Seedex ar gyfer acwariwm

Mae'r frwydr yn erbyn algas sy'n tyfu'n gyflym mewn acwariwm cartref yn bwnc poenus i lawer o bobl sy'n hoff o bysgod. Defnyddir sgrapwyr, amrywiol asiantau biolegol neu gemegol yn y busnes hwn. Mae rhai "glanhawyr" bridiau - ototsinlyuksov, y pysgodfeydd hyn yn unigolion heddychlon ac yn llwyddo'n dda gyda berdys. Ond nid yw hyd yn oed y dulliau hyn bob amser yn gweithio, mae pysgod yn aml yn mynd i fwyd eu cymdogion ac mae'r gallu'n cael ei halogi yn raddol. Ond beth am y bobl hynny sy'n bridio berdys yn unig? Mae ganddynt y prosesau negyddol hyn yn mynd yn gyflymach hyd yn oed.


Cymhwyso Sydex mewn acwariwm

Mae un cyffur diddorol sydd wedi gweithio'n dda mewn llawer o berdys - dyma Saidex, a gelwir yn wyddonol glutaraldehyde. Fe'i defnyddir yn aml mewn meddygaeth fel diheintydd, gan eu trin gydag offer ac offer. Dywedwyd wrth wyddonwyr ers tro fod Sydex yn ddiheintydd ardderchog. Yn yr acwariwm, mae'n gweithredu fel a ganlyn - mae'r sylwedd hwn yn cyfyngu ar gyflenwad CO2 ac, ar yr un pryd, mae carbon deuocsid ei hun ac yn disodli. I ddechrau, ystyriwyd mai dim ond fel ffynhonnell o garbon, ond yna dechreuodd ddefnyddio eiddo algicidal da o'r cyffur hwn, sy'n ei gwneud yn dryloyw ac yn lân.

Cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r Sydex ar gyfer acwariwm

Dim ond 12-15 ml o'r sylwedd hwn, wedi'i wanhau mewn 100 litr o hylif, sy'n caniatáu tua mis i anghofio am y broblem gydag algâu. Ni welwyd marwolaeth berdys ar ôl cymhwyso'r sylwedd hwn, ac eithrio achosion sengl a ddisgrifir ar y Rhyngrwyd. Os ydych chi'n defnyddio Seidex yn gywir, bydd popeth yn iawn, ni ddylai ei dos yn yr acwariwm fod yn fwy na 1.5-2 ml fesul 10 litr o hylif.

Y drefn o fynd i mewn i'r dŵr

  1. Ceisiwch gael gwared â'r gronfa o'r planhigion gymaint ag y bo modd yn fecanyddol, bydd hyn yn helpu i leihau crynodiad yr ateb gweithio.
  2. Glanhewch yr hidlydd.
  3. Adnewyddwch y dŵr yn eich acwariwm gan 50-70 y cant.
  4. Diffoddwch y goleuadau a'r awyru, rhoi'r gorau i lif carbon deuocsid.
  5. Adfer cylchrediad hylif yn y cynhwysydd.
  6. Gorchuddiwch yr acwariwm gyda brethyn trwchus, mae angen i chi wneud tywyllwch y tanc yn llwyr.
  7. Rhowch Saidex, yn dilyn y cyfarwyddiadau ar y canister.
  8. Mewn diwrnod, adnewyddwch y dŵr yn yr acwariwm gan hanner ac ychwanegu'r cynnyrch eto.
  9. Ailadroddwch yr adnewyddiad hylif a rhowch Sydex ar y trydydd diwrnod.
  10. Agorwch yr acwariwm, trowch ar y golau, cynyddir llif CO2 yn raddol. Ychwanegwch ffrwythloni nitrogen a ffosfforig i blanhigion. Mae algâu marw yn cael ei dynnu o'r pridd a rhennir yr hidlydd.

Mae'n bosibl bod achosion aflwyddiannus o ddefnyddio'r sylwedd hwn yn gysylltiedig â dos a gyfrifir yn anghywir o'r Saidex ar gyfer acwariwm. Fe'i gwerthir, yn adrannau cemeg y cartref, ac mewn siopau proffil, lle maent yn gwerthu cyffuriau ar gyfer acwariwm. Mae'r ail ddewis yn llawer gwell. Os oes gan y pecyn Gletaraldehyde Gidex Activation arysgrif, mae'n golygu - mae hwn yn sylwedd arbennig o algâu. Rhaid bod cyfarwyddyd sydd bron yn dileu gorddos.