Mae Pamela Anderson wedi newid y tu hwnt i gydnabyddiaeth oherwydd y plastigrwydd

Daeth Pamela Anderson, sydd ddim wedi ymddangos ar gyfarfodydd cymdeithasol ers tro, i'r noson gala a drefnwyd gan Sean Penn i gasglu cymorth ar gyfer dioddefwyr daeargryn Haiti. Prin y gallai'r rhai a gasglodd adnabod yr enwog 49 oed, sydd, yn ôl pob tebyg, wedi cael llawdriniaeth blastig arall.

Noson Elusen

Y penwythnos diwethaf, cynhaliodd Gwesty'r Montage yn Los Angeles y chweched digwyddiad blynyddol "Help Haiti" i helpu Haitiaid a effeithiwyd yn 2010. Ymhlith gwesteion y noson roedd yna ychydig o sêr a ddaeth i gefnogi menter eu cydweithiwr a ffrind Shawn Penn. Yn y dorf o enwogion newyddion, prin oedd yn cydnabod Pamela Anderson. Mae symbol rhyw y 90au, a ymddangosodd ar y blaid, ynghyd â mab 20 mlwydd oed Brandon Thomas Lee, wedi newid yn fawr yn allanol. Roedd hi'n edrych yn blin ac nid oedd hi'n hoffi ei hun.

Seren y Cyfres Rescuers Malibu, ynghyd â'i fab hynaf Brandon
Darllenwch hefyd

Plastig aflwyddiannus

I ryddhau, dywedodd Anderson, nad oedd yn dangos modestrwydd, wedi dewis gwisg ddu neilltuedig a oedd yn gorchuddio ei bengliniau. Mae rhwyll o chiffon gyda mewnosodiadau hyfryd yn cuddio y neckline ac ysgwyddau'r harddwch. Mae wyneb Pamela wedi newid yn radical. O'i chroen, diflannodd wrinkles, ond aeth ei mynegiant wyneb i ffwrdd, ac roedd wyneb y model yn ymddangos yn rhewi.

Mae Pamela Anderson yn anodd ei adnabod ar ôl plastigau?

O ystyried y lluniau o'r digwyddiad, nid yw defnyddwyr y rhwydwaith yn amau ​​bod Anderson, wrth geisio ieuenctid, wedi syrthio o dan gyllell y llawfeddyg. Yn ychwanegol at absenoldeb newidiadau yn ymwneud ag oedran ac ymadroddion wyneb plastig, sylwiodd cefnogwyr ddiffygion eraill o ymyrraeth weithredol o ansawdd gwael. Felly, daeth un llygad o Pamela yn llawer llai na'r llall. A beth ydych chi'n ei feddwl am weithdrefnau adnewyddu Anderson?