tywydd glawog. Mae collwyr menywod ar y llwyfan yn cyfateb i'r tueddiadau diweddaraf o arddull ffasiynol, er eu bod yn wahanol i'r dyluniad traddodiadol ar hyd yn oed yn feddal. Ystyrir bod modelau gyda thir y tractor yn ddewis stylish. Mae cwblhau o'r fath yn edrych yn anodd, ond mae bob amser yn denu sylw. Yn dueddiad y cynnyrch ar lwyfan hyd yn oed a chyda'r trawsnewid i lletem, sy'n edrych yn fwy benywaidd. Mae'n bwysig cofio y dylai rhan uchaf y ddelwedd fod yn dynn neu'n cael ei dorri'n fyr - coesau, sgert, trowsus 7/8.

Suede Lolfer

Os yw eich steil sylfaenol yn cwrdd â'r cyfeiriad rhamantus benywaidd, yna bydd yr ateb gwirioneddol i chi yn esgidiau sugno prydferth. Mae collwyr gwenyn benyw yn edrych yn daclus ac yn pwysleisio taweld. Cyflwynir yr opsiwn hwn ar symud fflat, ac ar sawdl. Mae dylunwyr yn cynnig cynhyrchion stylish mewn lliwiau disglair a rhwystredig. Bydd amrywiaeth o'r fath yn helpu i ddewis diweddgiad stylish ar gyfer bwa poblogaidd neu ar gyfer siwt busnes laconig. Mae ateb ffasiynol yn fodelau suede, ynghyd â mewnosodiadau lledr neu lac.

Llewyrwyr farnais

Mae cynhyrchion o lledr patent bob amser yn edrych yn ddeniadol ac yn ddeniadol. Bydd ysgafn hardd y deunydd yn ychwanegu cyffwrdd â mireinio hyd yn oed i'r ddelwedd fwyaf cymedrol. Y mwyaf poblogaidd yw lacquer benywaidd o liw du. Fodd bynnag, mae dylunwyr yn cynnig modelau mwy disglair a dirlawn mewn cysgodion coch, glas, pinc a ffasiynol eraill. Er mwyn gwneud i'ch dewis chi amlygu'r gwreiddioldeb a'r arddull, rhowch sylw i esgidiau gyda phatrymau boglwm o dan groen ymlusgiaid. Ond mae gwead llyfn y lledr patent yn parhau yn y duedd ac mae'n edrych yn fwy mireinio.

Loffers gyda ffwr

Daeth esgidiau ffasiynol a chyffyrddus o'r fath yn arddull Saesneg yn ateb poblogaidd ar gyfer tywydd oer. Yn yr achos hwn, mae dylunwyr yn cynnig arddulliau sy'n cael eu cynhesu â ffwr. Fodd bynnag, mae'n werth deall, o ganlyniad i siâp y palmant, nad yw ategolion cynnes yn addas ar gyfer eira a thywydd gwlyb. Ond yn ystod y cyfnod sych o ddiwedd yr hydref a dechrau'r gaeaf, bydd y dewis hwn yn helpu i bwysleisio'ch creadigrwydd a'ch anghyffredinrwydd. Ystyrir collwyr du menywod gyda ffwr cyferbyniol yn duedd ffasiwn. Gall Fur trim hefyd wneud addurniad stylish ar ffurf pompons neu fewnosodiadau.

Loffers gyda bwa

Mae ategolion cain cain yn cael eu cyflwyno nid yn unig mewn dyluniad laconig, ond hefyd gyda gorffeniad gwreiddiol. Un o'r atebion mwyaf poblogaidd yw bwâu. Mae addurn o'r fath yn addurno'r cynhyrchion ar y toes. Yn arbennig o boblogaidd mae modelau o ffurf wedi'i gulhau. Gall bows fod yn wrthgyferbyniol neu o'r un lliw â'r sylfaen. Ystyrir bod Affeithwyr mewn lliwiau pastel yn ddewis ffasiynol - pinc, lelog, mintys, loffers beige. Yn y duedd, ffurf fach daclus neu bwa diflas a fydd bob amser yn denu sylw.

Lorers gyda brwsys

Nodwedd nodedig o esgidiau traddodiadol yn Saesneg yw'r addurn ar ffurf dau frwsys coetydaidd. Yn aml, cyfunir ychwanegiad o'r fath ag ymyl diddorol ar bwrdd hir. Mae'r math hwn o addurn wedi'i addurno â chollwyr lledr menywod yn ogystal â chynhyrchion suedeidd . Mae brwsys hardd bob amser yn ychwanegu cyffwrdd â rhamant a ffenineiddrwydd i'r ddelwedd. Fodd bynnag, bydd y dyluniad hwn yn berffaith mewn cyfuniadau busnes llym â siwt trowsus neu achos gwisg.