Sut i glymu crochet neidr?

Yn fuan bydd 2013 yn dod, ac mae ei symbol yn neidr hardd a doeth. Ar silffoedd y siopau mae gemwaith thema a chriwiau, sy'n addo i ddiogelu eu perchnogion yn ystod y flwyddyn i ddod. Rydym yn bwriadu creu amulet deganau gyda'n dwylo ein hunain, o linyn o edau a bachyn crochet.

Mae cysylltu crochet neidr yn hawdd iawn - bydd dechreuwr hyd yn oed yn ymdopi â'r dasg hon.

Criwio neidr: dosbarth meistr

Mae angen teganau neidr crosio:

Cwrs gwaith:

 1. Caiff cadwyn o 14 dolen ei ddialu, ac fe'i caeir mewn cylch.

  Mae'r gadwyn wedi'i glymu â cholofnau heb gros. Yn gyfan gwbl mae angen lliniaru 14 o swyddi. Sut i ffitio colofn heb gros, a ddangosir yn y llun.

 2. Mae gwau'n parhau mewn cylch hyd at 25 rhes. Yn y 25ain rhes, mae 1 ddolen yn cael ei ostwng. Dangosir y cynllun ar gyfer lleihau'r dolenni yn y ffigur.
 3. Yna, mae'r gostyngiad yn cael ei wneud ym mhob rhes 15. Ar ôl y 100fed rhes, gwneir y gostyngiad ym mhob rhes 10fed. Mae diwedd y cynffon wedi'i glymu, gan dynnu un dolen ym mhob rhes.
 4. Y canlyniad yw corff hir gyda chynffon.

Clymu pen neidr:

 1. Mae 4 chopen aer wedi'u teipio ac maent wedi'u cau mewn cylch.
 2. Mae blychau wedi'u clymu â cholofnau heb gros. Dim ond 7 o swyddi.
 3. Yn yr ail res, o bob dolen, mae dwy far wedi eu clymu, yn y diwedd dylai fod 14 colofn.
 4. Yn y drydedd rhes, mae patrwm crochet y crochet yn edrych fel hyn: 1 stalk, 2 ffyn (2 weithiau), 1 st, 2 lwy fwrdd. (3 gwaith), 1 llwy fwrdd. 2 llwy fwrdd. (3 gwaith), 1 eitem, 2 llwy fwrdd. (2 waith). Yn y diwedd, dylai fod eisoes yn 24 colofn. Mae angen cynllun o'r fath i ffurfio pen crwn.
 5. Mae saith rhes yn cael eu clymu'n syth, mewn 8 rhes trwy bob 2 bar 2 ddolen wedi'i glymu at ei gilydd. Mae cyfanswm y dolenni yn cael ei ostwng i 18.
 6. Yn y nawfed rhes, mae 4 arall yn lleihau nifer y dolenni.
 7. Mae dwy linell syth yn cael eu trosglwyddo.
 8. Dylai'r canlyniad fod yn ben crwn gyda'r ddwy rhes ddiwethaf.

Rhaid i'r pen fod yn llawn dwbl.

Mae'r llygaid hefyd wedi'u clymu. I wneud hyn:

 1. Mae cadwyn o 4 dolen aer wedi'i ffonio a'i glymu gyda 7 o swyddi heb gros.
 2. Mae nifer y colofnau yn y rhes nesaf yn cynyddu yn ôl y cynllun: 2 eitem, 1 eitem, 2 eitem, 1 llwy fwrdd. Mae cyfanswm o 11 bar ar gael.
 3. Mae dwy rhes yn cael eu clymu'n syth, yna mae'r edau'n newid i wyn, mae dwy rhes mwy yn syth.
 4. Mae'r llygaid wedi eu stwffio'n dynn â chotwm, yna gwau'n pasio dros y llygaid "llenwi".
 5. Mae'r lleihad yn cael ei wneud fel a ganlyn: mae 2 ddolen o bob rhes wedi'u clymu nes bod dim ond 3 dolen ar ôl.
 6. Dechreuodd llygaid bach neis iawn, ond erbyn hyn mae'n rhy gynnar i'w gwnïo i'r pen. Yn gyntaf, mae angen i chi stwffio'r corff nadro, nid yn dynn iawn, ac mewnosod gwifren a fydd yn rhoi'r siâp dymunol i'r neidr.

Yna llenwch y pen cotwm-wooled gyda'r gefn.

Y cam olaf yw gwnïo llygaid gyda disgyblion gleiniau du.

Bydd crochet neidr y Flwyddyn yn troi allan hyd yn oed yn fwy braf os gwnewch chi daflen braf iddi. I wneud hyn, rhowch yr edau coch rhwng dolenni'r pen.

Mae'r tafod yn syml â pigtail.

Rydyn ni'n cael crancyn bach nythus ac eithaf anghyffredin iawn.