Beth i'w wneud yn yr haf?

Mae amser hir yr haf yn disgwyl heriau newydd i rieni. Ie, nawr, nid oes angen gwneud gwaith cartref ac o'r bore i redeg i ddosbarthiadau - erbyn hyn mae angen mwy o ymglymiad, dychymyg a menter gan rieni yn ystod wythnosau'r baban. Er mwyn i'r mwgwd ddioddef o anghywirdeb, mae angen i oedolion fynd i'r cwestiwn, na chymryd y plentyn ar wyliau yn ystod yr haf, yn drylwyr.

Beth i'w wneud i blant mewn natur yn yr haf?

Mae dyddiau heulog cynnes yn cael eu creu yn llythrennol i blant wario cymaint o amser ar y stryd â phosibl. Felly, peidiwch â dibynnu ar wythnos o orffwys ar arfordir y môr a pheidiwch â cholli'r cyfle i wella'ch plentyn ar hyn o bryd. Mae'n bosib cael hwyl, cael iachach a chodi tâl am emosiynau cadarnhaol gan y nain yn y pentref neu yn y dacha. Wrth gwrs, yr ydych yn gofyn, na chymryd plentyn mewn pentref yn yr haf? - Mewn gwirionedd, mae cefn gwlad yn awgrymu llawer o syniadau ar gyfer hamdden defnyddiol:

 1. Gallwch fynd i wersylla gydag aros dros nos - bydd plentyn mor ddiddorol ar natur yn dod yn antur gyffrous.
 2. Gallwch fynd am bysgota - bydd cam-drin ar y cyd a dal cyfoethog yn gwneud eich perthynas â phlentyn sy'n tyfu yn fwy cyfeillgar ac yn ddibynadwy.
 3. Gallwch chi drefnu parti haf ac, wrth gwrs, gwahodd ffrindiau'r plentyn - bydd y digwyddiad yn eich galluogi i wybod yn well yr amgylchedd a buddiannau'r plant.
 4. Mae therapi galwedigaethol yn hynod o ddefnyddiol i ieuenctid modern. Ie, a bydd cynorthwy-ydd ifanc fy nain yn yr haf yn ddefnyddiol iawn. O ran plant yn fwy ifanc - bydd adloniant gwych yn ardd mini ac yn casglu deunyddiau ar gyfer erthyglau â llaw.
 5. Gall natur greadigol wneud "hela lluniau". Bydd y lluniau gorau yn atgoffa disglair o ddiwrnodau haf anhygoel.

Os nad oes gennych y cyfle i fynd i orffwys cefn gwlad i dacha neu i bentref, nid yw hyn yn esgus i aros yng ngharineb metropolis. Fel rheol, mewn teuluoedd sy'n gyfarwydd â theithio, y cwestiwn yw beth i gymryd plant mewn natur yn yr haf, nid yw'n werth chweil. Wrth deithio i bwll cyfagos neu yn y goedwig ar benwythnosau, mae'n hawdd eu troi'n antur gyffrous. Yma, gall plant chwarae digon o gemau, dod yn gyfarwydd â gwahanol gynrychiolwyr o blanhigion a ffawna, a hyn, heb sôn am y casgliadau gyda'r nos o gwmpas y tân.

Beth i'w wneud yn yr haf?

Os yw'r cwestiwn o sut i fynd â phlant ar hike neu mewn pentref wedi'i datrys yn hawdd yn dibynnu ar yr amgylchiadau a'r cwmni, yna mae hamdden yn y ddinas yn aml yn broblemau. Fel arfer, mae parciau, sgwariau, traethau, meysydd chwarae, yn ogystal ag offer chwaraeon ac adloniant i blant yn dod o gymorth i rieni:

 1. Mynd am dro, gallwch chi gymryd badminton, sgwter, beic, sglefrfyrddio, rhaff. Felly, gallwch chi gyfuno busnes â phleser: nid yw'r plentyn yn unig yn anadlu aer ffres, ond bydd hefyd yn gwella ei sgiliau corfforol.
 2. Plant yn greadigol, yn sicr, fel tynnu lluniau o asffalt. Gall y daith hon hefyd gael gafael ar liw gwybyddol, oherwydd na allwch dynnu lluniau yn unig, ond, er enghraifft, llythyrau a rhifau, gyda'r rhai lleiaf i astudio lliwiau.
 3. Mae yna lawer o lefydd diddorol mewn dinasoedd mawr. Bydd taith gerdded i'r ardd botanegol, sw, amgueddfa neu fferm yn ehangu gwybodaeth y plentyn ac yn rhoi llawer o argraff iddo.
 4. Os ydych chi'n dangos ffantasi, gellir troi taith arferol i'r bocs tywod ar yr iard chwarae yn antur. Yma gallwch ddenu plentyn boblogaidd yn ddiweddar, y gemau gemau. Claddwch botel yn y tywod gyda map trysor, ymlaen llaw, cofiwch gliwiau a sicrhewch - bydd eich plentyn yn falch iawn.
 5. Y ffordd orau o gael plentyn sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon yw gosod esiampl. Ewch i'r teulu cyfan i'r maes chwaraeon a gwella.
 6. Mae'n anoddach trefnu hamdden i'r plentyn gan rieni nad oes ganddynt gyfle i fynd allan yn aml. Fodd bynnag, gallwch hefyd ddod o hyd i weithgaredd diddorol ar gyfer briwsion yn y cartref. Dewch â'r plentyn i weithio o gwmpas y tŷ, gwneud crefftau, paentio, a rhoi posau. Fel arall, gofalu am eich anifail anwes.