Gwisg Calan Gaeaf ar gyfer bechgyn ei hun

Mae plant yn hoffi synnu a sioc eraill. Gall Calan Gaeaf gyfle gwych ar gyfer hyn , os gwnewch siwt ar gyfer y gwyliau gyda'ch dwylo eich hun ar gyfer bechgyn. I ddechrau, mae angen meddwl dros y manylion i'r manylion lleiaf, er mwyn deall a oes digon o bŵer i weithredu'r prosiect.

Bydd angen rhai deunyddiau - ffabrigau neu hen ddillad dianghenraid, gwahanol ddyfeisiadau a gwneuthuriadau effeithiau arbennig y gwneuthurwr ar gyfer addurniadau ar gyfer Calan Gaeaf, ar gyfer bechgyn yn eu harddegau ac ar gyfer babanod. Gadewch i ni ddarganfod sut i roi hyn i gyd yn ymarferol.

Gwisg Sgerbwd i Fachgen Calan Gaeaf

 1. I wneud gwisg syml, bydd angen hen siwt chwaraeon du arnoch chi.
 2. Torrwch esgyrn y sgerbwd o bapur neu ddeunydd trwchus addas arall.
 3. Bydd hwn yn stensil.
 4. Nawr mae angen paent arnoch chi. Os yw'n glynu yn y tywyllwch - mae'n wych.
 5. Rydym yn rhoi stensil yn dynn ar y ffabrig ac yn chwistrellu'r paent o'r can.
 6. Dyna beth ddigwyddodd yn y diwedd.

Addas dyn heb ben

Ar Nos Galan Gaeaf i fechgyn dramor yn aml gwnewch wisgoedd anhygoel i blant.

 1. I wneud y fath mae'n syml. I wneud hyn, mae arnoch angen bag bach wedi'i stwffio â bag garbage sintepon gyda phapurau newydd a soffonen, menig, gall plastig mawr, a hen gôt dianghenraid.
 2. Rydyn ni'n rhoi'r backpack ar gefn y bachgen a'i lenwi gyda phapur neu bapur.
 3. Hwn oedd fy ngoad i roi ar fy nghot. Rydym yn ei wneud mewn ffordd wreiddiol - ni ddylai'r gwddf fod yn y gwddf, ond rhwng y botymau. Wedi hynny, rydym yn pinio'r llewys gyda pin.
 4. Llenwch le uwchben y cegin gyda bagiau neu bapur.
 5. Torrwch y jar yn ei hanner, gadewch dwll ar gyfer aer a'i roi ar eich pen, atodi maneg o islaw, a fydd yn ymddangos yn cefnogi'r pen.
 6. Bydd yn parhau i fod yn stiff at y coler o gôt a gall dyn heb ben fynd ar wyliau.