Crochet Beads Crochet

Gall y rhai sy'n gwybod sut i grosio ddefnyddio eu sgiliau nid yn unig i ailgyflenwi'r cwpwrdd dillad gydag eitemau gwreiddiol. Mae gwau gyda gleiniau wedi'u cywasgu yn eich galluogi i greu addurniadau hardd a hardd . Gyda chymorth edau cyffredin neu wifren denau, yn wahanol mewn lliw, siâp a maint y gleiniau, gallwn ni weu addurniadau chwaethus a all ddod yn adnabyddiaeth ardderchog i'ch delwedd. Yn y dosbarth meistr hwn ar gyfer dechreuwyr, byddwch yn gyfarwydd â hanfodion gwau gyda gleiniau, ac ar ôl hynny gallwch chi ail-lenwi'ch casgliad o ategolion ffasiwn gyda breichledau, croglenni a mwclis .

Bydd arnom angen:

  1. Gan wisgo rhaff o gleiniau crochet, byddwn yn dechrau gyda llinyn ar wifren denau o gleiniau aml-liw. Peidiwch â rhuthro oddi ar ben arall y gwifren. Dylai hyd y gwifren â gleiniau sy'n taro arno fod ychydig yn llai na chylchedd eich arddwrn (o 0.5-1 centimedr).
  2. Hook pedwar dolen. Gallant fod yr un maint, ac yn wahanol. Yna clymwch bob gors, gan wneud dolenni rhwng dau rai cyfagos. Ar ddiwedd y wifren eto, gwnewch bedwar dolen syml, a dim ond nawr gallwch chi dorri diwedd y gwifren o'r coil.
  3. Yn yr un modd, cysylltu dau fwy o'r un manylion cadwyn. Os ydych chi'n defnyddio gleiniau o wahanol liwiau a maint, ceisiwch gadw gleiniau llachar a mawr ar wahanol rannau o'r gadwyn. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau, ar ôl cynulliad y breichled, eu bod yn cael eu dosbarthu'n gyfartal ar hyd y cyfan. Cysylltwch y rhannau trwy dorri'r wifren i mewn i faner ar un pen.
  4. Alinio'n ofalus y tair rhan gadwyn, ac yna ewch ymlaen i braidio'r breichled. Gallwch wehyddu pigtail neu dorri'r cadwyni ochr o amgylch yr un ganolog. Pan fydd y cacencyn yn barod, trowch ben y gwifren.
  5. Ar y diwedd, defnyddiwch bâr o gefail trwyn neu bâr o bwerau mawr i wneud dolen. Er mwyn ei gadw mewn cyflwr da, gwnewch ychydig o droi mwy o wifren. Torri gwifren gormodol gyda thorwyr gwifren.
  6. Atodwch y clasp i'r llygad. Ar gyfer hyn, sythwch y cylch gyda chymorth haenau, ewch ati i mewn i'r dolen a chau ei ymylon. Yn lle'r cylch metel arferol, gallwch hefyd ddefnyddio clymwyr magnetig.
  7. Dim ond i ledaenu'r gleiniau, i roi'r siâp cywir i'r breichled, ac mae'r addurn gwreiddiol o gleiniau'n barod!