Lociau ar ffenestri plant - sut i ddewis yr ateb gorau?

Os yw'r plentyn yn hoffi eistedd ar y ffenestri ac arsylwi ar yr hyn sy'n digwydd ar y stryd, argymhellir gosod cloeon ar y ffenestri o blant, a fydd yn eich amddiffyn rhag niwed. Mae yna lawer o wahanol opsiynau gyda'u nodweddion eu hunain. Mae gosod yn syml a gall merched hyd yn oed ymdopi ag ef.

Plentyn clo ar y ffenestri

Mae yna lawer o ymosodwyr a chyfyngyddion gwahanol, sy'n cael eu huno gan un enw - clo plant ar y ffenestri. Nid yw'n caniatáu i'r sash agor yn gyfan gwbl, ond ar yr un pryd caniateir aerio. Mae'r clo diogelwch ar y ffenestri yn amddiffyn plant rhag disgyn allan, a all arwain at farwolaeth. Mae'r cynhyrchion yn hawdd i'w gosod gyda chymorth offer sydd ar gael.

Cloi plant ar ffenestri plastig

Mae sawl opsiwn ar gyfer mecanweithiau diogelu, sy'n wahanol yn y math o agor a dylunio.

 1. Mortise. Mae cloeon o'r fath ar ffenestri plastig o blant wedi'u gosod ar waelod y fflp, sydd â melin. Bydd y mecanwaith yn rhwystro'r tro, ond ar yr un pryd mae'n ei agor ar gyfer aerio. Mae'r mecanwaith yn gwbl gudd a dim ond y panel blaen yn weladwy.
 2. Waybill. Mae'r clo wedi'i glymu ar waelod y ffenestr neu o dan y ddaear, ac mae dolen wedi'i sgriwio ar y ffrâm.
 3. Rheset. Er mwyn gosod y clo, mae'r driniaeth yn cael ei ddadgrewio, a gosodir plwg yn ei le. I agor, defnyddir triniaeth arbennig ar wahân, sy'n cael ei storio mewn lle nad yw plant yn hygyrch iddo.
 4. Clo ar y llaw. Mae clo cloi cyffredinol ar ffenestri yn golygu gosod yn hytrach na thrin y lifer arferol gyda botwm neu dwll ar gyfer yr allwedd. Mae'r amddiffyniad yn cael ei osod, yn y man sydd wedi'i gau ac yn y man clir.
 5. Y rhwystr. Cloi'r clo dan y ddolen is. Os yw'r ffenestr yn cael ei blygu, ni fydd yn bosibl ei agor, gan y bydd y dail yn cael ei osod. I gael gwared ar y rhwystr, mae angen i chi gau'r ffenestr a chlicio ar y botwm sydd ar frig y ffenestr. Gellir defnyddio allwedd i agor a chau'r rhwystr.
 6. Y crib. Gosodir y ddyfais yn y proffil, ac mae'r rhan arall ynghlwm wrth y handlen. Mae'r crib yn gosod y ffenestr ar gyfer awyru.
 7. Gyda chebl. Mae'r clo yn addas ar gyfer ffenestr confensiynol a llithro . Mae cebl metel yn y dyluniad, sy'n cyfyngu ar yr agoriad.

Cloeon plant ar gyfer ffenestri alwminiwm

Mae'r amddiffyniad ar gyfer y sashes ffenestri o alwminiwm yr un fath ag yn achos ffenestri plastig, felly nid oes unrhyw bwynt i ail-ddisgrifio'r math. Mae'n well rhoi sylw i'r gweithgynhyrchwyr sy'n cynnig cloeon ar ffenestri alwminiwm o blant (ar gyfer plastig maent hefyd yn addas).

 1. ISSA. Mae cwmni Awstralia yn darparu ffitiadau gyda thriniaeth gwrth-cyrydu. Mae'r gwneuthurwr yn rhoi gwarant am 10 mlynedd. Y prif gyfeiriad - yn trin clo neu botwm clo.
 2. ROTO. Mae gwneuthurwr Almaeneg yn cynnig ystod eang o lociau diogelwch ar wahanol ffenestri. Yn ogystal, gall y cwmni ddatblygu ffitiadau wedi'u gwneud yn arbennig ar gais y cwsmer, ond mae'n ddrud.
 3. Lock Baby Safe. Mae gan lociau'r cwmni hwn allwedd coch, sy'n hwyluso'r broses o fonitro ei bresenoldeb yn y ffynnon.
 4. JACKLOC. Mae'r brand hwn yn cynhyrchu cyfyngwyr a chloeon gyda rhaff, ac mae hyd yn 20 cm, sy'n caniatáu agor y ffenestr gan 15 cm. Mae gan gynhyrchion y cwmni hwn ymyl diogelwch uchel.

Castell ar y ffenestr o'r plant - sydd yn well?

Mae'n amhosib ateb yn anghywir pa fersiwn o'r clo sydd orau, oherwydd bod gan bob dyluniad ei fanteision a'i anfanteision. Gwneir y dewis yn unigol gyda chyfeiriad at y pris, ymddangosiad, egwyddor gweithio ac apęl esthetig. Dylai cloeon amddiffynnol ar y ffenestri ar gyfer plant fod yn gryf, felly peidiwch â sgimpio ar brynu analogau rhad, fel arall gall plastig burstio ar unrhyw adeg a gall plant agor y ffenestr.

Gosod plentyn yn cloi ar ffenestri plastig

I roi'r amddiffyniad ar y ffenestr, nid oes angen sgiliau arbennig ac offer arbennig arnoch chi. Ar gyfer pob mecanwaith, mae cyfarwyddyd ynghlwm, diolch i hwyluso gosod cloeon ar ffenestri plastig o blant ar adegau. Mae'n disgrifio'r dilyniant o gamau gweithredu. Mae'n haws i chi osod y cloeon yn haws, ac yn gyntaf, caiff yr ategolion safonol eu tynnu, ac mae rhai newydd sydd â diogelu ynghlwm wrth eu lle. Efallai y bydd angen i arbenigwr cymorth osod cloeon mortise.

Cloi ar ffenestr y plant gyda'u dwylo eu hunain

Os nad oes posibilrwydd neu awydd i ddefnyddio cyfyngwyr ffatri, yna gallwch chi eu gwneud nhw'ch hun.

 1. Gall claf clo ar sash y ffenestr ddisodli'r gadwyn fetel, a ddefnyddir ar y drws mynediad. Fe'i gosodir ar frig y twrnod. Diolch i'r ddyfais hon, ni chaiff y ffenestr ei hagor yn llawn.
 2. Gallwch sgriwio i mewn i ffenestr y ffenestr i agor y ffenestr. Gall fod yn hunan-wneud neu ddefnyddio opsiynau sy'n gosod ar gyfer drysau mewnol. Sylwer na fydd y cyfyngiad hwn yn caniatáu i'r ffenestr gael ei hagor yn llawn heb ddatgymalu.