Slofenia - Gwestai

Mae Magic Slofenia yn cyflwyno ei weddïon yn baradwys go iawn ar y Ddaear, gyda brigiau mynyddoedd eira, afonydd tywodgryn-gwyrdd ac arfordir dirwynol yn arddull Fenisaidd. Mae'r wlad hon yn denu sylw cannoedd o filoedd o dwristiaid bob blwyddyn nid yn unig â'i drysorau naturiol, ond hefyd gyda phensaernïaeth gytûn, diwylliant cefn gwlad hyfryd ac, wrth gwrs, bwydydd cain. Gan fynd ar daith ar dir mor wych, mae'n werth meddwl ymlaen llaw ble i aros, oherwydd i fwynhau ei harddwch, mae'n amlwg nad yw un diwrnod yn ddigon. Rydym yn dod â'ch sylw at restr o'r gwestai gorau yn Slofenia am flas a gwaled gwahanol.

Gwestai Slofenia 5 *

Mae'r gwestai a gyflwynir yn y categori hwn yn boblogaidd iawn gyda thwristiaid sy'n well ganddynt orffwys ar sail gynhwysol. Mae ymddangosiad deniadol, tu mewn moethus, wedi'i addurno mewn arddull fodern, yn ogystal â gwasanaeth o'r radd flaenaf yn nodweddion nodedig sefydliadau o'r fath. Darperir gwesteion gyda pharcio preifat gwarchodedig, mynediad i'r rhyngrwyd am ddim, bwyty (fel arfer brecwast wedi'i gynnwys yn y gyfradd ystafell), pwll nofio, salon harddwch a champfa. Yn ogystal, mewn rhai fflatiau caniateir anifeiliaid anwes (cysylltwch â rheolwr y gwesty ymlaen llaw wrth archebu). Rydym yn cyflwyno'r gwestai 5 seren gorau lle mae Slofenia mor gyfoethog:

Gwestai Slofenia 4 *

Mae gwestai o'r dosbarth hwn, yn gyffredinol, yn wahanol i'r 5 seren yn unig y pris is a'r ystod lai o wasanaethau. Felly, mae gan lawer o westai 4 * barcio, mynediad am ddim i Wi-Fi, eu canolfan ffitrwydd eu hunain a bwyty / bar ar y safle, ond bydd sba gydag ystafell tylino yn eithaf problemus. Os nad oes arnoch angen gwasanaethau ychwanegol cosmetoleg a gwallt trin gwallt, rhowch sylw i'r sefydliadau canlynol:

Gwestai Slofenia 3 *

Mewn gwirionedd, nid oes ymarferol gwesty "3 seren" yn yr ystyr arferol yn Slofenia. Mae pob sefydliad o'r categori hwn yn fach, ond heb fflatiau llai cyfforddus, tai gwestai a thai gwestai. Mae'r rhestr o fwynderau yn cynnwys ystafell ymolchi preifat a chegin fach, y posibilrwydd o fyw gydag anifail anwes, teledu lloeren a mynediad i'r rhyngrwyd am ddim. Mae yna ystafelloedd tebyg i deuluoedd, sydd â chyfarpar llawn gyda'r holl ategolion angenrheidiol ac yn ddelfrydol ar gyfer darparu cwmni mawr. Dyma rai o'r gwestai 3 * gorau, yn ôl adolygiadau gwadd:

Hosteli

Mae Slofenia, fel llawer o bwerau Ewropeaidd eraill, yn gadarnhad ardderchog y gall hamdden fod yn gost isel, oherwydd nid y prif beth wrth deithio yw'r nifer o ystafelloedd ymolchi yn y fflat. Yn y wlad wych hon mae yna lawer o westai a hosteli rhad clyd a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer ieuenctid a thwristiaid anghymesur gyda chyllideb gyfyngedig. Mewn mannau o'r fath, yn groes i'r gwall a dderbynnir yn gyffredinol, mae bob amser yn lân ac yn gyfforddus, yn ogystal â hynny mewn hosteli y mae myfyrwyr tramor o wahanol rannau o'r byd fel arfer yn stopio, gyda hwy y gall un ohonynt ymarfer gwybodaeth am Saesneg, Almaeneg ac ieithoedd eraill. Mae'r amodau bron yr un fath ym mhobman: mae Wi-Fi, teledu cebl yn y neuadd, ystafell ymolchi ar gyfer nifer o flociau a chegin gyffredin. Mae cost yr ystafell yn dibynnu'n uniongyrchol ar nifer y lleoedd ynddo (mae yna 2, 3 neu hyd yn oed ystafelloedd 8 gwely). Y gwestai cyllideb gorau yn Slofenia yw:

Gwestai spa yn Slofenia

Mae llawer o deithwyr, yn cynllunio taith, yn anelu nid yn unig i ymweld â golygfeydd gorau'r wlad anhysbys, ond hefyd i wella eu organeb ychydig. Yn yr achos hwn, mae angen i chi dalu sylw at y gwestai thermol, sydd yn Slofenia yn amrywio. Mae'r rhestr o'u mwynderau, yn ychwanegol at y safon, hefyd yn cynnwys pwll gyda ffynhonnau mwynol, saunas, ystafelloedd tylino, canolfannau meddygol, solarium, campfa, ac ati Y gorau, yn ôl adolygiadau twristiaid, yw:

Gwestai ar arfordir Slofenia

Er gwaethaf y ffaith na ellir prin y bydd Slofenia'n cael ei alw'n lle gorau yn Ewrop ar gyfer gwyliau sba, mae llawer o dwristiaid, pan fyddant yn mynd yma, yn dal i fod eisiau basio yn y pelydrau ysgafn o haul disglair. O wersi daearyddiaeth yr ysgol, rydym yn cofio bod gan y wlad anhygoel hon yn y gorllewin fynediad i'r Môr Adri, ac mae yna lawer o afonydd a llynnoedd hardd ar ei diriogaeth. Felly, ymysg y gwestai mwyaf poblogaidd ar arfordir Slofenia mae: