Stura-Shefallet


Yn Sweden, ar diriogaeth Lapia, rhwng cymuniadau Ellivare a Jokmokk yw Parc Cenedlaethol Stura-Seilfeg hardd. Mae'n rhan o diriogaeth Laponia ac ers 1996, ynghyd ag ardaloedd cadwraeth Sarek , Muddus a Padelanta ar Restr Treftadaeth y Byd UNESCO.

Safle daearyddol Stur-Shefallet

Mae Parc Cenedlaethol Sweden yn y Mynyddoedd Sgandinafia 20 km i'r de o'r Cylch Arctig. Ar hyd y Stira-Sheffalet mae'n pasio Afon Stura-Lulevelen, sy'n ei rhannu'n hanner. Prif addurniad rhan ddeheuol y parc yw'r massif Akka gydag uchder o 2015 m, ar ei frig rhewlifoedd. Gelwir y brig hwn hefyd fel "Queen of Lapland". Yn rhan ogleddol Stura-Sheffalet, mae'r Massif Kallakchokko wedi ei leoli, gan fynd heibio i ddyffryn Teusa.

Hanes Parc Stura-Shefallet

Yn ôl astudiaeth wyddonol, ffurfiwyd y mynyddoedd yn y rhan hon o Sweden o ganlyniad i wrthdrawiad o'r cyfandiroedd, a ddigwyddodd tua 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Dyna pam ar diriogaeth Stur-Shephalet, mae olion y cyfnod rhewlifol yn dal yn weladwy, yn ystod y ffurfiwyd y dirwedd leol.

Yn gynharach, ystyriwyd y rhaeadrau lleol yn fwyaf prydferth yn Ewrop gyfan. Ond cyn gynted ag y rhoddwyd statws cyfleuster diogel i'r Parc Stora-Shephalet, cymeradwyodd y llywodraeth adeiladu gorsaf bŵer trydan dŵr ar Afon Luleleven. Arweiniodd hyn at ddirywiad sydyn mewn lefelau dŵr yn yr afon ei hun ac mewn rhaeadrau.

Bioamrywiaeth Parc Stora-Shefallet

Fflora a ffawna cyfoethog oedd y prif reswm, oherwydd yr oedd y diriogaeth hon yn cael statws parc cenedlaethol. Arweiniodd gwahaniaeth uchder mawr at y ffaith bod gwahanol fathau o blanhigion yn tyfu mewn gwahanol rannau o'r parc. Felly, yn ei diriogaeth gallwch ddod o hyd i:

Dyma gynrychiolwyr mwyaf enwog fflora Stora-Sheffalet:

Mae'r byd planhigion cyfoethog wedi dod yn gynefin i 125 o rywogaethau o adar, y rhai mwyaf enwog yw'r gwlân aur Ewropeaidd, stôf cyffredin a cheffyl ddôl.

O anifeiliaid yn nhiriogaeth Stur-Shephalet, mae yna ermines, llwynogod yr Arctig, llwynogod, wolverines, ceirw, ffa, gelyn a lynx.

Twristiaeth yn y parc Stura-Shefallet

Yr amser gorau i ymweld â'r parc cenedlaethol hwn yw rhwng mis Mawrth a mis Medi. Ar hyn o bryd yn Stur-Shefallet gallwch chi wneud:

Ar diriogaeth y warchodfa mae modd casglu coed tân ar gyfer gwyliau gwersylla ac i osod pabell. Gallwch chi hyd yn oed gasglu madarch ac aeron. Ar yr un pryd yn y parc, Stura-Sheffalet, mae'n waharddedig:

Yn nes at y parc mae cyrchfan Stora Sheffi, lle gallwch fynd sgïo, moch eira, mynd heicio neu ddringo iâ.

Sut i gyrraedd Stoura Shefallet?

Lleolir y parc cenedlaethol yng ngogledd orllewin y wlad oddeutu 64 km o ffin Sweden a Norwy . Y dinasoedd agosaf i Seirffalen yw Quikjokk, Hellivar a Nikkalukta, o ble gallwch gyrraedd yr E10 ac E45.

Gyda'r brifddinas, a leolir yn 900 km, mae'r parc hefyd yn cysylltu trafnidiaeth ar y ffyrdd. I gyrraedd Stur-Shefallet o Stockholm mewn car, mae'n rhaid i chi dreulio bron i 13 awr ar y ffordd.