Arlwyo - beth ydyw a sut i lwyddo yn y cyfeiriad hwn?

Yn ddiweddar, mae partïon arbennig wedi dod yn arbennig o boblogaidd i gael partïon i ffwrdd, pan fydd materion proffesiynol yn ymgymryd â materion sefydliadol gan weithwyr proffesiynol. Arlwyo - pa fath o wasanaeth ydyw? Gweithgaredd yw hwn lle trefnir gwleddaon lle bynnag y mae'r cwsmer yn dymuno, sydd ar yr un pryd yn derbyn gwasanaeth bwyty. Ei brif fantais yw symudedd ac amrywiaeth o senarios.

Gwasanaethau arlwyo - beth ydyw?

Mewn cyfieithiad o'r Saesneg, mae arlwyo'n cael ei gyflwyno, dechreuodd y gwasanaeth ennill enwogrwydd yn ddiweddar, er yn Ewrop ers blynyddoedd lawer. Mae gwasanaethau o'r fath yn cynrychioli llawer o gwmnïau, mae gan bob un ei "uchafbwyntiau" ei hun: coginio, sgriptiau, gwasanaeth arbennig. Hyd yn hyn, y mwyaf cyffredin yw dau fath o arlwyo:

 1. Digwyddol . Paratoi'r gwyliau: cyflwyniadau, priodasau, partïon, picnic, barbeciw, peli graddio, seminarau a threnau hyfforddi. Yn aml, cânt eu harchebu yn yr haf, ar gyfer y gaeaf mae'r fformat busnes yn agosach. Amserlen gyfleus a bwydlen arbennig, sgript unigol ar gais cwsmeriaid.
 2. Corfforaethol . Darparu cinio i swyddfeydd, trefnu lleoedd bwyd mewn mentrau. Yn Ewrop, mae gwasanaethau o'r fath yn cael eu harchebu gan bron pob sefydliad, ond yn Rwsia mae llai o alw. Y rhesymau dros hyn - dymuniad masnachwyr i arbed rhent o eiddo yn hytrach na rhent drud.

Arlwyo a'i amrywiaethau

Gan ystyried yn fanwl arlwyo, beth ydyw a beth ydyw, mae'n werth nodi'r canlynol. Pe bai'n gynharach, roedd yn arferol i ddathlu pen-blwydd a dyddiadau pwysig mewn bwytai, erbyn hyn mae mwy o werthfawrogi awyrgylch cartref a hamddenol. Derbyniadau mawr mewn tai gwledig a daeth yn ysgogiad i greu gwasanaethau o'r fath fel arlwyo. O'r perchnogion yn unig y mae angen iddynt ddarllen eu gofynion, penderfynu ar fformat y blaid a thalu. Mae gwasanaethau arlwyo yn cynnwys:

Dewisir y mathau canlynol o wasanaethau yn ôl fformat y gorchmynion:

 1. Arlwyo Hookah . Paratowyd coctelau stêm gwreiddiol gan arbenigwr profiadol, sy'n darparu amrywiaeth o addasiadau, yn paratoi cymysgeddau o wahanol fathau o dybaco. Dim ond oedran cwsmeriaid y gellir eu cyfyngu, mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu i oedolion yn unig.
 2. Arlwyo plant . Mae bwydlen arbennig wedi'i baratoi ar gyfer y plant, gyda dyluniad gwreiddiol ac oedran y gwahoddedig. Mae arbenigwyr yn paratoi'r diriogaeth ar gyfer y dathliad, yn darparu sgript ac yn diddanu aelodau'r blaid am yr holl amser cytunedig.

Y cyfan sydd angen i chi wybod am arlwyo

Mae arlwyo proffesiynol nid yn unig yn flas ardderchog a threfnwyr profiadol, mae hefyd yn angenrheidiol ystyried nwyddau'r gwasanaeth, gan ystyried cymhelliant a chyfansoddiad y gwesteion. Mae digwyddiadau swyddogol yn aml yn cwblhau'r wledd gyda gwasanaeth llawn a rhannol, mae yna fathau o'r fath:

 1. Coctel gwledda - ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd.
 2. Banquet-te - pen - blwyddi.
 3. Bwffe gwledd - ar gyfer nifer fawr o westeion.
 4. Cyfunol - gwasanaeth cymysg.
 5. Hanner bwrdd - mae gwesteion yn eistedd yn unig ar ddechrau'r gwyliau.
 6. Bwffe - llety mewn byrddau heb eu gwasanaethu.

Trefnir trefniadau ar gyfer pleidiau corfforaethol:

Sut i drefnu arlwyo?

Mae arlwyo, fel busnes, yn cwmpasu llawer o wasanaethau: o werthu danteithion mewn dathliadau lleol i bartïon ar raddfa fawr. Rhennir mentrau sy'n arbenigo mewn gwasanaethau o'r fath yn dri grŵp:

 1. Asiantaethau sy'n delio â chyfarfodydd busnes, priodasau a phicnic.
 2. Bwytai a chaffis, y mae eu gwasanaethau'n cynnwys arlwyo.
 3. Cwmnïau cyfryngol sy'n derbyn gorchmynion ar-lein a'u rhoi i gwsmeriaid.

Mae cwmnïau o'r fath yn darparu:

Arlwyo oddi ar y safle - beth mae hyn yn achub y trefnwyr? Treuliau ar gyfer staff parhaol gweithwyr. Ond mae anfanteision hefyd: gwariant mawr ar gludo a chyflenwi offer arbennig: oergelloedd, thermostatau, dysgl. Ar gyfartaledd, mae staff y cwmnïau hyn yn cyfateb i hyd at 50 o bobl. Mae yna sylfaen cwsmeriaid hefyd, a system o ostyngiadau hyblyg.

Sut i ddatblygu arlwyo?

Mae gwasanaethau arlwyo yn cynnwys mwy o gemau a rhyngweithiol gwreiddiol, er mwyn rhoi mwy o argraff ar westeion. Felly, gall cwsmeriaid, ac eithrio'r fwydlen, archebu:

 1. Lleoliad y digwyddiad.
 2. Cogyddion ac aroswyr profiadol.
 3. Rhaglen arweiniol.
 4. Ffotograffydd a fideoyddydd.
 5. Cofrestru'r neuadd neu'r diriogaeth.
 6. Rhent o brydau, dodrefn a phebyll.

Syniadau ar gyfer arlwyo

Mae trefnu arlwyo yn fusnes cymhleth, ond mae busnes busnes Rwsia yn ei feistroli'n llwyddiannus. Gan fod gwasanaethau o'r fath yn helpu i gystadlu â chaffis a bwytai eraill, nid yw'r arbenigol hwn yn wag. Ar yr un pryd, mae busnes yn ceisio dangos creadigrwydd mewn syniadau. Heddiw, rydym yn cynnig arbenigwyr o arlwyo anarferol o'r fath:

 1. Coginio gyda'r cogydd.
 2. Addurno neuaddau mewn unrhyw arddull.
 3. Canolbwyntio ar y bwyd lleol.
 4. Coctelau cartref, maen nhw'n cael eu paratoi gan y gwesteion eu hunain, o dan arweiniad bartender profiadol.