Siopa yn Slofenia

Bydd twristiaid sy'n penderfynu ymweld â gwlad ddiddorol yn Slofenia yn gallu nid yn unig ymgyfarwyddo â'i atyniadau diwylliannol, pensaernïol a naturiol, ond hefyd i dreulio amser yn siopa. Yn hyn o beth, nid yw Slofenia yn israddol i unrhyw wledydd Ewropeaidd, mae yna lawer o nwyddau yma, ac mae prisiau ychydig yn is nag mewn gwledydd Ewropeaidd eraill.

Nodweddion siopa yn Slofenia

Dylai teithwyr sy'n mynd i siopa, yn y lle cyntaf roi sylw i brifddinas Slofeneg Ljubljana . Dyma lawer o ganolfannau siopa, gan gynnig cynhyrchion o frandiau byd enwog. Cyn i chi fynd i siopa, mae'n werth ystyried rhai pwyntiau, fel a ganlyn:

 1. Yn Ljubljana, mae'n anodd iawn nodi ardal lle mae'r prif leoedd yn canolbwyntio, yn ddiddorol o safbwynt siopa . Mae canolfannau siopa a siopau wedi'u gwasgaru ledled y ddinas. Ar yr un pryd, mae eu nifer fwyaf yn rhan ogleddol y ddinas.
 2. Dylai twristiaid benderfynu beth yw eu blaenoriaeth wrth ddewis pryniant. Y ffaith yw bod siopau Ljubljana yn gwerthu brandiau gydag enw byd-eang yn ail gyda'r rhai sydd â chynhyrchion cynhyrchwyr lleol. Ar yr un pryd, mae'r pris yn sylweddol wahanol, ac o ran ansawdd a dyluniad, maent bron yn is na chynhyrchion brandiau enwog.
 3. Y peth gorau i wneud siopa yn ystod y cyfnod gwerthu, gallwch chi eu cyrraedd ym mis Mehefin a mis Ionawr. Ac yn hynny o beth, ac mewn achos arall mae eu dechrau ar yr ail ddydd Llun o'r mis, ac mae eu cyfnod yn cyrraedd o bythefnos i fis.
 4. Os yw gwylwyr am brynu cofroddion, yna mae'n well ei wneud ar Stryd Nazareva, sydd wedi'i leoli yng nghanol Ljubljana. Yma gallwch weld y nifer uchaf o nwyddau sy'n perthyn i'r categori "wedi'u gwneud â llaw" a'u cynhyrchu gan grefftwyr lleol. Mae'r rhain yn ffigurau addurnol wedi'u gwneud o gynhyrchion clai a chrisial, wedi'u gwau a'u gwehyddu.

Canolfannau siopa yn Slofenia

Mae siopa yn Slofenia yn caniatáu i chi brynu amrywiaeth o gynhyrchion, sy'n cynnwys: dillad, colur, persawr, esgidiau, gemwaith, bwyd. Mae'n fwyaf cyfleus i'w prynu mewn canolfannau siopa mawr, lle cyflwynir ystod enfawr o gynhyrchion a chynhelir y gwerthiannau o bryd i'w gilydd. Y canolfannau siopa mwyaf enwog sydd wedi'u lleoli yn y brifddinas Slofeneg Ljubljana yw'r canlynol:

 1. Mae canolfan siopa Dinas BTC yng ngogledd-ddwyrain Ljubljana yn ardal Nove Jarše. Ar ei diriogaeth mae boutiques a siopau yn gwerthu cynhyrchion o frandiau byd-enwog a chynhyrchwyr lleol. Yn ogystal, gallwch chi ymweld â salonau harddwch, bwyta mewn caffi a phrynu bwyd mewn archfarchnadoedd. Mae'r ganolfan yn gweithio yn ôl yr amserlen: o 9:00 am i 8:00 pm, heblaw dydd Sul.
 2. Nama - mae gan y siop adrannol, a ystyrir yn yr hynaf yn y wlad, leoliad da iawn yng nghanol Ljubljana, ger gwesty Slon Hote. Mae'r tair llawr cyntaf yn cynnwys boutiques, lle mae brandiau ffasiwn yn cael eu gwerthu, er enghraifft, Vero Moda, De Puta Madre, colur, persawr, ategolion. Ar y pedwerydd llawr gallwch brynu offer cartref a nwyddau cartref. Mae'r siop adrannol yn gweithio ar amserlen: o 9:00 am i 8:00 pm, ac eithrio dydd Sul.
 3. Mae Canolfan Siopa Mercator yn gartref i dros 60 o siopau. Mae'r ganolfan yn boblogaidd iawn gyda theuluoedd â phlant, gan fod ardaloedd chwarae agored a gorchuddiedig. Mae'r ganolfan yn gweithredu ar amserlen: o 9:00 am i 9:00 pm, dydd Sul o 9:00 am i 3:00 pm.
 4. Maes Market Maes - mae'n meddu ar dair llawr ac mae'n un o'r canolfannau hynaf, sef dyddiad ei sefydlu yn 1971. Yn ogystal â nifer o siopau a siopau, mae gan y siop adran nodwedd benodol: ar ei diriogaeth a gallwch ddefnyddio Wi-Fi am ddim am ddwy awr. Mae'r siop adrannol yn gweithio ar amserlen: o 9:00 am i 8:00 pm, ac eithrio dydd Sul.
 5. Ystyrir mai City City Mall yw'r mwyaf yn Slofenia gyfan. Mae nifer y siopau a siopau a leolir ynddi yn cyrraedd 120. Hefyd mae yna archfarchnad, tafarndai, bwyd cyflym. Gallwch fynd i'r ganolfan unrhyw ddiwrnod, mae'n gweithio heb ddiwrnodau i ffwrdd.
 6. Canolfan Siopa Interspar - mae'n cynnwys 23 siop sy'n gwerthu dillad, esgidiau, gemwaith, teganau, yn ogystal ag archfarchnad, bwyty Spar. Ddydd Iau, mae marchnad y fferm ar diriogaeth y ganolfan, lle mae cynhyrchion cartref yn cael eu gwerthu.
 7. Mae Storfa esgidiau Borovo - yn gangen o gadwyn esgidiau Croateg, ac mae'n cynnwys esgidiau merched, dynion a phlant ar gyfer pob blas a pwrs.

Siopa yn Slofenia

Yn Slofenia, gallwch brynu nid yn unig dillad a chofroddion, ond hefyd yn dod â diodydd mân, melysion a phob math o ddanteithion. Gallwch argymell ymweld â siopau o'r fath:

 1. Y boutique gwin Vinoteka Movia , sy'n gwerthu gwin, siampên, tinctures y cwmni Movia.
 2. Siop Siocled Cukrcek - yma mae melysion wedi'u gwerthu â llaw, marzipan, peli siocled Preseren.
 3. Storfa Krasevka - gallwch brynu danteithion megis Prsut jerky, Caws cyfnewid, gwinoedd cain, brandi, te llysieuol, olew olewydd a chynhyrchion eraill.