Datblygu gemau bwrdd i blant

Mae trefnu hamdden ddefnyddiol a diddorol i blant yn fusnes anodd iawn. Ac yn y sefyllfa hon, mae llawer yn dibynnu ar oedran y plant. Ac os yn dair blynedd maent yn hapus i baentio â phaent bys, yna byddant yn 10 yn gêm o gonsol gêm yn barod. Sut y bydd yn methu â cham-drin a pharatoi adloniant y bydd plant yn ei hoffi, yw'r cwestiwn, a bydd yr ateb yn helpu i ddod o hyd i gynhyrchwyr nwyddau i'r plant. Datblygu gemau bwrdd i blant - dyma'r opsiwn pan fydd hwyl yn caniatáu i'r plant ddangos ysbryd cystadleuaeth, oherwydd mae cystadlu a ennill bob amser yn ddiddorol ac yn hwyl.

Datblygu gemau bwrdd i blant 3 i 5 oed

 1. Plant Carcassonne.
 2. Gêm pos yw hon lle gall ar yr un pryd chwarae rhwng 2 a 4 o bobl. Mae'r rheolau yn syml iawn a byddant yn cael eu deall hyd yn oed gan y cribau lleiaf: o'r cardiau a roddir i'r plant, mae angen ichi wneud map o Carcassonne.

 3. SchuhBidu (Cais Sgwba).
 4. Gêm syml sy'n eich galluogi i ddysgu sgôr o hyd at 10 oed i'ch plentyn . Yn y set mae cardiau gyda llun o ben y canmlipyn a choesau. Gyda chymorth ciwb a lluniau mae angen adeiladu'r lindys amlaf. Ar yr un pryd, gall 2 i 4 o bobl chwarae.

Yn ogystal â'r gemau cyffrous hyn, bydd gan y dynion ddiddordeb mewn chwarae hefyd yn:

Datblygu gemau bwrdd i blant rhwng 6 ac 8 oed

 1. Abalone.
 2. Mae'r hwyl yn perthyn i'r categori strategaeth a rhywbeth fel gêm o wirwyr. Chwarae dau berson, gan feddwl trwy'r symudiadau a symud oddi ar y maes sglodion yr wrthwynebydd.

 3. Dobbl.
 4. Gêm lle gallwch chi dreulio amser hamdden gyda chwmni mawr. I'w chwarae mae'n syml iawn: yng nghanol y tabl mae cerdyn gyda delweddau, plant, yn ôl yr egwyddor "pwy sy'n gyflymach", ddylai ddod o hyd i'r un rhai.

Dylai rhieni hefyd roi sylw i'r fath hwyl:

Datblygu gemau bwrdd i blant 10 oed a hŷn

 1. Fy fferm hoyw.
 2. Gêm strategaeth y gall ar yr un pryd chwarae rhwng 2 a 4 o bobl. Mae pwrpas y gêm yn dod o fferm sydd wedi'i adael ac yn amhroffidiol, yn adeiladu un ffyniannus a'i arwain at yr arweinwyr.

 3. Teulu Alias ​​(Teulu Alias).
 4. Yn y gêm hon gallwch chi chwarae cwmni mawr. Mae'n seiliedig ar yr esboniad o ystyr y geiriau a nodir ar y cardiau.

Gellir hysbysu plant o'r oes hon a gemau cyffrous o'r fath:

Felly, ar ôl prynu gemau bwrdd sy'n datblygu, byddwch yn gwthio'r plentyn i ddarganfyddiadau newydd ac arddangos nodweddion o arweinyddiaeth. Mae hwyl o'r fath yn datblygu rhesymeg, meddwl, assiduity ac attentiveness. Ac er mwyn i'r pryniant gyfiawnhau ei hun, mae'n rhaid ei fod yn cyfateb i oedran.