Matres inflatable

Dosbarthwyd y matres inflatable yn eang ymhlith defnyddwyr yn y ganrif ddiwethaf. Fe'i defnyddiwyd yn bennaf ar gyfer nofio ac yn llai aml ar gyfer hikes . Nawr, mae affeithiwr o'r fath yn caniatáu nid yn unig i nofio yn gyfforddus, ond mae wedi dod yn gadarn mewn llawer o feysydd.

Matres nofio inflatable

Defnyddir y cynhyrchion gwynt ar y dŵr yn aml. Gyda nhw, mae gweddill yn dod yn llawer mwy o hwyl, yn enwedig yn y cwmni. Gellir defnyddio matres gwynt mawr fel rafft a hyd yn oed plymio gydag ef i'r dŵr. Mae'n dda i haul, heb docio i'r lan a pheidio â bod yn fwdlyd ar y tywod. Gall y matres inflatable ar gyfer yr elfen ddŵr fod mor dwys, gyda chwistrellu diadell, a golau, yn dryloyw gyda'r "gwydrau" gwag, y mae ei ddiogelwch yn codi gyda hi.

Mewn maint, mae matresi o'r fath wedi'u rhannu'n blant ac oedolion, a gelwir yn gonfensiynol yn "un-a-hanner" a "dwbl" . Maent yn naturiol, gallwch ddefnyddio nid yn unig ar gyfer ymolchi, ond ar gyfer cysgu, os bydd angen i chi drefnu gwely ychwanegol. Mae modelau cryf haen fel Intex a BestWey yn sefyll pwysau person sy'n gorffwys hyd at 120 cilogram.

Matres toiled yn y car

Mae ateb modern diddorol iawn ar gyfer ymlacio yn y car yn matres yn y sedd gefn. Wrth gwrs, at y diben hwn, gallwch addasu unrhyw ddulliau byrfyfyr, megis cymryd blanced o fatresi cartref neu cotres neu fatres ar gyfer nofio, ond yn amlwg ni fyddant yn ychwanegu cysur i gysgu, wrth iddynt fynd i mewn i'r ystafell gaeau ac nid ydynt yn caniatáu llety yno. teithwyr.

Ni fydd hyn i gyd yn trafferthu os ydych chi'n prynu matres arbennig ar gyfer car y gellir ei chwyddo mewn ychydig funudau ac yn cael ei chwythu i ffwrdd os oes angen. I wneud hyn, mae ganddo bwmp adeiledig sy'n gweithio gydag ysgafnach sigaréts car.

Mae dimensiynau'r matres inflatable hwn yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o fodelau ceir, sy'n ei gwneud hi'n hyblyg. Er mwyn iddo beidio â disgyn i lawr lle mae'r coesau wedi'u lleoli, gosodir dwy glustogydd gwynt mawr, sy'n ymestyn y lle cysgu gan fwy na 50 cm.

Mae gan rai modelau o fatres inflatable offer ychwanegol ar gyfer cysur cysgu. Yn ystod y gwyliau, yn ogystal â'u defnyddio yn y car, gellir defnyddio'r matres hwn ar gyfer y traeth, lle mae ar ffurf cadeiriau deck gyda phwysau, diolch i'r silindrau ychwanegol.

Matres allgyrsiol mewn babell

Pa fath o orffwys mewn pabell heb gysgu meddal a hyd yn oed? Rhowch hi'n hawdd iawn, os ydych chi'n cymryd matres inflatable melfed. Mae ei fantais yn amlwg - oherwydd ei drwch (o 21 cm ac uwch), dim pwll, dim gwreiddiau coed, ni theimlir dim cerrig sydd o dan waelod y babell.

Mae mathau o fatres mewn ffurf wedi'i chwythu'n eithaf ychydig o le ac yn pwyso tua thri cilogram, yn dibynnu ar faint. Ar gyfer un person, mae sedd gul, sengl yn eithaf addas, ond i deulu bydd yn cymryd llawer. Ond cyn prynu, dylech sicrhau bod dimensiynau gwaelod y babell yn cyfateb i faint y matres yn y cyflwr chwyddedig. Diolch i chwistrellu defaid meddal, ni fydd y blanced neu'r daflen yn ystod y cysgu yn llithro, a fydd yn rhoi gweddill yn nhrefn natur hyd yn oed mwy o gysur cartref.

Matres inflatable ar gyfer cysgu

Os yw gwesteion yn aml yn dod atoch chi ac yn aros dros nos nid am un diwrnod, ond rydych chi'n byw mewn fflat fechan, yna gwely ychwanegol delfrydol ar gyfer achosion o'r fath fydd gwely matres inflatable. Gall fod yn drwch sengl ond mawr (tua 40 cm) neu ddwbl, sy'n ei gwneud yn lle llawn ar gyfer cysgu a gorffwys.

Y peth gorau yw dewis matres gwely o faint mawr ar unwaith, ar gyfer pob achlysur annisgwyl o fywyd, ond peidio â cholli golwg ar ohebiaeth maint y gwely ychwanegol a'r ystafell y bwriedir ei ddefnyddio.