Crefftau o bapur - blodau

O ddeunydd mor syml a syml fel papur, gallwch wneud nifer fawr o amrywiaeth o grefftau. Un o'r campweithiau papur mwyaf poblogaidd yw pob math o flodau sy'n berffaith i gymryd rhan mewn arddangosfeydd ysgol o waith plant, gan addurno'r tu mewn, a hefyd fel anrheg i deulu a ffrindiau.

Yn yr erthygl hon, rydym yn cynnig dau sylw manwl i'ch sylw, gyda chymorth na fydd plentyn hyd yn oed yn anodd cyfrifo sut i wneud papur â llaw, gan efelychu blodau hardd.

Sut i wneud eich crefftau eich hunain o bapur lliw ar ffurf blodau?

Nid yw gwneud crefftau ar ffurf blodau hardd o bapur lliw o gwbl yn anodd, a gall hyd yn oed plentyn ysgol iau heb gymorth rhieni ymdopi â'r dasg hon yn hawdd. Mewn rhai achosion, defnyddir technegau origami i greu addurniadau o'r fath, ond yn aml mae blodau'n cael eu creu gan ddefnyddio elfennau amrywiol wedi'u torri o bapur lliw a glud.

Ymhlith y crefftau ar ffurf blodau wedi'u gwneud o bapur gyda'u dwylo eu hunain, mae rhosod yn dod yn arbennig o boblogaidd. Maent yn troi'n eithriadol o hyfryd a realistig. I wneud addurniad mor wych, bydd y cyfarwyddyd canlynol yn eich helpu chi:

 1. O daflen o bapur gwyn, torri'r sgwâr, a'i blygu fel bod y triongl yn cael ei ffurfio, yna plygu'r daflen eto mewn triongl ac ailadrodd y cam hwn unwaith y drydedd.
 2. Torrwch ben y daflen fel y dangosir yn y llun, yna datgelwch y gweithle. Fe gewch templed ar gyfer rhosod yn y dyfodol.
 3. Trosglwyddwch y templed i bapur lliw y cysgod a ddymunir a'i gylchio â phensil. Torrwch 4 manylion o'r fath.
 4. Mae pensil lliw, y mae ei gysgod ychydig yn dywyll na lliw y papur ei hun, yn tynhau'r ymylon yn ysgafn.
 5. Gwnewch doriad ar un man, ar yr ail - torri'r petal.
 6. Ar y drydedd - calon, yn cynnwys 2 betal, ac ar y pedwerydd - ffigur o 3 petal.
 7. Mae pob rhan wedi'i chwistrellu ar ffurf côn ac wedi'i osod gyda glud.
 8. Gan ddefnyddio pensil, trowch y petalau.
 9. Gludwch bob un o'r bylchau, gan gychwyn gyda'r mwyaf.
 10. Dyma rosen y gallwch ei gael!

Crefftau ar ffurf blodau o bapur crepe

O crepe, neu bapur rhychiog, mae gwneud eich crefftau eich hun ar ffurf blodau ychydig yn fwy anodd. Serch hynny, gyda chymorth ein dosbarth meistr, gallwch gyflawni'r dasg hon heb lawer o anhawster:

 1. Cymerwch y pot mawn a gosodwch gynhesach ar gyfer y ffenestri ynddo, a fydd yn gweithredu fel stondin. Y tu mewn, rhowch gylch o'r diamedr dymunol o'r lawnt artiffisial.
 2. O bapur rhychiog o stribedi wedi'u lliwio â lliw pinc a throi pob un ohonynt fel y dangosir yn y llun.
 3. Trowch y petalau yn y dyfodol yn eu hanner a gosodwch yr ymylon allanol a mewnol gyda gwn gludiog.
 4. Yng nghanol un petal, gludwch sawl stamens, y gellir eu prynu mewn siop arbenigol neu eu cynhyrchu'n annibynnol. Yna, atodi 2 betal arall ato a'i gludo gyda'i gilydd. (crefftau o flodau papur 25-27)
 5. Gwneud yr holl flodau yn yr un ffordd, eu mewnosod yn ofalus i'r pot a'u gludo.
 6. O'r teimlad gwyrdd yn torri'r dail, rhowch y siâp a ddymunir, ac yna gludwch i'r blodau.
 7. Rhowch y pot i mewn i ddalen o bapur A4 a'i glymu â llinyn. Mae'ch bwced yn barod!