Grisiau wedi'u gwneud o bren gyda'u dwylo eu hunain

Mae'r grisiau yn elfen anhepgor o adeilad aml-lawr, rhaid iddo warantu diogelwch ac i gyd-fynd â dyluniad cyffredinol yr ystafell. Codi'r grisiau gyda'u dwylo eu hunain o bren - arbedion cost sylweddol.

Mathau o grisiau

Drwy ddylunio, gellir eu rhannu'n ymosodiad a sgriwiau. Mae prosiectau sgriwio yn gymhleth, mae angen mesuriadau a chyfrifiadau cywir arnynt.

Marchio yw'r symlaf. Gellir eu rhannu'n un a dwy gors. Mae adeiladu dwy bibell yn darparu ar gyfer cylchdroi'r camau i ryw raddau ar hyd y cwrs adeiladu. Nid yw'r ddau fodelau hyn mor anodd gwneud ysgol yn dŷ o bren gyda'u dwylo eu hunain. Gellir cylchdroi 90 neu 180 gradd gan ddefnyddio gosod safleoedd.

Y broses o osod ysgol

Cyn i chi wneud ysgol o goed gyda'ch dwylo eich hun, mae angen i chi brynu deunyddiau a pharatoi offer gwaith coed. I ddechrau, mae angen:

Ystyriwch y broses o osod ysgol gydag elfennau sgriwio ar y gwaelod ac ar frig y strwythur. Mae'r rhychwant canol wedi'i gynllunio fel marchogaeth.

 1. Er mwyn gwneud ysgol o bren gyda'ch dwylo eich hun yn y wlad, yn gyntaf mae angen i chi lunio llun dylunio manwl. Gallwch ddefnyddio rhaglenni cyfrifiadurol arbennig ar gyfer dylunio a chyfrifo. Prynir raciau gwlyb wedi'u gwneud yn barod - un ar gyfer uchder cyfan yr ystafell, yr ail - ar gyfer uchder y rheilffordd i'r ail lawr. Gosodir y brif stondin yn groove y nenfwd. O'r gwaelod mae'n sefydlog gyda gornel fetel. Mae'n torri'r rhyfedd ar gyfer y camau yn ôl y prosiect.
 2. Torri manylion ochr yr adeiledd, y bydd y camau ynghlwm wrthynt. Mae bowstring (byrddau ochr â thoriadau o dan y camau) ynghlwm wrth y waliau a'r raciau. Mae Kosoura (yn cefnogi o isod) yn cael eu gosod o dan y camau ar y rhychwant is.
 3. Mae'r camau isaf yn cael eu gosod. Ar y naill law, maent yn taro'r ffigwr-rac.
 4. Ar y llaw arall, mae'r ffosbwd gyda'r rhigolion ar gyfer y grisiau wedi'u gosod i'r wal gyda sgriwiau hir ac ar y gwaelod gosodir y cefnogau. Rhaid i bob rhigyn o dan y byrddau ar gyfer y camau gael ei wirio gan lefel.
 5. Mae camau wedi'u gosod yn y rhigolion, gludir pob uniad.
 6. Paratoir ochr ochr (bowstring) ar gyfer y rhychwant canol, a fydd yn cael ei osod i'r trawstiau ategol.
 7. Mae dwy rac mwy pwerus ar gyfer uchder yr ystafell, gyda hi ynghlwm â'r llinyn ail ochr ar gyfer y rhychwant canol.
 8. Mae'r grisiau canol wedi'u gosod gyda byrddau llorweddol a fertigol.
 9. Ar ddiwedd y grisiau, mae ymosodiad crwn i'r ail lawr wedi'i ymgynnull yn yr un modd a gosodir rac o dan y rheilffordd yno.
 10. Mae semicircle addurnol yn cael ei dorri gyda jig-so ar y cam isaf.
 11. Ym mhob cam mae llawlyfr ynghlwm. Maent yn cynnwys bariau fertigol a chysylltu â llaw.
 12. Mae'r grisiau yn cael ei daflu gydag elfennau o bren wedi'i dorri â llaw. Yn y manylion, mae rhigolion wedi'u cyfrifo wedi'u torri allan, mae'r elfennau'n cael eu gludo i'r gefnogaeth.
 13. Mae'r grisiau'n barod.

Gwnewch ysgol i ail lawr y goeden yn y tŷ gyda'u dwylo eu hunain yn hawdd, y prif beth yw gwneud y cyfrifiadau cywir. Fe fydd yn dod yn addurniad go iawn o'r tŷ a bydd yn sicrhau ei fod yn gyfforddus.

Bydd y dyluniad, a wneir gydag enaid, am gyfnod hir yn fodd i'r perchnogion, ac yn darparu cysur yn y tŷ.