Kurdish Lemon - 8 Ryseitiau Gorau ar gyfer Hufen Citrus Delicious

Kurden Lemon - daeth hufen ffrwythau, a grëwyd yn olwg cwstard, atom ni o'r bwyd Saesneg ac fe enillodd y ffafr gyffredinol yn haeddiannol. Mae gan fwdin arogl sitrws, gwead trwchus ac mae'n amrywio o ran cymhwyso, a symlrwydd a hygyrchedd wrth goginio yn gwneud y pryd yn gyffredinol ac yn ddeniadol.

Sut i goginio cwrdaid lemwn?

Cwrd gyda lemwn - mae cwstard, a grëwyd o sudd ffrwythau, â blas cytbwys, lliw a thraws sitrws. Nid oes angen cynhwysion egsotig ar y Kurd: wyau, siwgr, croen lemwn, mae ei sudd a'i menyn yn ei gwneud hi'n gyflym ac yn hawdd creu cymaint o driniaeth. Yr unig wahaniaeth o custard yw'r diffyg llaeth a blawd.

 1. I baratoi pwdin, defnyddiwch sudd lemon ffres yn unig.
 2. Mae angen tynnu oddi ar y croen sitrws, gwasgu'r sudd a'i gyfuno ag wyau a siwgr. Ychwanegwch yr olew.
 3. Mae Kurd Lemon yn cael ei goginio mewn baddon dŵr, sy'n helpu i osgoi lympiau a chlotio wyau.
 4. Mae'r hufen wedi'i goginio i drwch lawn ac yn cael ei dynnu'n syth o'r plât.
 5. Dylai'r màs gorffenedig gael ei oeri ar dymheredd yr ystafell, wedi'i orchuddio â ffilm a'i osod mewn oergell.
 6. Oeri, bydd yr hufen yn trwchus. Os oes angen, gwanwch drwch yr hufen chwipio.

Kurd Lemon - rysáit

Kurd Lemon - rysáit yn seiliedig ar dechnoleg cwstard coginio. Y gwahaniaeth yw bod gan y màs ffrwythau wead ysgafnach, cynnwys braster is a dim blas siwgr. Mae rhinweddau o'r fath yn addas ar gyfer bisgedi, gan roi'r olew yn yr olew angenrheidiol. Ond nid yw addurno'r Kurdiaid yn addas, oherwydd nid yw'n gallu cadw'r ffurflen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mowliwch lemon zest ar grater.
 2. Gwasgwch y sudd sitrws, ei straen a'i gymysgu gyda'r zest.
 3. Ychwanegwch wyau, siwgr, gwisgwch ac anfonwch baddon dŵr am 15 munud.
 4. Yn y màs trwchus, ychwanegwch olew, cymysgwch a thynnwch o'r plât.
 5. Mae cwrw lemwn yn oeri ac yn oeri am ychydig oriau.

Kurd-lemon lemon - rysáit

Mae gan Kurd Lemon-orange blas cyfoethog, arogl gwych ac mae'n cyfeirio at nifer fach o fwdinau defnyddiol. Yn y ddysgl hon, mae cydbwysedd y to a'r melys yn cael ei gynnal yn glir, sy'n caniatáu nid yn unig i addurno pasteiod, ond hefyd i'w weini fel gwedduster ar wahân, y bae yn y llestri. Mae'r hufen yn hawdd i'w baratoi ac ni fydd angen mwy na hanner awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mellwch lemwn a chogen oren ar grater.
 2. Cig citrws yn tyfu allan.
 3. Cymysgwch siwgr gydag wyau, ychwanegwch fenyn, zest a sudd.
 4. Ar baddon dwr, dewch i ferwi a choginiwch y coch lemwn am 15 munud.

Kurd Lime-calch

Mae Citrus y Citrws yn cryfhau, yn cywasgu ac yn cydweddu'n dda â bara cartref a phrisiau wedi'u pobi. Mae gan bwdin gyflym nodweddion, gan wybod y gallwch chi gael yr hufen berffaith. Felly, trwy gynyddu faint o siwgr, gallwch reoleiddio'r asid dros ben, ac mae gwresogi byr o'r ffrwythau yn y microdon yn darparu digonedd o sudd o lemwn a chalch.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Melin lemwn a chalch calch.
 2. Cymysgwch hi gyda siwgr a'i neilltuo am 30 munud.
 3. Gwasgwch y sudd sitrws.
 4. Ychwanegwch y sudd a'r menyn i'r siwgr.
 5. Anfonwch yr hufen i'r baddon dŵr am 15 munud.
 6. Rhowch y cwrw â blasog lemwn trwy griw ac oer.

