Golchi blawd ceirch - 6 ryseitiau effeithiol a fydd yn trawsnewid croen yr wyneb

Mae'r awydd i edrych yn moethus yn annog y merched i fod yn ddyfeisgar. Llawer o ymarfer golchi blawd ceirch. Mae poblogrwydd y dull hwn yn cynyddu o ddydd i ddydd. Yn rhannol, mae hyn oherwydd y ffaith y gall dulliau a brynir gynnwys cydrannau anniogel. Ac nid ydynt bob amser yn rhoi'r canlyniad a addawyd. Yma hefyd yn dod o gymorth i feddyginiaethau gwerin profedig.

Mae golchi blawd ceirch yn dda

Mae gan y fflamiau hyn gyfansoddiad cemegol anhygoel o gyfoethog. Mae'n cynnwys fitaminau B, E, PP. Yn ogystal, mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys magnesiwm, sylffwr, ffosfforws, sodiwm a chyfansoddion eraill. Mae pob un ohonynt yn y cymhleth yn cael effaith fuddiol ar y corff. Dyna pam yr ydych chi angen blawd ceirch ar gyfer y croen - ei fantais yw hyn:

 1. Yn dileu llid - yn y fflamau ceir sylweddau gwyrth sy'n gweithio fel gwrthfiotigau. Maent yn niwtraleiddio gweithrediad micro-organebau pathogenig, gan wella cyflwr yr wyneb.
 2. Soothes y croen - mae ceirch yn gyfoethog mewn ffibr, sy'n ffurfio mwcws wrth ryngweithio â dŵr. Mae sylwedd o'r fath yn dileu llid yn berffaith.
 3. Yn atal lledaeniad haint - argymhellir golchi blawd ceirch pan nad oes fawr o acne.
 4. Pyllau glanhau - mae gan fylchau, fel carbon activated, allu amsugno. Maent yn denu garbage a gormod o fraster. O ganlyniad, mae'r pores yn cael eu clirio , ac mae'r broblem o ffurfio acne yn peidio â phoeni.
 5. Lleihau effaith negyddol pelydrau uwchfioled - mae'r microelements sy'n bresennol yn y fflamiau yn ffurfio haen amddiffynnol denau ar yr wyneb. Mae'r "arfogaeth" hon yn arafu'r broses o lunio.
 6. Mae'n tynhau'r croen - mae mwynau'n ysgogi cynhyrchu ei colagen a'i elastin ei hun. Yn ogystal, maent yn rhwymo radicaliaid rhydd, gan arafu'r broses heneiddio.

Sut i olchi uwd?

Ar gyfer y weithdrefn hon, rhaid paratoi'r cynnyrch yn iawn. Dylai melys gael eu malu mewn morter mewn blawd neu eu malu mewn grinder coffi. Os yw blawd ceirch wedi'i baratoi ar gyfer golchi ar gyfer y dyfodol, cadwch y fath bowdr mewn jar sydd wedi'i gau'n dynn. Cyfleustod yw, ar unrhyw adeg, y gallwch chi gymryd y swm cywir o flawd, gwanhau â dŵr a chynnal y weithdrefn glanhau.

Gwneir y golchi fel a ganlyn:

 1. Ar y pen mae angen rhoi plisgyn arnoch neu i roi gwallt â gwallt gwallt.
 2. Os yw'r weithdrefn yn cael ei gynnal gyda'r nos, dylid gwneud gwneuthurwr colur.
 3. Dylid cymysgu'r gymysgedd wyau i'r wyneb a'r gwddf, ac ar ôl i symudiadau masio rwbio i'r croen.
 4. Mae'r gollannydd yn cael ei olchi.
 5. Gorchuddiwch y croen gydag hufen.

Fodd bynnag, cyn i chi olchi eich blawd ceirch, mae'n bwysig sicrhau nad oes unrhyw wrthdrawiadau. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol yn nodi:

 1. Presenoldeb clwyfau agored ar y croen. Er y gallwch chi olchi fflamiau ceirch gydag acne ac acne, ar ôl ymyrryd llawfeddygol, bydd rhaid gwahardd llosgi neu dorri o'r fath weithdrefn dros dro.
 2. Pan gaiff ei ddiagnosio â chlefyd celiag - cyflwr patholegol, sy'n dangos anoddefgarwch i grawnfwydydd sy'n cynnwys glwten. Wrth olchi, defnyddir fflamau ceirch yn allanol. Fodd bynnag, mae risg fach y bydd ychydig o glwten yn mynd i mewn i'r llif gwaed drwy'r croen. O ganlyniad, bydd hyn yn sbarduno adwaith alergaidd.
 3. Pan fydd seborrhea sych - golchi'r dŵr sy'n cael ei ddiddymu mewn dŵr yn cynyddu sychder a thynni'r croen.
 4. Presenoldeb ecsema gwlyb - gall y weithdrefn hon gynyddu nifer y pecynnau bach.

Melin ceirch ar gyfer golchi - ryseitiau

Pa gynhwysion fydd eu hangen i wneud cymysgedd cosmetig yn dibynnu'n bennaf ar y math o broblem. Mae golchi rysáit y blawd ceirch yn hawdd ei berfformio. Gall y cynnyrch hwn, yn ogystal â ffrwythau a dŵr, gynnwys cynhwysion ychwanegol. Cyn ei hun ei hun, mae'n bwysig sicrhau nad oes adwaith alergaidd i'r cydrannau a ddefnyddir.

