Ennyddiaeth gan y Tarot annwyl

Mae angen sgiliau arnyn nhw gan y cardiau Tarot, gan ei bod yn bwysig nid yn unig i wneud gosodiad yn gywir, ond hefyd i ddeall ystyr y cardiau. Fel arfer mae hyn yn dod â phrofiad, felly, ychydig o ymarfer ac ni allwch chi amau ​​y bydd y canlyniad yn wir. Mae'r rhan fwyaf o ferched yn treulio ffortiwn ar rywun cariad, oherwydd gallwch chi gael llawer o wybodaeth bwysig a diddorol, er enghraifft, pa deimladau y mae'r etholwyr yn eu teimlo, yr hyn y mae'n ei ddisgwyl, yr hyn y mae'n ei guddio, ac ati. Yn ogystal, mae rhai cynlluniau hefyd yn caniatáu i berson ffodus wybod am ei hun lawer o bethau diddorol.

Divination gan Tarot ar yr annwyl

Mae sefyllfaoedd pan mae'n anodd iawn deall eich teimladau, ac mae amheuon ynghylch didwylledd eich cariad. Dylid trin cardiau tarot gyda pharch, oherwydd, fel arall, ni fydd dyfalu byth yn rhoi ateb gwirioneddol. Cymerwch y dec, cymysgwch yn dda a meddyliwch am eich dewis. Yna cymerwch 10 o gardiau a'u gosod allan fel y dangosir yn y llun. Yn syth ar ôl hyn, dechreuwch ddehongli dychymyg Tarot ar deimladau cariad un:

 1. Diolch i'r map cyntaf, gallwch ddarganfod yr hyn y mae cariad yn ei feddwl yn wirioneddol.
 2. Mae'r ail gerdyn yn barnu didwylledd teimladau'r partner.
 3. Bydd y trydydd cerdyn yn rhoi cymeriad o ddewisiadau'r dyn.
 4. Bydd dehongli'r pedwerydd cerdyn yn caniatáu i ddeall, ar hyn o bryd, yn disodli'r etholwyr.
 5. O gofio gwerth y pumed cerdyn, gallwch ddeall nad yw'n addas i rywun annwyl mewn perthynas.
 6. Bydd y chweched gerdyn yn helpu i ddarganfod pwrpasau'r annwyl sy'n ymwneud â dyfalu.
 7. Diolch i'r map canlynol, gallwch ddeall a yw'r partner yn barod nid yn unig i dderbyn y teimladau , ond hefyd i'w rhoi i ffwrdd.
 8. Os oes gan eich dyn gyfrinachau, yna diolch i'r wythfed gerdyn y gallwch chi ddarganfod amdanynt.
 9. Bydd dadgodio'r cerdyn nesaf yn ein galluogi i ddeall sut y bydd y cariad yn amlygu ei hun yn y dyfodol agos.
 10. Ar y degfed map, gall un farnu rhagolygon cysylltiadau.

Mae ystyr y mapiau i'w weld yma. Mae arbenigwyr yn argymell edrych ar y dehongliadau o'r tu allan.

Dyfalu syml ar gardiau Tarot ar gyfer un cariad

Codwch y dec, ymlacio a gofynnwch i'ch cwestiwn yn feddyliol. Wedi hynny, cymysgwch y dec a gosodwch y cardiau fel y dangosir yn y llun. Mae dehongli gan y Tarot ar deimladau'r annwyl yn cael ei ddehongli fel hyn:

 1. Cerdyn rhif 1 - meddyliau diffuant am y cariad.
 2. Cerdyn rhif 2 - teimladau go iawn yr ail hanner.
 3. Cerdyn rhif 3 - yn dangos bod gan y dyn ddiddordeb ar hyn o bryd.
 4. Cerdyn rhif 4 - y rhesymau sy'n ysgogi ymddygiad yr un a ddewisir.
 5. Rhif cerdyn 5 - yn helpu i ddarganfod beth sy'n union ddim yn addas i ddyn.
 6. Mae rhif cerdyn 6 - yn nodweddu cynlluniau'r cariad ar gyfer y dyfodol.
 7. Cerdyn rhif 7 - yn rhoi cyfle i ddeall yr hyn sy'n bwysig i ddyn ei roi neu ei dderbyn.
 8. Bydd rhif Cerdyn 8 - yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol sy'n ymwneud â chanddo un.
 9. Rhif cerdyn 9 - dywedwch wrthym am sut y bydd yr anwylyd yn dangos ei hun yn y dyfodol agos.
 10. Map rhif 10 - rhagfynegiadau ynghylch datblygu cysylltiadau yn y dyfodol.