Cwrd lemwn heb wyau

Mae gan gwurd heb wyau wead dwys a sefydlog, ac felly mae'n cael ei ddefnyddio wrth ddylunio pobi. Addurniadau cymhleth oddi wrtho na fyddwch yn eu gwneud, ond patrymau bach a syml - mae'n eithaf. Bydd starts tatws neu corn yn disodli'r wyau ac yn creu hufen o'r dwysedd angenrheidiol. Mae'r rysáit hon yn darbodus, ac o hynny gallant addurno melysion yn hawdd ac yn hawdd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Tynnwch y sudd oddi ar y sitrws a'r gwasgfa allan y sudd.
 2. Cymysgwch starts gyda powdwr a rhowch y gymysgedd lemon.
 3. Ychwanegwch yr olew a rhowch yr hufen ar y baddon dŵr.
 4. Mae llygoden lemwn dwys yn llifo trwy gribr, yn oer ac yn ei ddefnyddio fel y'i cyfarwyddir.

Cwrdeg gyda gelatin

Mae Kurd Lemon gyda ychwanegu gelatin yn debyg o ran gwead i'r pwdin Saesneg, ac mae'r dechneg coginio gyda'r cwstard. Arllwyswch wyau ar wahân gyda siwgr, cymysgwch â sudd lemon a choginiwch nes bod yn drwchus. Gan fod gelatin wedi'i gynnwys yn y cyfansoddiad, mae'r hufen yn gwrthsefyll, wedi'i grosio a'i fod yn addas ar gyfer cacen neu lenwi tart.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyn i chi wneud kwr lemwn, mae gelatin yn tyfu yn y dŵr.
 2. Tynnwch y sudd lemon, gwasgu'r sudd, ychwanegu hanner y siwgr a'r gwres.
 3. Mae wyau yn curo gyda'r siwgr sy'n weddill ac yn mynd i gymysgedd lemwn.
 4. Coginiwch am 3 munud, ychwanegwch gelatin a menyn.
 5. Rhowch y cyw iâr lemwn mewn cymysgydd a chaniatáu i oeri.

Cwrc Lemoni ar y melyn

Mae arbenigwyr yn dweud mai Kurdi citrus ar faglod yw'r unig dechnoleg goginio gywir, gan roi gwead blasus a blasus annymunol. Gellir defnyddio delicacy fel pryd annibynnol, a hefyd fel ymlediad mewn unrhyw gyfuniad. O'i fod yn haen ardderchog ar gyfer cacennau a llenwi ar gyfer elw elw .

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyn i chi baratoi'r Kwrd, tynnwch y croen oddi ar y lemwn a'i rwbio gyda siwgr.
 2. Mwydion citrus allan.
 3. Cymysgwch a rhowch bath bath am 10 munud.
 4. Ychwanegwch yr olew a'i roi yn yr oerfel.

Cwrw lemwn Mefus

Kurd - rysáit ar gyfer cacen, yn wahanol i fersiynau blaenorol gan dechnegau coginio. Mae'r hufen wedi'i goginio ar wres isel heb baddon dŵr ac mae'n troi i mewn i fras trwchus trwchus sy'n dal y mowld. Mae'r cysondeb hwn yn briodol ar gyfer tynhau'r gacen . Mae mefus wedi'u torri wedi'u cyfuno'n berffaith â sudd lemwn, gan roi ffresni a arogl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cywiro'r mefus mewn cymysgydd.
 2. Ychwanegwch y sudd lemwn.
 3. Chwisgwch yr wyau gyda siwgr.
 4. Cysylltwch y masg wy gyda'r ffrwythau. Ychwanegwch yr olew.
 5. Rhowch yr hufen ar y tân a'i droi nes cyrraedd y dwysedd a ddymunir.

Kurd Lemon gyda hufen

Mae Kurd yn rysáit, lle gallwch chi gyflawni'r gwead a ddymunir, addasu cynnwys blas a calorïau'r ddysgl. Felly, trwy ychwanegu hufen i'r hufen sitrws, gallwch gywiro gormod o ddwysedd a rhoi teimlad ysgafn ac ysgafn i'r pwdin. Dylid cofio y dylai'r màs gael ei drwchu a'i holleri, a'r hufen wedi'i guro'n dda.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae wyau yn curo gyda siwgr, yn arllwys y sudd ac yn rhoi baddon dŵr.
 2. Rhowch y cymysgedd, ychwanegu menyn a chwistrell.
 3. Mae hufen a powdwr yn chwistrellu ac yn mynd i mewn i'r Cwrw oeri.

Faint o lemon kyrd sy'n cael ei storio?

Ni fydd blas y lemon kurda yn diflasu byth. Ar ben hynny, mae pwdin ysgafn ac ysgafn yn amrywiol, yn syml, ac yn gallu addurno nid yn unig unrhyw bas, ond hefyd yn gweithredu fel pryd annibynnol. Mae llawer o landladies yn paratoi ar gyfer defnydd yn y dyfodol oherwydd diffyg amser, ac felly mae'r cwestiwn o faint o Kurdiaid yn cael eu cadw bob amser yn amserol.

 1. I gadw blas y dysgl, oeri ar dymheredd yr ystafell, a'i selio gyda ffilm.
 2. Ar ôl oeri naturiol, mae angen gosod y Kwr mewn cynhwysydd gwydr di-haint, ei gau â chwyth lân a'i roi mewn oergell gyda thymheredd o leiaf 6 gradd.
 3. Wrth arsylwi rheolau Cwrdiaid gellir storio am tua 2 wythnos.