Appliqué o napcynau

Mae'r tu mewn cartref, wedi'i addurno â'i greadigaethau ei hun, yn edrych rywsut yn glyd. Wedi'r cyfan, mae'r perfformiwr yn rhoi ei enaid i'r crefft, a dyna pam y mae'n dod yn annwyl i ni. Mae'r cais hefyd yn ffurf wych o greadigrwydd. Felly, gelwir y delweddau a wnaed gan gwnïo ar ffabrig neu yn cadw ar ddarnau o wahanol ddeunyddiau lliw papur. Gall fod yn edau, cragen, groats, cerrig mân, brethyn, ac ati. Byddwn yn dweud wrthych am greu atyniad o ddeunydd mor fyrfyfyr, sy'n sicr ym mhob tŷ - napcyn. Fe'u cânt eu troi'n ddarnau bach, ac wedyn wedi'u penlwytho â'u bysedd, fel eu bod yn lympiau. Maent yn llenwi cyfuchliniau'r llun, ac maent yn derbyn cymysgedd lliwgar a llawn o napcynau. Gyda pleser arbennig creu lluniau hardd o blant. Mae ymarferion o'r fath yn ddefnyddiol iddyn nhw, oherwydd bod wrinkles napcynau yn datblygu sgiliau modur bach o ddwylo, sydd mor bwysig i fyfyrwyr yn y dyfodol. Ac os ydych chi'n penderfynu gyda'ch plentyn i wneud gwneuthuriad hyfryd, rydych chi'n disgwyl i chi gael amser hamdden rhyfeddol. Ac os nad ydych chi'n siŵr, oherwydd nad ydych chi'n gwybod sut i wneud cais am napcynnau, ceisiwch hi - mae'n eithaf syml!

Applique "Flowers" o napcynau

Gwahoddwch y plentyn i addurno'r wal gyda chyfansoddiad clychau blodau. I wneud hyn, bydd angen:

Felly, cyflawnir y cynnig arfaethedig o napcynnau wedi'u troi yn y gyfres ganlynol:

 1. Mae napcennod yn chwistrellu ar led stribedi o 1.5-2 cm, ar wahân iddynt a'u rholio i'r peli.
 2. Ar daflen o gardbord gwyn, tynnwch 5 gloch (un yn fwy na'r llall) gyda phencens a'u torri allan.
 3. Rydym yn defnyddio glud PVA i'r bylchau ac yn gludo'r peli o napcynau wedi'u troi.
 4. O bapur gwyrdd, rydym yn torri seddau allan, hefyd yn y nifer o bum darn. Bydd angen dau ddail arnoch, cas y planhigyn a phum brig byr.
 5. Mae bysedd yn cael eu gludo i ganolfannau clychau parod.
 6. I'r cardfwrdd lliw rydym yn atodi blodau, yna gweddill y planhigyn.

Mae clychau ciwt yn barod!

Gellir gosod y crompiau o napcyn hwn mewn ffrâm a'i addurno gydag ystafell. Os ydych chi eisiau, mae'r gwaith celf yn eithaf addas ar gyfer cerdyn post. Ysgrifennwch gyfarch ar gefn y cynnyrch.

Cymhwyso napcynau "Yelochka"

Gellir paratoi ceisiadau o'r fath napcynau gyda'u dwylo eu hunain ar gyfer y gwyliau. Awgrymwn eich bod yn perfformio cais y "goeden Nadolig" gyda'r plentyn. Bydd angen:

Felly, er mwyn cynhyrchu ymgais Blwyddyn Newydd, mae angen i chi wneud y canlynol:

 1. Yn gyntaf, rydym yn paratoi paratoi symbol y Flwyddyn Newydd. Tynnwch ar y cardbord gyda phyllau pencil syml a phêl Nadolig arno. Os yw'r plentyn yn mynegi'r awydd i wneud popeth ei hun, paratoi stensil ar ffurf coeden Nadolig ymlaen llaw. Gadewch i'r plentyn amlinellu'r ffigwr.
 2. Yna mae angen i chi dorri'r gweithle.
 3. Rhowch y napcyn ar y stribed a ffurfio bysedd lwmp ohonynt.
 4. Rydym yn defnyddio glud ar sail y cynnyrch a rhowch y lympiau ar ben. Os oes gennych ffon glud, gellir gludo glud yn uniongyrchol i napcyn wedi'u troi.
 5. Pan fydd cylchoedd yn cael eu cylchredeg, rydym yn rhoi peli o napcynau lliw - felly fe'u gwneir gyda theganau Nadolig.

Wedi'i wneud!

Os ydych chi'n atodi dolen o edau i ben y goeden Nadolig, gall y cynnyrch gael ei hongian ar goeden go iawn neu fur.

Fel y gwelwch, mae cymwysiadau o'r fath o napcynau i blant yn syml i'w gweithgynhyrchu, ond maent yn edrych yn drawiadol iawn. Ac yn bwysicaf oll - mae plant yn cael pleser yn y broses o weithio arnynt ac maent yn fodlon â'r canlyniad.