Mae Ashley Graham yn parhau i gefnogwyr syndod gyda lluniau heb adfer

American Ashley Graham, sef y model maint mwyaf enwocaf yn y byd, yn dangos yn ddiamddiffyn i gefnogwyr eu corff llawn, ond yn rhywiol iawn mewn nwyddau nofio agored. Mae'n ymddangos mai dillad isaf a dillad isaf yw'r hoff ddillad harddwch. Y diwrnod arall, cymerodd ran mewn saethu llun chwyldroadol ar gyfer Swimsuits For All, nod masnach sy'n gosod ei hun fel prif flaenoriaeth y pecyn corff.

Cyhoeddi gan Swimsuits For All (@swimsuitsforall)

Nid oedd dewis y model yn ddamweiniol, oherwydd cymerodd Ashley ei hun ran yn natblygiad brasluniau swimsuit ar gyfer llinell newydd Ashley Graham x Swimsuits For All. Wrth weithio ar y casgliad, ceisiodd y model pompous ofalu am ferched gyda ffurfiau llawn. Ac fe wnaeth hi.

Cyhoeddi gan Swimsuits For All (@swimsuitsforall)

Derbyniodd y campws hysbysebu gydag Ashley yn y rôl deitl enwog ysgogol Power of Paparazzi. Ei nodwedd nodedig yw'r diffyg prosesu cyflawn yn Photoshop. Prif dasg ffotograffwyr, stylwyr a modelau oedd profi i ferched y gall unrhyw gorff benywaidd, waeth beth fo'r cyfrolau, fod yn rhywiol, ac yn ddeniadol ac yn awyddus.

Cyhoeddi gan Swimsuits For All (@swimsuitsforall)

Ar y lluniau, y gellir eu gweld yn yr Instagram, ar y dudalen brand, mae Ashley wedi'i selio ar y traeth yn Miami. Mae hi â mynegiant heb ei drin yn dangos marciau ymestyn a cellulite, gan ddangos nad yw'r holl bethau bach hyn yn bwysig.

Nododd Ashley fod ei gwaith yn wahanol iawn i bob ymgyrch hysbysebu arall. Y mae'r model yn gobeithio'n fawr y bydd y lluniau hyn yn gwneud merched yn caru eu hunain eto a sylweddoli mai dim ond lle mae cariad atoch chi a'r gallu i fwynhau bywyd o fywyd y gall gwir harddwch fod.

Dadlodd Ashley ar y rhaeadr ac nid oedd pawb yn ei werthfawrogi

Ar dudalen y harddwch mwyaf busty yn Instagram, roedd yna nifer o luniau piciau mewn switsuit. Ceisiodd y ferch brint leopard ac roedd ei lluniau'n ysgogi storm o emosiynau. Mae'r siwt ymdrochi, wrth gwrs, yn eistedd ar Ashley "fel menig," gan bwysleisio ei chorff eithriadol, ond yn rhywiol iawn.

Darllenwch hefyd

Ysgrifennodd tanysgrifwyr y model-pyschki ei bod wrth ei bodd â'i dewrder. Ond nid oedd yr holl sylwadau yn gadarnhaol. Roedd lle yn eu plith a dywediadau'r paentwyr: roeddent yn sylwi bod lluniau Graham yn hyll ac y byddai hi wedi bod yn amser hir i ferch fraster fynd ar ddeiet.

Cyhoeddi gan Swimsuits For All (@swimsuitsforall)