Amgueddfeydd yn Sweden

Wrth gynllunio gwyliau yn Sweden , mae llawer o dwristiaid yn cynnwys yn y rhestr o leoedd sy'n ddymunol ar gyfer ymweld, ac amgueddfeydd. Yn y deyrnas hon, mae nifer helaeth o wahanol arddangosfeydd, orielau, ac ati, a fydd yn ddiddorol nid yn unig i oedolyn, ond i blentyn. Gadewch i ni ddarganfod pa amgueddfeydd Sweden sy'n haeddu sylw, beth maent yn ei gynnwys a lle y gellir dod o hyd iddynt yn Sweden .

I ddechrau, yn gonfensiynol, gellir rhannu'r holl amgueddfeydd yn gategorïau. Yn ogystal â'r amgueddfeydd celf ac hanesyddol arferol, mae yna lawer o'r fath sy'n ymroddedig i berson neu achos penodol. Ond am bopeth mewn trefn.

Amgueddfeydd celf yn Sweden

Ymhlith y rhain mae:

 1. Amgueddfa Genedlaethol (Nationalmuseum) , a sefydlwyd ym 1792, yw un o'r prif amgueddfeydd yn Stockholm a Sweden yn gyffredinol. Mae ei gasgliad, wedi'i leoli ar 3 lloriau'r adeilad, yn cynnwys gwaith artistiaid mor enwog fel Perugino, El Greco, Goya, Manet, Degas ac eraill. Mae'r casgliad cyfoethocaf o beintiadau, cerfluniau ac engrafiadau yn gallu cystadlu'n hawdd gydag amgueddfeydd amlwg o'r byd fel y Louvre neu Oriel Llundain. Mae un o'r gwaith mwyaf enwog, a storir yn amgueddfa genedlaethol Sweden, yn darn o'r llun gan Rembrandt "The Julia Civilis Conspiracy". Yn ogystal â gwaith artistiaid amlwg a pheintwyr o ganrifoedd y gorffennol, mae casgliad yr amgueddfa'n cynnwys gwaith gan feistri modern, yn ogystal â chynhyrchion a wneir o wydr, cerameg a metelau gwerthfawr. Ar hyn o bryd, mae Amgueddfa Genedlaethol Sweden ar gau i'w hadnewyddu, ond gellir gweld rhai o'r arddangosfeydd mewn amrywiol arddangosfeydd ac orielau yn Stockholm, yn ogystal ag yn Academi Brenhinol y Celfyddydau Cain.
 2. Mae'r Amgueddfa Celfyddyd Fodern (Moderna museet) yn adeilad wedi'i leoli ar ynys Shepsholm. Agorwyd yr amgueddfa ym 1958 a chasglwyd gwaith nid yn unig meistri Swedeg, ond hefyd artistiaid o wledydd eraill Ewrop a'r Unol Daleithiau. Trefnir yr amlygiad yn y fath fodd fel y gall un olrhain yn glir ddatblygiad ffantasi artistig o ddechrau'r 20fed ganrif i ddechrau'r 21ain ganrif: gosodir pob gwaith mewn trefn gronolegol, gan ddechrau yn 1901. Mae casgliad enfawr o weithiau celf gyfoes yn cael ei choroni gan waith meistri mor enwog fel Dali, Picasso, Leger, Braque.
 3. Amgueddfa Gelf Malmo (Malmo Konstmuseum) - agorwyd i ymwelwyr yn 1975. Fe'i lleolir yn y castell hynaf yn Sweden, Malmöhus , y mae ei hanes yn gyfoethog a diddorol iawn: oherwydd ei fodolaeth roedd y castell yn gartref brenhinol, yn gaer, mint, a hyd yn oed carchar. Heddiw, yn ogystal â'r Amgueddfa Gelf, mae yna hefyd dinas ac amgueddfa hanesyddol Malmö . Oriel yr Amgueddfa Gelf yw'r llwyfan arddangos mwyaf yn Ewrop o gelf gyfoes. Dyma'r gwaith: Carl Fredrik Hill, Barbro Bekström, Karl Fredrik Reutersvärd, Max Walter Svanberg, Thorsten Andersson. Yn ogystal â phaentiadau, mae casgliadau o weithiau crefftwyr yn arddangos yn y neuaddau a chreadigrwydd addurnol a chymhwysol trigolion talaith Skåne.

Amgueddfeydd milwrol yn Sweden

Mae nifer o amgueddfeydd hefyd yn ymroddedig i faterion milwrol:

