Slofenia - atyniadau

Dewisir Slofenia fel y prif le ar gyfer hamdden gan y rhai sydd eisoes yn gwybod am dirweddau hardd, bryniau hardd a gwestai clyd. Mae'r wlad hon, y mae ei atyniadau'n amrywiol iawn, yn denu twristiaid a lleoedd heb eu harchwilio, diwylliant cyfoethog a bwyd blasus. Yn wahanol i'r rhan fwyaf o ddinasoedd Ewrop, mae bywyd hyd yn oed yn y brifddinas, Ljubljana , yn llifo'n araf ac yn dawel, felly mae yma'n creu amodau delfrydol ar gyfer astudio atyniadau naturiol, pensaernïol a diwylliannol.

Atyniadau naturiol

Wrth benderfynu beth i'w weld yn Slofenia, mae atyniadau naturiol yn meddu ar y lle blaenllaw, sy'n cael ei gynrychioli gan nifer cofrestredig mewn tiriogaeth fach o'r wlad. Ymhlith y rhai mwyaf enwog ohonynt yw'r canlynol:

 1. Dau lyn, sy'n cael eu hystyried yn un o'r cyrff dŵr mwyaf prydferth yn Ewrop. Maent wedi'u lleoli yn Alps Julian ac fe'u gelwir yn Bohinj a Bled .
 2. Yn ogystal, argymhellir ymweld â Divya neu'r Glyn Gwyllt , sydd wedi'i leoli ger tref Idrija , sy'n amgueddfa awyr agored ac yn cael ei nodweddu gan ddŵr emerald pur. Yn ddynodedig yw'r Llyn Triglav , sy'n gymhleth sy'n cynnwys 7 llynnoedd parhaol a niferus amrywiol.
 3. Mae ogofâu hefyd ymhlith atyniadau naturiol y wlad. Mae llawer ohonynt, ond y mwyaf poblogaidd yw pwll Postojna , sef system o ogofâu carst. Nid yw llai arwyddocaol yn yr ogofâu Shkocsian , sy'n ymwneud â thirgaeth o 6 km. Maent yn denu twristiaid sydd â rhaeadrau tanddaearol isel, yn ogystal â chanyon gydag addysg ddiddorol (math o bont), a grëwyd gan natur ei hun. Olew enwog arall o'r wlad yw Vilenica .
 4. At atyniadau naturiol Slofenia yw afon mynydd Radovna , y gwnaed cornel alpaidd hyfryd ar y pryd. Creodd canyon, sydd wedi'i leoli ger llyn Bled. Am gyfnod hir roedd y lle yn anhygoel, a dim ond ar ôl 1861 codwyd pontydd pren arbennig ar draws y ceunant godidog. Maent yn mynd â thwristiaid i gyrchfan arall yn Slofenia - rhaeadr o 16 metr "Sŵn" .
 5. Dylai'r twristiaid fynd yn bendant yn nyffryn Afon Soča , sy'n llifo i'r Môr Adri. Yma bydd twristiaid yn gweld brithyll marmor prin a mathau eraill o bysgod, yn ogystal â deiliad y record bont rheilffordd "Solkan" .
 6. Yn eithriadol o ddiddorol yw rhaeadrau Slofenia . Y rhai mwyaf enwog ohonynt yw: Savica , sy'n rhaeadru eu dwy rhaeadr, Kozyak - mae'n llifo i lawr i'r ogof ac mae creig, fel bowlen gwrthdro, Perichnik wedi'i hamgylchynu - yn llifo i lawr o fynydd uchaf Alpau Julian, Mount Triglav .
 7. Y pwynt uchaf o Alpau Slofen yw Parc Cenedlaethol Triglav , a leolir yng ngogledd orllewin y wlad. Yma, mae natur wedi'i gadw yn ei ffurf wreiddiol, felly nid oes unrhyw adeiladau twristaidd, ond mae twristiaeth i gerddwyr a sgïo wedi datblygu'n dda. Yn yr haf, mae rafftio a mathau eraill o ddŵr yn eithafol yn denu teithwyr.
 8. Ardal naturiol arall a ddiogelir yw Logarska Dolina , sy'n ymestyn am 7 km yng ngogledd Slofenia. Mae'n ddiddorol ar gyfer rhaeadrau hardd: Rinka, Suchica a Palenk . Cynigir twristiaid i neidio â pharasiwt neu i feistroli dringo creigiau, a hefyd i nofio ar caiac neu i ymweld ag un ogof arall - Klemench .

