Kokoshnik dwylo ei hun

Mae pob merch fach yn breuddwydio am ymweld â chwedl tylwyth teg o leiaf unwaith yn ei bywyd, a rhoddir cyfle mor wych i blant gan berfformiadau boreol plant, lle gall y babi ddod yn unrhyw un - tylwyth teg, tywysoges, neu lygoden bach hyfryd.

Mae llawer iawn o fabanod fel delwedd y Maiden Eira - wyres o Frod-dad Frod a'i gynorthwy-ydd ifanc. Er mwyn ymweld â delwedd y Snow Maiden ar fatiniaid plant, bydd yn rhaid i'r rhieni weithio ychydig, ar ôl addurno gwisg eira, wedi'i frodio â gleiniau a chlaciau eira, esgidiau gwyn cain ac wrth gwrs, gan wneud kokoshnik gyda'u dwylo eu hunain, hebddo mae'n anodd dychmygu wyres Siôn Corn.

Sut i wneud kokoshnik eich hun?

Nid yw gwneud kokoshnika ar gyfer dwylo Snegurochka yn wahanol i'r Rwsia traddodiadol.

I wneud kokoshnika gyda'n dwylo ein hunain, mae arnom angen hyn:

Wedi paratoi popeth, gallwn ni ddod i ben i'r gwaith.

Gwneud kokoshnika - dosbarth meistr

 1. Ar gyfer y dechrau, fe'i diffinnir gydag ymddangosiad, a hefyd maint y cynnyrch yn y dyfodol, wedi tynnu mesuriadau rhagarweiniol oddi wrth bennaeth y plentyn. Dechrau gyda gwifren plygu. Rydym yn curl ffrâm y kokoshnika yn y dyfodol, peidiwch ag anghofio am yr ymyl.
 2. Nawr, gadewch i ni ddelio ag ymyl y kokoshnik gyda'n dwylo ein hunain - byddwn yn ei wneud allan o bapur trwchus neu gardbord. Torrwch y cardbord yn ôl maint y biled gwifren.
 3. Er mwyn sicrhau bod y bezel mor ddibynadwy â phosibl, rydym yn gyntaf yn gludo'r wifren i'r cardbord, ac yna'n ofalus yn ei guddio â edau tenau ond cryf. Wrth gwrs, mae angen ichi wneud hyn gyda'ch dwylo.
 4. Mae'r bezel yn barod. Byddwn yn mynd i'r afael â top y kokoshnika gyda'n dwylo ein hunain - byddwn yn torri rhan uchaf y papur trwchus allan.
 5. Rydym yn torri allan y rhan uchaf a hefyd yn gwnïo i'r ffrâm wifren, yn gludo rhagarweiniol.
 6. Yr ydym yn ei gael o ganlyniad i hyn yw sail ein kokoshnik yn y dyfodol.
 7. Nawr byddwn ni'n gorffen y kokoshnika gyda brethyn brocêd. Gadewch i ni ddechrau gyda'r rhan gefn, er y gallwch chi ddechrau gydag unrhyw elfen mewn egwyddor, gan gyfeirio eich hun yn ôl eich hwylustod. Torrwch y ffabrig ar y cefn gyda lwfans da.
 8. Yna, rydym yn gludo'r ffabrig o amgylch perimedr rhan gefn y kokoshnik, gan roi sylw arbennig i'r lwfans. Bydd yr anghywirdeb lleiaf, a chyfuchlin y kokoshnik yn anwastad, a all ddifetha ymddangosiad cyfan yr atyniad yn y dyfodol. Er mwyn atgyweirio'r meinwe sydd heb ei afael eto â glud, rydym yn defnyddio clampiau clerigol - mae'n ddibynadwy ac yn hynod gyfleus.
 9. Yna, rydym yn gludo rhan isaf yr ymyl gyda'r un lwfans.
 10. Rydym yn mynd ymlaen i orffen rhan flaen ein kokoshnik. Mewn cyferbyniad â gorffen yr elfennau cefn, dyma ni'n paratoi'r ffabrig heb lwfansau, rydym yn ei dorri'n llym i'r ymyl. Yn naturiol, rhaid i dorri brocâd fod mor ofalus â phosibl, gan ystyried nodweddion y ffabrig rhydd hwn, ar gyfer hyn mae angen i chi gymryd siswrn gwnïo da.
 11. Mewn rhai mannau, mae ein gwythiennau ar y cyd yn amlwg iawn, ond nid yw'n ofnus, mae yna addurniad o hyd.
 12. Dyma sut mae ein kokoshnik yn edrych yn y cam canolradd o weithgynhyrchu. Ymhellach yw'r gwaith mwyaf diddorol a chreadigol - addurno.
 13. Dechreuwch addurno. Yma gallwch chi ddefnyddio unrhyw beth rydych chi'n ei hoffi - gleiniau, gleiniau, tulle, ffabrigau tulle a sgrapiau, clytiau a stwff.
 14. Yn gyntaf oll, rydyn ni'n rhoi'r tâp cylched ar gyfuchlin y kokoshnik. Os yw'n bosibl, mae'n well defnyddio gwn glud.
 15. Ac yna rydym yn pastio gyda gleiniau, braster. Ar gyfer gleiniau, gall y glud fod yn fach, felly, rhag ofn, rydym yn eich cynghori i gwni'r ffabrig mewn rhai mannau.
 16. Ac yn y diwedd byddwn yn gwneud ffabrig tulle yn fwa hyfryd a byddwn yn ei gludo y tu ôl i gynnyrch. Mae Kokoshnik gyda'i ddwylo ei hun yn barod!

Gyda'ch dwylo eich hun, gallwch wneud het genedlaethol Wcreineg - torch o flodau .