Caws bwthyn diog - y ryseitiau gorau i blant ac nid yn unig!

Diffygion diog o gaws bwthyn - melyn gwag, pan fydd angen i chi ddyfeisio cinio neu frecwast cyflym a phwys, mae'r pryd hwn yn addas ar gyfer y ddau achlysur. Mae'r cydrannau yr un fath ag ar gyfer vareniki cyffredin, dim ond hanner cymaint sy'n cael ei wastraffu. Gellir paratoi'r driniaeth yn hallt ac yn melys, gyda cholli gwahanol.

Sut i goginio vareniki diog o gaws bwthyn?

Mae dianc vareniki o gaws bwthyn yn cael ei ddyfeisio'n ysgogol fel dyfais oer yr ugeinfed ganrif, ac mae yna rywfaint o wirionedd yn hyn o beth, oherwydd dim ond darganfyddiad yw'r cyfle i goginio blas poeth a blasus mewn 15 munud. Gwenyn gweini gyda mêl, jam, llaeth cywasgedig, iogwrt, caws bwthyn, bob tro y byddwch chi'n cael blas newydd. Ac mae saethu yn dda gyda grefi o hufen sur neu mayonnaise. Er mwyn i bobl ddiog ddod yn flasus, mae angen i chi gofio ychydig o reolau.

 1. Os trosglwyddir y blawd, gellir ei wanhau gydag hufen sur neu kefir.
 2. Bydd y toes yn toddi yn y geg os ydych chi'n ychwanegu hufen.
 3. Ar ôl ychwanegu pob cynnyrch, mae'n rhaid i'r caws bwthyn fod yn ddaear er mwyn sicrhau bod y toriadau coch diog yn dod yn fwy ysgafn.

Vareniki diog o gaws bwthyn i blant - rysáit

Vareniki diog o gaws bwthyn i blant - dysgl ardderchog ar gyfer cinio neu fyrbryd canol bore, ni chânt eu hargymell i'w coginio i'w defnyddio yn y dyfodol, gan eu bod yn colli blas. Mae Belarwsiaid yn galw am dyluniadau mor gyffredin, ac Eidalwyr - gnocchi. Felly, i ddenu pobl bychan sydd ag enw gwreiddiol sy'n werth ei roi, mae'n hawdd iawn.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Mae caws bwthyn yn gymysg â siwgr ac wy.
 2. Mellwch y cymysgedd mewn cymysgydd.
 3. Arllwyswch y blawd, gliniwch y toes.
 4. Torrwch yn ddarnau, taflu yn y dŵr halen.
 5. Coginio ychydig funudau, ei gael, cyn gynted ag y bydd y cynhyrchion yn codi i'r wyneb.
 6. Gweini vareniki diog o gaws bwthyn gyda jam neu hufen sur.

Vareniki diog o gaws bwthyn gyda manga - rysáit

Derbynnir vareniki diog o gaws bwthyn gyda manga, y prif beth yw peidio â mynd yn rhy bell â grawnfwydydd. Rhaid iddo ddiddymu yn y gymysgedd, felly dylid mynnu'r toes am o leiaf hanner awr. Mae ychydig yn gludiog mewn cysondeb, felly mae angen ffurfio'r peli gyda dwylo gwlyb. Er mwyn ychwanegu blawd nid yw'n angenrheidiol, bydd blas caws bwthyn yn wahanol yn cael ei golli.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Cymysgwch yr wy gyda siwgr, chwistrellwch gaws bwthyn a mango.
 2. Mellwch yn dda, ychwanegu blawd.
 3. Gadewch i'r prawf orwedd am hanner awr.
 4. Rholiwch y "flagellum", wedi'i rannu'n ddarnau.
 5. Boilwch yn y dŵr wedi'i ferwi.
 6. Gwisgwch gyda hufen sur neu jam.

