Sut i gael gwared ar fagnet o ddillad?

Defnyddir synwyryddion gwrth-ladrad mewn llawer o siopau. Mae Stuck yn un da ac fe'i cynorthwyodd i ddal llawer o bobl yn rhy gyfrinachol wrth law prynwyr. Ond weithiau, gyda'r dyfeisiau hyn mae yna ddigwyddiadau annymunol, ac ar frys roedd y gwerthwyr yn y siop yn anghofio i gael gwared â'r magnet, ond yn yr allbwn nid yw'n gweithio ac mae'r person yn mynd adref gyda thas diangen. Wel, os yw'r sefydliad masnachu gerllaw, a chewch gyfle i gyflwyno siec, fel bod y gwerthwr heb unrhyw broblemau wedi tynnu'r darn hwn o'i ddillad. A beth i'w wneud bryd hynny, pan wnaed y pryniant ar daith fusnes, yn ystod taith i ymweld, yn gyffredinol, mewn dinas pell arall? Rydyn ni'n rhoi sawl dull yma ar unwaith, nad oes angen sgiliau ffitrwydd profiadol arnynt.

Sut i gael gwared ar y magnet magazine?

Dull gan ddefnyddio gwm

 1. Yn gyntaf, rhowch bethau yn yr oergell, fel bod y marcydd wedi'i rewi'n dda ac nad yw'n cadw'r nwyddau.
 2. Mae angen i chi reoli rhwng eich pryniant a magnet i roi band elastig.
 3. Gan gylchdroi'r tag mewn gwahanol gyfarwyddiadau, rydym yn sicrhau ei fod yn treiddio'n ddyfnach rhwng rhannau'r rhannau o'r magnet.
 4. Parhewch â'r symudiad cylchdrool yn araf ymhellach, gan ddechrau tynnu haenau'r tag mewn gwahanol gyfeiriadau nes bydd y darn hwn yn torri i mewn i ddwy ran ar wahân.
 5. Gallwch chi helpu'ch hun gyda gefail, ond mewn unrhyw achos, ar y dechrau, mae'r tag wedi'i rewi ychydig.
 6. Pan sylwch fod y corff wedi cwympo, tynnwch y magnet gyda'ch dwylo yn ofalus.

Sut i gael gwared ar magnet o eitem a brynwyd gan ddefnyddio magnet cryf cryf arall?

 1. Mae'n well dod o hyd i fagnet pwerus a roddir yn yr yrru galed. Y prif beth yw ei fod yn gallu dylanwadu ar ei gyd sydd wedi ei leoli yn y tag.
 2. Rydyn ni'n dod â'n peth problematig, a rhaid ei demagnetio.
 3. Os gwneir popeth yn gywir, nawr bydd y tag yn cael ei dynnu heb broblemau.

Dinistrio radical y corff y tag

 1. Rydym yn gwneud twll bach.
 2. Rydyn ni'n dechrau torri'r achos yn dawel, gan geisio peidio â chael eich anafu gan gyllell neu sgriwdreifer.
 3. Pan fyddwch chi'n cyrraedd y botwm, tynnwch allan, ac mae'r magnet yn torri i mewn i'w rannau.
 4. Ar y diwedd, gallwch chi ystyried y ddyfais yn fanwl, fel bod y tro nesaf y byddwch yn dadelfynnu'r tag yn haws.

Torrwch ben y magnet

 1. Bydd arnom angen cyllell sydyn neu lain haenog ar gyfer gwaith, yn ogystal â tag a gymerwn yn ein llaw chwith.
 2. Dewch o hyd i offeryn miniog addas a dechrau ei dorri.
 3. Rhowch y darn yn ofalus a thynnwch allan y magnet.

Toddi corff yn toddi

 1. Os ydych chi wedi anghofio tynnu'r magnet oddi ar eich dillad, ond does dim byd sydyn a chryf o dan eich dwylo, yna defnyddiwch gannwyll.
 2. Y prif beth yn y busnes hwn yw llosgi a pheidio â llosgi twll yn eich pryniant.
 3. Pan ffurfir twll mawr yn y corff, ceisiwch gloddio cynnwys y magnet oddi yno.
 4. Rydym yn cael gwared ar bob rhan ac yn datgysylltu'r tag yn hanner.

Llosgi tag gan ddefnyddio popty nwy

 1. Mae'r dull yn debyg i'r hyn a wnaethom gyda chanhwyllau, dim ond nawr byddwn ni'n defnyddio offeryn mwy modern a mwy cyfleus.
 2. Os yw'r corff wedi'i gynhesu'n ddigonol, bydd hyd yn oed yn ysgafnhau. Felly, perfformiwch y llawdriniaeth hon mewn rhywle diogel.
 3. Pan fydd yn bosibl llosgi twll arferol, rhowch yr ysgafnach i ffwrdd a pharhau i weithio gyda sgriwdreifer tenau.
 4. Rydym yn ffiwsio "stwffio" y magnet ac yn ei dynnu gyda haenau.
 5. Os nad yw rhywbeth yn cwympo, yna gallwch losgi ysgafnach gydag ysgafnach a pharhau i weithio.
 6. Rydym yn cymryd pob rhan sbâr o'r achos a byddwn yn dileu'r tag.

Rydych chi'n gweld bod yr opsiynau ar gyfer cael gwared â'r magnet o'r dillad yn wych. Mae angen awydd arnoch chi a'r offeryn symlaf. Mae'r holl driniaethau uchod yn syml. Rydym wedi rhoi'r dulliau hynny y gall merched neu bobl ifanc eu hunain wneud cais.