Y prawf cryfaf yn dod yn lithro

Mae Runes yn arwyddion hynafol sydd â phŵer aruthrol. Fe'u defnyddir i ddatrys problemau amrywiol. Gall pobl sydd am golli pwysau ddefnyddio stondinau profedig a phwerus ar gyfer colli pwysau. Mae'n bwysig gwybod nid yn unig y ffurflen, ond hefyd y rheolau ar gyfer ei gais. Yn ogystal, mae ffydd mewn hud hefyd yn bwysig.

Runeways ar gyfer colli pwysau

Ymhlith yr holl rhedyn presennol, mae'n cyfrannu at golli gormod o bwysau, yr opsiynau canlynol:

  1. Isa - yn helpu i atal y broses o recriwtio braster gormodol.
  2. Yera - yn helpu i ddirlawn y corff gyda'r ynni angenrheidiol.
  3. Soulu - yn addasu'r cydbwysedd braster yn y corff ac yn adfer y cydbwysedd ynni.
  4. Hagalaz - yn sbarduno'r broses o rannu brasterau;
  5. Berkana - yn cyflymu'r broses o golli pwysau;
  6. Dagaz - yn hybu colli pwysau yn yr ardaloedd a ddymunir.

Gellir defnyddio'r rhosynnau a gyflwynir, naill ai'n unigol neu fel rhan o stavs.

Mae'r fformiwla hud yn cael ei gymhwyso orau i'r abdomen gyda marcydd coch - ardal y chakras is. Mae Runes yn helpu i gael gwared â chryn bwysau, cynyddu'r atyniad, yn ogystal â'ch diogelu rhag dylanwad negyddol o'r tu allan. Ysgrifennu fformiwlâu, yn y llinell ac yn y golofn. Gwneud cais i'r corff a brofir i fod yn flin, ac mae angen ichi ddatgan yn glir hyd y rhedyn. Pan gynhelir yr effaith a ddymunir, rhaid dileu'r patrwm. Os nad oes unrhyw awydd i ysgrifennu rhedyn ar y corff, yna tynnwch nhw ar ddalen o bapur a'i gario'n gyson â chi.

Cystadleuaeth Runic am golli pwysau:

  1. Er mwyn lleihau faint o fwyd a ddefnyddir, defnyddiwch y fformiwla ganlynol: Mannaz-Berkano-Fehu-Vuño.
  2. Er mwyn cynnal iechyd yn ystod ymprydio, dewiswch sefyllfa o'r fath: Isa-Kano-Dagaz.
  3. I hyrwyddo llosgi braster gweithredol bydd fformiwla o'r fath: Kano-Isa-Dagaz.
  4. Er mwyn lleihau archwaeth a phrynu cronfa wrth gefn ynni, defnyddiwch yr opsiwn hwn: Yera-Sowulu-Hagalaz-Sowulu-Yera.