Crefftau ar gyfer dosbarth 1

Gall mowldio taflad plastîn a halenog, applique, creu erthyglau â llaw o wahanol ddeunyddiau naturiol fod yn gyfeillgar gyffrous i blant oedran ysgol gynradd. Mae crefftau ar gyfer dosbarth 1 gyda'u dwylo eu hunain yn hynod o ddatblygu meddwl creadigol, sgiliau modur, dyfalbarhad. Rydyn ni'n cynnig i'ch plentyn dreulio'u hamser hamdden yn ddiddorol, gan wneud darlun gwreiddiol o gregyn a physgod rhag toes wedi'i halltu.

Crefftau ar gyfer graddwyr cyntaf "Llun plastig gyda môr"

 1. Byddwn yn gwneud gwaith mor greadigol!
 2. Rydyn ni'n cymryd darn o bapur trwchus, rydym yn cywasgu arno gydag haenen o blastinau trwchus o wahanol liwiau ar raddfa "morol" (glas, glas, gwyrdd, turquoise).
 3. Paratowch cregyn, cerrig cerrig ac addurniadau eraill ar y pwnc hwn.
 4. Rydym yn gwneud argraffiad y seren môr trwy osod pastern plentyn o'r siâp priodol ar y plasticine a'i wasgu'n gadarn.
 5. Gosodwch y cregyn y tu mewn i gyfuchlin y seren môr, gan eu gwasgu'n galed i'r clai.
 6. Gweddill yr addurniad mewn modd hardd yn yr un ffordd ag y byddwn yn ei osod ar sail plastîn.
 7. Os yw'r cregyn yn ymddangos yn rhyfedd i chi, gallwch lliwio rhai ohonynt â phaentiau acrylig llachar. Gellir mewnosod darlun o'r fath yn y ffrâm a'i hongian ar y wal yn ystafell y plant.

Erthygl ddiddorol ar gyfer y dosbarth cyntaf "Pysgod wedi'i Saltio"

Ar gyfer plant y dosbarth 1af, mae'n eithaf posibl gwneud erthygl wedi'i wneud â llaw o toes wedi'i halltu. Gyda pharatoi'r deunydd cychwyn, gall y fam helpu'r plentyn: cymysgu blawd a halen "ychwanegol" mewn cyfrannau cyfartal (er enghraifft, 1 gwydr), ychwanegu hanner gwydraid o ddŵr oer a chliniwch toes elastig.

 1. Gall y pysgod hwn ddod yn degan, magnet oergell neu hyd yn oed sglodyn mewn gêm bwrdd (ar gyfer hyn, dylai fod yn faint bach).
 2. Rydym yn gwneud templed ar gyfer pysgod y cardbord yn y dyfodol.
 3. Rydyn ni'n ei roi ar y toes, ei dorri allan.
 4. Rydym yn tynnu allan darn bach o toes ac rydym yn gwneud pysgod yn llygad ohoni. Rydyn ni'n ei gludo i'r corff, gan brwsio lle gludo gyda brwsh gyda dŵr plaen.
 5. Rydym yn addurno'r pysgod gydag elfennau bach - blodau a phatrymau o'r toes.
 6. Pan fydd y crefft yn hollol sych, ei baentio ag acrylig a'i gludo â farnais di-liw.