Golygfeydd pensaernïol dinasoedd Slofenia

Mae atyniad Slofenia yn y ffaith fod pob dinas yn y wlad yn gryno, gan gynnwys y brifddinas, Ljubljana. I fynd o'u cwmpas a gweld yr holl olygfeydd, ni fydd yn cymryd llawer o amser, ond maent mor amrywiol na all teithwyr ddiflasu.

I ddeall y diwylliant a dysgu hanes Slofenia, mae'n bosib gweld golygfeydd pensaernïol o'r fath fel:

Mae Ljubljana yn ddiddorol i dwristiaid gyda strydoedd hardd ac hen chwarteri, yn ogystal â thaith cwch ar hyd Afon Ljubljanica ac yn daith i Gastell Ljubljana . Mae cestyll enwog eraill y wlad yn cynnwys: Predjam , Bled , Otočec , Ptuj , Geverkenegg , Shtanel, Kromberk , Shkofya Loka, Mariborsky .

Mae'r wlad yn enwog am nifer fawr o fynachlogydd, sydd wedi'u lleoli mewn gwahanol rannau o'r wlad, ac mae llawer ohonynt wedi'u cadw mewn cyflwr da. Mae tua 30 ohonynt, a dim ond 5 ohonynt yn ferched:

 1. Mae gan rai oedran drawiadol iawn, felly, mae'r fynachlog Stoig dros 900 mlwydd oed. Ym mynwent Kartuzian , Pleterje , cyflwynir arddangosfa'r llawysgrifau hynaf, a hefyd dyma'r ddiod alcoholaidd "Viljamovka", yn enwog am gael ei wneud ar sail gellyg wedi'i leoli y tu mewn i'r botel.
 2. Mae'n boblogaidd gyda thwristiaid a'r Lleiafrifoedd Mynachlog yn Olimje. Ym 1015 codwyd caer yn y lle hwn, yng nghanol yr 16eg ganrif fe'i hailadeiladwyd o dan y castell, ac yn yr 17eg ganrif cododd mynachlog yno. Fe'i lleolir mewn lle hardd, ymhlith bryniau gwyrdd.
 3. Mae pensaernïaeth ddiddorol iawn yn fynachlog yn Olympia , mae wedi'i leoli ar diriogaeth castell a adeiladwyd yn arddull y Dadeni. Dylai teithwyr bendant ymweld â'r mynachlog Frenhinol Frenhinol yn Kostanjevice.

Slofenia - beth i'w weld, atyniadau diwylliannol

Bydd hefyd yn bosibl tynnu llawer o bethau diddorol gan amgueddfeydd sy'n agored ym mhob dinas. Mae rhai ohonynt yr un fath â gwledydd eraill Ewrop, er enghraifft, Amgueddfa Genedlaethol Slofenia , mae ei amlygiad yn dweud am bobl Slofenia, ei ffordd o fyw a'i hanes. Ond mae rhai na fyddwch yn dod o hyd i unrhyw le arall, er enghraifft, amgueddfa o gadw gwenyn, yn Slofenia mae'r diwydiant hwn yn boblogaidd iawn, ac mae'r amgueddfa'n dweud am ei thraddodiadau.

Mae amgueddfeydd enwog eraill yn Slofenia yn cynnwys:

Golygfeydd eraill o Slofenia

Wrth benderfynu beth i'w chwilio yn Slofenia , mae'n werth rhoi sylw i wrthrychau diddorol eraill. I oedolion, bydd teithiau gydag ymweliad â selerwyr gwin Cooglo , lle gallwch chi flasu'r mathau mwyaf enwog o winoedd, yn ddiddorol.

Yn y wlad mae ffermydd agored fel ceirw , a fferm stud yn Lipica . Mewn mannau o'r fath, mae'n ddiddorol nid yn unig i blant, ond hefyd i oedolion. Er enghraifft, tyfir bridiau ceffylau unigryw ar fferm y gronfa, fe'i darganfuwyd yn yr 16eg ganrif ac mae'n dal i weithredu. Ar diriogaeth y planhigyn mae casgliad unigryw o wahanol gerbydau a wagenni, a gasglwyd am gyfnod hir gan uchelseinydd lleol.