Sut i inswleiddio'r logia gyda'ch dwylo eich hun?

Mae Loggia yn fwy addas i'w droi'n un ystafell gynnes na balcon safonol. Mae braidd yn fwy o ran maint ac mae'n rhan o'r adeilad. Bydd y llawr yn gwrthsefyll llwythi bach yn hawdd. Mae waliau wrth ymyl ystafelloedd cynnes a cholledion gwres yn llawer llai. Sut i inswleiddio'r nenfwd ar y logia, fel bod hyd yn oed yn y cyfnod oer yn teimlo'n gyfforddus yma? Fe geisiwn eich helpu ychydig. Gadewch i ni roi enghraifft o waith atgyweirio tebyg ar wella'r ystafell fach hon.

Sut i inswleiddio'r logia eich hun?

 1. Yn gyntaf, mae angen i chi lanhau'r wyneb ar y llawr a'r waliau, gan ddileu'r holl silffoedd dianghenraid. Rydyn ni'n defnyddio perforad gyda chwyth sioc at y diben hwn.
 2. Rydym yn gosod polystyren ewynog ar y waliau.
 3. Cyn inswleiddio'r llawr, rydym yn gosod y logiau a wnawn o'r bariau pren arno. Fe wnawn ni eu torri gyda chymorth gwynt jig trydan neu offeryn arall sydd gennych.
 4. Gyda chymorth dril, rydym yn perfformio agoriadau yn y llawr a blociau, gosodwch y llethrau gan ddefnyddio doweli a sgriwiau.
 5. Felly, ar y llawr rydym yn gosod yr holl fariau sy'n weddill. Rydym yn eu dosbarthu ar wyneb y llawr yn gyfartal.
 6. Beth sy'n well i inswleiddio'r logia? Nawr mae llawer o ddeunyddiau arbennig, ond rhwng y llainiau rydym yn gosod polystyren ewynog. Efallai y bydd angen torri'r taflenni ychydig i'r lled neu eu byrhau. Rydyn ni'n eu nodi yn ôl y pellter rhwng y llethrau. Gellir prosesu polystyren yn hawdd, gallwch ddefnyddio cyllell clerigol syml. Fe'i gosodwn rhwng y llinellau, nenfwd y logia, y parapet, gan gynhesu'r holl arwynebau oer. Nid oes angen insiwleiddio'r wal y mae'r bloc balconi wedi'i leoli arno.
 7. Nesaf, rydym yn atodi'r deunydd gyda gorchudd ffoil. Rhaid troi'r ffoil y tu mewn i'r ystafell. Mae llawer yn gofyn y cwestiwn: "Na i gynhesu waliau'r logia o'r tu mewn, fel bod thermos arbennig yn cael ei ffurfio ar y balconi?" Dyma'r ffoil sy'n adlewyrchu'r pelydrau cynnes sy'n dod o'r fflat yn ôl i'r logia, gan greu'r effaith a ddymunir i ni.
 8. Nid oes angen cryfhau'r deunydd inswleiddio hwn. Mae hyd yn oed ewinedd bach yn addas ar gyfer hyn. Mae rheiliau gorffen, y byddwn yn eu defnyddio yn ddiweddarach, yn dibynadwy yn pwysleisio'r gorchudd hwn yn erbyn y wal.
 9. Rydyn ni'n trosglwyddo eto i'r llawr. Mae gennym lympiau byr eisoes, rydyn ni'n pwyso'n hir. Felly, rydym yn codi lefel rhyw.
 10. Rydyn ni'n eu rhoi yn llym yn ôl y lefel. Efallai nad oeddech chi ar y llawr i ddechrau hyd yn oed a bydd yn rhaid i chi roi rhywfaint o stribedi o wahanol drwch i mewn i lefelau'r wyneb. Yn gyntaf, rydym yn gosod y lag yn dynn, rydyn ni'n gosod yr is-haen o bren yn y maint cywir, a dim ond wedyn ei glymu yn llwyr.
 11. Rydym yn torri'r pren haenog yn fyllau a fydd yn cyfateb i faint ein llawr.
 12. Rydyn ni'n chwythu pob cymalau a chriwiau gyda ewyn mowntio.
 13. Rydyn ni'n cynnes y logia ein hunain ymhellach, gan setlo'r deunydd wedi'i gludo dros y lag. Peidiwch ag anghofio bod yr wyneb drych wedi'i droi y tu mewn i'r logia.
 14. Ar ben y gwresogydd rydym yn rhoi taflenni pren bren haenog neu bwrdd sglodion. Yn yr achos hwn, rydym yn defnyddio pren haenog a gynaeafwyd yn flaenorol. I'r llethrau mae'n sefydlog gyda sgriwiau arferol. Mae'n ymddangos yn llawr garw hyd yn oed.
 15. Nawr mae angen i chi osod y raciau ar gyfer y ffrâm ar y waliau. I wyneb y dyfodol roedd hyd yn oed, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio'r lefel adeiladu.
 16. Panelau wal i'r raciau wedi'u hoelio gyda stapler.
 17. Rydym yn gludo'r panel wal yn y proffil cychwynnol, yn ei sleidio i groove y panel blaenorol, a'i ewinedd ar yr ochr arall gyda stapler.
 18. Mae'r gwifrau wedi'u cuddio y tu mewn i'r wal y tu ôl i'r paneli.
 19. Y tu allan, dim ond y soced a'r switshis sydd gennym. Ar y nenfwd rydym yn gosod goleuadau.
 20. Ar ôl gorffen gweithio gyda'r waliau a'r gatrawd, rydym yn mynd ymlaen i osod y lamineiddio.
 21. Ar y ffenestri gosod llethrau. Fe'u gwneir o'r un deunydd â'r paneli brechdanau ffenestri.
 22. Rydyn ni'n eu hatgyweirio ar y sgertiau llawr. Mae'n well prynu bylchau gyda'r sianelau cebl wedi'u gwneud y tu mewn. Yn y ceudod mewnol o fyrddau sgertiau o'r fath mae cuddio pennau'r sgriwiau a'r gwifrau'n dda.
 23. Mae corneli addurnol yn cau lle'r paneli docio â llethrau.
 24. Gellir cuddio diffygion bach ar ffurf bylchau rhwng y paneli gyda silicon gwyn neu blastig hylif. Yn gyntaf, rydym yn cymhwyso'r cyfansoddiad i gymalau y tiwbiau.
 25. Yna, rhowch y silicon yn ofalus gyda'ch bysedd, gan lefelu'r wyneb.
 26. Ar ôl prosesu o'r fath mae ein logia yn caffael ymddangosiad cwbl breswyl a chyfforddus. Mae'r holl waith ar yr inswleiddio wedi'i orffen yn llwyr.

Rydych chi'n gweld hynny'n eithaf cyflym yr ystafell oer yn troi i mewn i ystafell fach a chlyd. Nawr bydd gan unrhyw un gwestiwn: a oes angen inswleiddio'r logia? Yn arbennig, bydd yr opsiwn hwn yn helpu'r teuluoedd hynny sy'n gorfod cuddio mewn fflat bach lle gall hyd yn oed ychydig o fetrau sgwâr o leiaf wella ychydig o gysur.