 1. Mae amgueddfa llong VASA yn Stockholm yn un o'r mwyaf diddorol yn Sweden. Ei brif arddangosfa yw llong milwrol y XVII ganrif, a syrthiodd bron yn syth ar ôl gadael yr iard long. Ond bydd yn gamgymeriad i feddwl na fydd amgueddfa un llong yn ddiddorol i nifer fawr o bobl. Yn ogystal â'r llong milwrol ei hun, mae'n cynnwys eitemau sy'n gysylltiedig â bywyd, adeiladu a marwolaeth y llong chwedlonol hon. Rhennir yr holl arddangosion yn arddangosfeydd thematig, mae yna ardd. Mae cannoedd o dwristiaid yn ymweld ag Amgueddfa Vasa bob dydd.
 2. Amgueddfa Forwrol , neu forol - y mwyaf yn Sweden, yn ymroddedig i adeiladu llongau, mordwyo ac amddiffynfeydd maerymol milwrol. Mae casgliad yr amgueddfa'n cynnwys arddangosion o'r fath fel:
  • mwy na 1500 o fodelau o longau, ers y ganrif XVIII;
  • dyfeisiau mordwyo;
  • arfau;
  • gwrthrychau celf a bywyd.
  Mae rhan o'r arddangosfa yn cael ei drawsnewid i gaban, sy'n ailadrodd yn llwyr y tu mewn i'r caban brenhinol sy'n perthyn i Gustav III. Mae arddangosfeydd ar wahân wedi'u neilltuo ar gyfer lluniau o gychod a llongau, mapiau. Mae gan yr amgueddfa ei lyfrgell ei hun, sef y llyfrgell fwyaf yn Llys y Llyn ar thema'r môr. Y bonws mwyaf dymunol yw y gallwch chi ymweld â'r amgueddfa yn rhad ac am ddim.
 3. Yr amgueddfa tanc neu Arsenal yw'r mwyaf yn Sweden, lle mae offer milwrol y lindys a'r olwynion wedi'u casglu. Agorwyd yr amgueddfa yn 2011 ger tref Strenges. Yn gasgliad parhaol yr amgueddfa mae 75 uned o offer milwrol yn gysylltiedig â'r cyfnod o ddechrau'r ganrif XX i 1990. Mae yna hefyd arddangosfeydd dros dro rheolaidd ar wahanol bynciau, er enghraifft, roedd un ohonynt wedi'i neilltuo i feiciau modur milwrol. Ni fydd plant yn yr amgueddfa yn diflasu: yn benodol ar eu cyfer, mae yna fan chwarae lle gallwch chi eistedd wrth olwyn car, mynd i mewn i babell neu redeg yn unig. Mae gan yr amgueddfa gaffi a siop cofrodd.

Amgueddfeydd ymroddedig i frandiau

Mae cwmnïau mawr, y mae eu hanes yn fwy na degawd, yn aml yn caffael eu hamgueddfeydd eu hunain:

 1. Amgueddfa Volvo - mae ei arddangosfa wedi'i neilltuo i hanes datblygiad y cawr auto gydag arddangos bron pob ceir a gynhyrchir gan y brand, gan ddechrau o'r 20au o'r ganrif XX. Yn ogystal â cheir, gallwch weld yma awyren (roedd pryder Volvo unwaith yn ymwneud â dylunio awyrennau), yn ogystal â pheiriannau ar gyfer offer milwrol yn Sweden. Mae arddangosfeydd yr amgueddfa yn cael eu diweddaru a'u diweddaru'n gyson. Mae'n arddangos brandiau model cwlt, yn derbyn llawer o wobrau, ac yn amhoblogaidd iawn, megis tandem neu gar i fenywod, a gynlluniwyd gan ferched. Ar diriogaeth yr amgueddfa mae arddangosfeydd dros dro wedi'u neilltuo i feysydd eraill o weithgareddau'r cawr auto, er enghraifft, arddangosfa flynyddol wedi'i neilltuo ar gyfer regatta hwylio. Ar diriogaeth Amgueddfa Volvo yn Sweden, mae yna siop anrhegion fawr lle gallwch brynu nwyddau (dillad, teganau, ac ati) gyda'r label Volvo, yn ogystal â modelau casglwyr prin o geir.
 2. Ikea Museum - yn 2016 yn Elmhut, Sweden. Fe'i neilltuwyd i hanes datblygiad y brand chwedlonol hwn o ddodrefn Swedeg. Rhennir yr arddangosiadau mewn amser - o'r dechrau hyd at ganol y ganrif XX ("Ein gwreiddiau"), pan oedd y brand yn ymddangos yn unig, a hyd at y presennol. Mae adran ar wahân yn ymroddedig i sylfaenydd brand Ikea - Ingvaru Kamprada. Yn rheolaidd, cynhelir arddangosfeydd dros dro, sydd wedi'u lleoli ar lawr gwaelod yr adeilad. Mae gan yr amgueddfa bwyty a siop anrhegion, yn ogystal â gwahanol feysydd chwarae i blant.

Amgueddfeydd diddorol eraill

Cofiwch ymweld yma:

 1. Unibacken . Amgueddfa Plant yn Sweden, ymroddedig i greadigrwydd a chymeriadau o straeon tylwyth teg Astrid Lindgren. Ar fynedfa'r amgueddfa ymestyn y sgwâr tylwyth teg o'r palmant, lle mae'r arwyr straeon sy'n gyfarwydd i lawer o blant yn byw. Y tu ôl i'r sgwâr, mae arddangosfa gyda gwaith Berg, Niemann a Wikland, a fu'n gweithio ar ddarluniau ar gyfer llyfrau'r awdur. Diddorol iawn i blant a'r trên Tylwyth Teg, lle clywir storïau yn ystod y daith mewn 12 o ieithoedd y byd (gan gynnwys Rwsia). Ar diriogaeth yr amgueddfa mae caffi a siop lyfrau lle gallwch brynu llenyddiaeth o ansawdd i blant.
 2. Agorwyd Amgueddfa Dawns - un o'r rhai anarferol yn Sweden, ym 1953 yn Stockholm. Mae'r amgueddfa yn ymroddedig i'r ffurf celf briodol. Mae ei gasgliad yn cynnwys gwisgoedd, masgiau, posteri, llyfrau a llawer mwy. Yma gallwch ddysgu hanes dawns, ac mewn arddangosfeydd dros dro yn edmygu perfformiadau artistiaid.