Vareniki diog o gaws bwthyn heb wyau

Mae paratoi twmplenni diog o gaws bwthyn yn broses syml iawn, dim ond arsylwi ar y cyfrannau. Mae'n bwysig peidio â symud y blawd, fel arall daw pibellau cyffredin allan. Gallwch hyd yn oed wneud sloths gwlyb, eu torri â mowldiau. Ac os wyt ti'n sydyn yn darganfod bod wyau drosodd, gallwch chi wneud hynny gyda rysáit o'r fath.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Cymysgwch flawd gyda starts a chaws bwthyn.
 2. Ychwanegwch siwgr, hufen sur, halen, ffrwydro.
 3. Cnewch y toes, rholiwch y peli.
 4. Boilwch yn y dŵr wedi'i ferwi.
 5. Gweini gyda jam neu hufen.

Vareniki diog o gaws bwthyn gyda blawd reis

Mae'r toes ar gyfer vareniki diog gyda chaws bwthyn yn cael ei baratoi o flawd reis, sy'n llawer mwy defnyddiol na'r arfer: mae hypoallergenig, mae'n gwella gwaith y stumog a'r coluddyn, yn caniatáu i chi gael mwy o bwysau. Nid yw blas caws bwthyn yn y dysgl yn effeithio, fel bod yr holl fanteision yn amlwg. Ni ellir cymryd caws bwthyn yn sych, fel arall teimlad cryf y blas tart.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Caws bwthyn yn ei fagu gyda siwgr, gyrru'r wy.
 2. Ychwanegwch flawd, troi.
 3. Cnewch y toes, rholio'r flagellum, ei dorri.
 4. Boilwch mewn dŵr hallt, rhowch plât.
 5. Gellir cyflwyno unrhyw fagllys melys o blawd reis a chaws bwthyn.

Vareniki diog gyda rhesins o gaws bwthyn

Bydd pibellau diog gwych o gaws bwthyn yn cael eu cuddio oddi ar y platiau, os byddwch chi'n ychwanegu rhesins i'r toes. Ar yr amod bod y ffrwythau sych hyn yn gartref. Yn arbennig o ddefnyddiol yw'r ychwanegyn i blant, mae gan resins eiddo gwrth-bacteriol, yn cryfhau dannedd a chwmau. Cyn ei ychwanegu at y toes, dylid ei gymysgu ychydig.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Cuddiwch y caws bwthyn yn dda mewn powlen, gyrru mewn wyau.
 2. Mae raisins yn arllwys dŵr berwi am bum munud i ddwyn allan.
 3. Chwistrellwch siwgr, rhesins, halen.
 4. Ychwanegwch flawd, gliniwch y toes.
 5. Ffurfiwch y peli, berwi mewn dŵr hallt.
 6. Gosodwch, i wydr, gwasanaethwch â llaeth cywasgedig, jam.

Vareniki diog o gaws bwthyn gyda cherios - rysáit

Mae vareniki diog hardd o gaws bwthyn yn cydweddu'n berffaith i'r ceirios, gellir ei gymysgu â siwgr gronnog a'i ddefnyddio ar gyfer grefi. Mae yna hefyd rysáit gydag ychwanegu aeron yn y peli a ffurfiwyd, dim ond i chi gael gwared â'r pyllau ymlaen llaw. A bydd yn rhaid i chi gerflunio'n gyflym, nes nad yw'r ceirios yn wydr, fel arall bydd y llenwad yn ddyfrllyd.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Cymysgwch gaws bwthyn gyda siwgr, wy, halen.
 2. Ewch yn syth nes bod yn esmwyth, ychwanegu blawd, gwneud toes.
 3. Rholiwch yr haen, torri'r mwgiau, rhowch ceirios ym mhob un, chwistrellu siwgr.
 4. Ffurfiwch y peli.
 5. Cogiwch dromliadau diog o gaws bwthyn gyda cherios mewn dŵr hallt, gan ychwanegu llwy de o olew.
 6. Gweini gyda surop ceirios.

