Mae merched Demi Moore a Bruce Willis unwaith eto yn syfrdanol i'r cyhoedd

Nid yw merched y cwpl Hollywood enwog - Demi Moore a Bruce Willis yw'r tro cyntaf yn achosi storm o emosiynau a thrafodaethau wedi'u gwresogi yn y gymuned gyda'u gweithredoedd anhygoel a datganiadau. Y tro hwn lluniwyd y merched yn cymryd bath, un i dri.

Cyhoeddwyd y ciplun, a ysgogodd ddadleuon cynhesu yn y rhwydwaith yn fuan, yn ei Instagram gan ymrawd iau y cwpl serennog, Tallulah.

Ni ddilynodd merched Moore a Willis yn ôl troed eu rhieni, ond yn sicr maent yn meddu ar y talent o sioc y rhai o'u cwmpas. Felly, rhoddodd Rumer, Scout a Tallulum luniau gwarthus heb ddillad isaf eu hunain dro ar ôl tro, yn dangos cysgodion annisgwyl a diffyg ysgafn ar rannau eraill o'r corff, maen nhw'n cymryd rhan mewn hyrwyddiadau y mudiad ffeministaidd ac amryw o ralïau, protestiadau.

Mae'r "drydedd rhyfedd"

Yn y llun a gyhoeddwyd gan Tallulah, mae tri chwiorydd, yn llwyr noeth, yn cymryd bath. Nid yw pob un o'r tanysgrifwyr wedi trin y swydd hon yn ffafriol ac wedi enwi merched rhyfel enwog "triniaeth rhyfedd."

Canfu rhai dilynwyr y llun yn addas ar gyfer yr archif teulu yn unig, ac awgrymodd rhywun bod y cyhoeddiad yn ddryslyd ac yn rhoi gwybod i'r chwiorydd i feddwl am hylendid personol. Ond hefyd roedd defnyddwyr mwy cadarnhaol y rhwydwaith a oedd yn canfod bod y darlun fel jôc, efallai, ddim yn gwbl lwyddiannus.

Darllenwch hefyd

Dwyn i gof bod dau chwaer blaenorol, Rumer a Tallulah mewn clinig adsefydlu, mewn adsefydlu. Cafodd y merched eu trin oherwydd eu bod yn gaeth i alcohol, ond am flwyddyn roeddent yn ymatal rhag cyffuriau anghyfreithlon ac nid oeddent yn defnyddio diodydd cryf.