Pa deimladau sydd yno?

Mae ein hemosiynau a'n teimladau yn ymateb i ddigwyddiadau neu ddigwyddiadau cyfredol. Maent yn gynnyrch o feddwl, profiad a phrofiad. Gadewch inni ystyried yn fanylach pa fathau o deimladau sydd yno.

Beth yw'r synhwyrau?

 1. Golwg . A yw un o'r organau synnwyr pwysicaf. Gyda'i help, mae person yn derbyn mwy na 95% o'r wybodaeth. Mae'n caniatáu nid yn unig i adnabod gwrthrych, ond hefyd i ddeall ei leoliad yn y gofod, i fonitro ei symudiad, i bennu lliwiau a disgleirdeb.
 2. Gwrandawiad . Mae'n eich galluogi i ganfod gwybodaeth hyd yn oed yn bell iawn. Hebddo, mae pobl yn colli'r gallu i fynegi lleferydd mynegiannol, ac ni all anifeiliaid ddianc rhag ysglyfaethwyr, darganfod ysglyfaeth.
 3. Equilibriwm . Mae offer vestibular yn caniatáu i chi benderfynu ar sefyllfa'r corff a mynd i'r lle yn y gofod. Cymryd rhan wrth weithredu symudiadau ymwybodol.
 4. Blas . Mae gan ein tafod blagur blas sy'n ymateb i salad, melys, sur, chwerw, ac ati. Adnabod y blas yn helpu tymheredd, poen, olfactory a derbynyddion cyffyrddol.
 5. Cyffwrdd . Mae'r teimlad o wrthrychau yn darparu gwybodaeth am faint, wyneb, siâp, dwysedd ac eiddo eraill y gwrthrych. Gall person ddysgu adnabod teimlad dirgrynol sy'n bwysig iawn i bobl fyddar.
 6. Yr ymdeimlad o arogli . Yn y trwyn mae celloedd olfactory, pob un ohonynt yn canfod sylwedd o gyfansoddiad penodol ac yn anfon ysgogiad i'r ymennydd. Mae'n werth cofio y gall sylweddau anweddol a thoddadwy achosi llid o gelloedd olfactory.

Beth yw teimladau ac emosiynau?

 1. Mae llog yn amod sy'n hyrwyddo datblygiad sgiliau penodol.
 2. Mae syrpreis yn emosiwn niwtral sy'n gysylltiedig ag ymateb i sydyn. Mae'n anhygoel iddo arafu pob emosiwn sy'n ymddangos ar ôl syndod.
 3. Mae anger yn wladwriaeth negyddol. Pan fydd pwnc yn dymuno cyflawni ei nod, ond mae rhywbeth yn ei atal rhag gwneud hyn, mae wedi ei enraged, sy'n raddol yn troi i dicter.
 4. Mae cyffro yn emosiwn negyddol sy'n codi rhwng unigolion sydd â gwahanol agweddau a golygfeydd. Os yw rhywun yn gwerthuso ymddygiad ei gymheiriaid fel person sylfaen, ymddengys y teimlad gelyniaethus hon.
 5. Cywilydd - cyflwr negyddol, a fynegir yn ymwybyddiaeth unigolyn o'u camgymeriadau eu hunain. Mae'r teimlad hwn yn ei gwmpasu pan nad yw'n cwrdd â'i gobeithion a disgwyliadau ei hun gan eraill.
 6. Mae Joy yn emosiwn cadarnhaol sy'n gysylltiedig â'r gallu i fodloni unrhyw angen dynol. Mae'r boddhad hwn yn cynnwys boddhad â chi a'r byd tu allan. Beth yw teimladau a theimladau llawenydd? Y pleser, llawenydd, hyfrydwch, rhyfeddod, rhagweld, llawenydd, ac ati.
 7. Mae dioddefaint yn deimlad negyddol sydd â chysylltiad agos â'r amhosibl o gwrdd ag anghenion pwysig iawn. Mae hyn yn emosiwn asthenig sy'n aml yn digwydd yn ystod straen . Y math anoddaf o ddioddefaint yw galar.
 8. Yn ddi-os, yn ddi-os yw emosiwn negyddol. Galwyd gan wrthrychau neu endidau cyfagos. Mae cysylltiad â hwy yn achosi gwrthddweud agweddau moesegol a moesol y pwnc.
 9. Mae ofn yn emosiwn negyddol sy'n gysylltiedig gyda niwed i les yr unigolyn. Pan fydd rhywun yn profi emosiwn o ofn, nid oes ganddo wybodaeth ddigonol am ganlyniad digwyddiadau penodol, sy'n achosi iddo ofid.
 10. Mae gwinoedd yn wladwriaeth negyddol. Wedi'i fynegi yn yr ymwybyddiaeth o wendid eu gweithredoedd a'u derbyn. Mae'r teimlad hwn yn achosi gofid ac addewid, awydd i wella'r sefyllfa neu gywiro'ch hun.

Nawr rydych chi'n gwybod pa deimladau sydd. Rhoddom restr o emosiynau pwysicaf Isard Carroll, seicolegydd Americanaidd enwog.