Drysgliadau wedi'u halltu'n ddiog o gaws bwthyn - rysáit

Bydd bwydlen amrywiol yn helpu vareniki diog hallt o gaws bwthyn, yn yr Eidal paratowyd pryd tebyg o ricotta, mango a thatws. Mae caws bwthyn wedi'i gyfuno'n berffaith â pherlysiau sbeislyd, basil, cwmin a nytmeg, felly mae'r fersiwn bach iawn hon o slothers hefyd yn flasus iawn, a bydd llawer yn ei hoffi.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Cymerwch y caws ar grater.
 2. Tywallt neu malu glaswellt.
 3. Cymysgwch gaws bwthyn gydag wy, rhoi halen, pupur, perlysiau, caws.
 4. Rhowch y blawd, ffurfiwch y toes.
 5. Rholiwch y "flagellum", torri, berwi yn y dŵr wedi'i ferwi.
 6. Vareniki saethog diog o gaws bwthyn wedi'i deinio gyda chaws wedi'i gratio a pherlysiau.

Vareniki diog gyda chaws bwthyn a chaws

Bydd caws bwthyn meddal diog yn cyflenwi'r caws caled yn dda, fe'i gwneir yn toes, wedi'i chwistrellu â gwialen barod. Gellir defnyddio'r rysáit hwn ar gyfer prydau melys a salad, dim ond faint o halen a siwgr sy'n amrywio. Dylid prynu caws bwthyn gartref, heb fod yn wlyb, fel arall bydd yn rhaid iawndal â blawd.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Mae caws yn torri ar grater dirwy.
 2. Cymysgwch gaws bwthyn, mêl, caws, siwgr, wy.
 3. Ychwanegu halen, ychwanegu blawd.
 4. Cnewch y toes, ffurfiwch y peli.
 5. Taflwch mewn dŵr berw, cadwch bum munud ar ôl iddynt godi.
 6. Chwistrellu gyda chaws wedi'i gratio, a salad - a llysiau gwyrdd.

Vareniki diog o gaws bwthyn gyda pherlysiau - rysáit

Mae'r rysáit wreiddiol - vareniki diog gyda chaws bwthyn a pherlysiau , mae llawer o wragedd tŷ yn eu taenellu gyda garlleg wedi'i falu. Mae'n troi atchwanegiad poeth blasus iawn, sy'n cael ei dywallt dros ben gydag hufen neu fenyn sur. Mae'n flasus paratoi saws hufen sur trwy ychwanegu'r garlleg wedi'i falu a'i halen ato. Cwrw mae'n ddymunol i falu trwy gribiwr.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Mellwch y glaswellt, crwydro'r garlleg.
 2. Cymysgwch gaws bwthyn, wyau, ychwanegu starts a hufen sur.
 3. Cyfunwch â gwyrdd a garlleg, ychwanegu halen.
 4. Arllwyswch y blawd, gliniwch y toes.
 5. Torrwch, berwi mewn dŵr berw heli.
 6. Chwistrellu â pherlysiau.

Vareniki diog o gaws bwthyn mewn multivariate

Mae vareniki melys, diog gyda chaws bwthyn yn hawdd iawn i'w wneud hyd yn oed mewn multivark. Nid yw'r dechneg yn dileu'r angen i atal y prawf, ond mae'n tynnu'r ofn y bydd y vareniki yn diddymu ac yn colli golwg. Mae rysáit wreiddiol gydag ychwanegu banana, mae llawer o famau'n gwneud brecwast o'r fath ar gyfer babanod, mae'r toes yn ymddangos yn fwy meddal.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Cuddiwch y caws, guro'r wy, ychwanegu siwgr, halen.
 2. Torrwch Banana, rhoi mewn toes.
 3. Bydd y vareniki diog mwyaf blasus o gaws bwthyn yn cael ei gael os yw'r cymysgedd wedi'i guro'n drylwyr mewn cymysgydd.
 4. Rhowch y blawd, gliniwch.
 5. Torrwch yn ddarnau.
 6. Yn y dŵr multivarka arllwys, gosodwch y gyfundrefn "Varka", dwr ychydig o halen.
 7. Taflwch y darnau o toes, coginio nes eu bod yn barod, rhaid iddynt godi i'r wyneb.