Gwenithen o acne

Mae flakes yn lleihau llid, yn hybu iachau clwyfau ac yn rhoi lliw iach i'r wyneb. Ar eu sail, gallwch baratoi cosmetig gydag effaith glanhau. Cyn i chi olchi eich blawd ceirch o acne , mae'n bwysig sicrhau nad oes unrhyw wrthdrawiadau i'r weithdrefn. Yn absenoldeb y fath, gall un gyfrif ar ganlyniad anhygoel.

Ateb ar gyfer acne

Cynhwysion :

Paratoi, cais

 1. Caiff fflamau eu tywallt mewn cymaint o ddŵr i wneud màs lled-hylif.
 2. Dylid golchi'r gymysgedd hwn a'i adael am 4-5 munud.
 3. Mae'r cyfansoddiad yn cael ei olchi gyda dŵr cynnes.
 4. Gallwch chi gyflawni'r driniaeth hon bob dydd.

Gwenith o ddotiau duon

Er mwyn cyflawni'r canlyniad a ddymunir, gyda difrifoldeb mae angen i chi ymdrin â'r dewis o gynhwysion i baratoi cosmetig. Er enghraifft, nid oes angen i chi ddefnyddio cynnyrch paratoi ar unwaith: ni fydd y fath blawd ceirch ar gyfer y croen yn ddefnyddiol. Dylai'r dulliau cosmetig gorffenedig gael eu storio mewn oergell mewn cynhwysydd gwydr wedi'i selio'n dynn. Y bywyd silff a argymhellir yw 3 diwrnod.

Mwyn ceirch ar gyfer yr wyneb o ddotiau du

Cynhwysion :

Paratoi, cais

 1. Caiff y cynhwysion eu cyfuno mewn cynhwysydd gwydr a'u cymysgu'n drwyadl.
 2. Gwnewch gais am y cymysgedd gyda symudiadau massaging ysgafn ar groen wedi'i wlychu.
 3. Cynnal ychydig funudau a rinsiwch.

Mwyn ceirch o wrinkles

Mae glanhawr cosmetig a wneir o flakes yn adfywio'r croen, gan adfer ei dôn a'i liw iach. Ar yr un pryd, mae wrinkles yn cael eu gwasgu'n sylweddol. Mae paratoi cynnyrch cosmetig o'r fath yn syml iawn. Mae angen ichi dorri te du heb ei siwgrio ac arllwyswch ffrwythau ceirch powdr. Dylech gael màs hylif fel pure. Mae angen golchi blawd ceirch yn unig ar ôl iddo oeri i dymheredd cyfforddus. Os dymunir, gellir hyd yn oed y gymysgedd hwn ar yr wyneb am 10-15 munud, ac yna ei olchi i ffwrdd.

Mwyn ceirch o giwper

Mae brwynau coch yn ymddangos ar yr wyneb oherwydd anhwylderau cylchrediad yn haenau uchaf y croen. Mae'r hylif yn diflannu yn y capilari ac yn llwyth cryf ar waliau'r llongau. O ganlyniad, maent yn dod yn frwnt. Er mwyn cryfhau capilarïau, yn y cartref, gallwch chi baratoi cymysgeddau meddyginiaethol. Mae'r rhan fwyaf o gynhwysion mewn cynhyrchion o'r fath ar gael yn y pris.

Mwyn ceirch ar gyfer yr wyneb - golchi gyda couperose

Cynhwysion :

Paratoi, cais

 1. Fflamau gyda powdr camer.
 2. Cymysgwch gyda'r olew a chymhwyso symudiadau massaging mush ar yr wyneb.
 3. Ar ôl 4-5 munud, rinsiwch.

Gig blawdog o barau estynedig

Bydd ffugiau miraclau yn helpu i ddatrys y broblem hon. Ar gyfer hyn, rhaid rhoi dyrnaid o blawd ceirch wedi'i falu mewn grinder coffi mewn darn o wydr, wedi'i blygu'n hanner. Yna mae'n rhaid i'r pouch gael ei wau a'i heintio â dŵr cynnes. Dylai'r gobennydd gwlyb hwn gael ei gynnal sawl gwaith ar y llinellau tylino, ac ar ôl golchi. Bydd y fath blawd ceirch ar gyfer croen yr wyneb yn rhoi canlyniad cadarnhaol eisoes o'r ceisiadau cyntaf. Gellir cynnal gweithdrefnau o'r fath bob dydd.

Gwenith o edema

Mae'r manganîs sy'n bresennol yn y fflamiau'n helpu i gael gwared â hylif gormodol. I baratoi 1 llwy fwrdd decongestant. dylid llosgi llwybro o blawd ceirch 4 llwy fwrdd. llwyau o ddwr a dod â'r cyfansoddiad i ferwi. Nesaf, dylai'r broth gael ei oeri, ei hidlo a'i dywallt i fowldiau iâ. Bydd golchi ceirch o'r fath yn y bore yn helpu i adfer edrych iach i'r person. Er mwyn gwella'r effaith, gellir ailadrodd y weithdrefn gyda'r nos, ond ddim hwyrach na 2 awr cyn amser gwely.