Sut i dawelu'r enaid?

Gall pob person gael cyfnod anodd mewn bywyd, pan fo pryder ac ofnau yn meddiannu ef. Er mwyn cael gwared ar emosiynau o'r fath a dod â'ch meddyliau mewn trefn, mae angen i chi wybod sut i dawelu'ch enaid a'r hyn y mae angen i chi ei wneud ar gyfer hyn.

Sut i dawelu'r galon a'r enaid?

I ddechrau, mae angen penderfynu beth a achosodd yr emosiynau hyn yn union. Nid yw pryder, ofnau, cymhlethdod yn ymddangos "yn union fel hyn." Mae hyn yn cael ei hwyluso gan sefyllfa straenus, er enghraifft, sy'n gysylltiedig â sefyllfa ariannol ansefydlog, neu â rhannu gyda chariad un. Ceisiwch ddeall yn union beth a achosodd ymddangosiad pryder ac emosiynau negyddol eraill.

Ar ôl hyn, gallwch fynd ymlaen i'r ail gam. Nawr, er mwyn deall sut i leddfu'r pryder yn yr enaid, mae angen inni wneud rhestr o'r hyn y gellir ei wneud i liniaru canlyniadau y sefyllfa straen sydd wedi digwydd. Fel rheol, mae pobl yn nerfus yn bennaf oherwydd eu meddyliau negyddol eu hunain a "pridumok" o'r hyn a fydd yn digwydd iddynt yn y dyfodol, yn hytrach na oherwydd bygythiadau go iawn. Felly, ysgrifennwch yr holl ganlyniadau posib ar y daflen o bapur a nodwch sut y byddwch yn gweithredu os byddant yn dod.

Sut i dawelu'r enaid ar ôl rhannu?

Gall torri perthynas â rhywun gariad fod yn straen difrifol. Os digwydd sefyllfa o'r fath, mae'n bwysig nid yn unig i chi "yn iawn" eich hun i'r stori, ond hefyd i beidio â chaniatáu ymddangosiad cymhlethdod.

Yn gyntaf, ceisiwch fynegi'ch poen. Gellir gwneud hyn gyda chymorth sgwrs gyda ffrind agos, ac mewn dagrau neu hyd yn oed hysteria. Y prif beth yw bod angen i berson deimlo bod y poen wedi gadael o leiaf yn rhannol. Mae'n rhaid mynegi emosiynau negyddol o reidrwydd, fel arall, "mynd ymhellach" yn syml, nid yw'n gweithio allan.

Yna, mae angen i chi feddiannu rhywbeth eich hun, bydd hyn yn helpu sut i dawelu'ch enaid a'ch nerfau, ac ni fydd yn gadael amser am feddyliau negyddol. Dechreuwch fynychu hyfforddiant chwaraeon, dod o hyd i hobi neu gymryd prosiect newydd yn y gwaith. Bydd unrhyw achos yn gweithio, y prif beth yw nad oes amser ar gyfer profiadau synnwyr a meddyliau cyson bod y berthynas drosodd.

Ac, yn olaf, ceisiwch beidio â rhoi pleser i ben. Os cewch wahoddiad i ymweld â'r parti, defnyddiwch ef. Peidiwch â eistedd ar eich pen eich hun o flaen teledu neu gyfrifiadur. Cwrdd â ffrindiau, ewch i bartïon, cerddwch. Bydd hyn yn helpu i ddeall nad yw torri'r berthynas yn golygu "diwedd pob llawenydd a dymunol."