Maes Awyr Prague

Maes Awyr Rhyngwladol Václav Havel yw prif faes awyr Prague . Fe'i hagorwyd yn 1937, ond diolch i'r cynnydd mewn traffig i deithwyr, mae'n dal i ehangu a gwella. Heddiw, mae'n un o'r meysydd awyr mwyaf modern yn y Weriniaeth Tsiec .

Nodweddion Teitl

Gellir enwi'r maes awyr yn Prague fel "enw Vaclav Havel", a "Ruzyne". Mae'r opsiwn cyntaf yn fwy cyffredin ymhlith tramorwyr, ac mae'r rhan fwyaf yn cael ei ddefnyddio'n fwy aml gan Tsiec, gan mai dyma enw gwreiddiol y maes awyr, a dim ond yn 2012 fe'i hailenwyd yn anrhydedd llywydd cyntaf Tsieciaidd .

Seilwaith

Maes Awyr Prague (PRG) yw un o'r harbyrau awyr pwysicaf yn y Weriniaeth Tsiec, felly mae ganddo bob math o derfynellau: teithwyr, hedfan gyffredinol a cargo. Mae'r rhan fwyaf o deithiau hedfan yn gadael o faes awyr Prague o derfynellau 1 a 2. Mae Terfynellau 3 a 4 yn trin nifer o deithiau nad ydynt wedi'u hamserlennu, yn ogystal ag awyrennau bach, VIP a theithiau hedfan arbennig. Dim ond dwy rhedfa sydd gan Ruzyne.

Mae gan y maes awyr holl bosibiliadau maes awyr modern:

Cod Maes Awyr Prague

Mae'r holl wledydd a dinasoedd yn defnyddio codau IATA a ICAO rhyngwladol ar gyfer meysydd awyr, gan gynnwys Prague. Mae cod maes awyr rhyngwladol IATA yn dynodwr unigryw tri llythyr. Ymdrinnir â dosbarthiad codau gan y Gymdeithas Cludiant Awyr Rhyngwladol (IATA). Mae'r codau hyn wedi'u hargraffu ar labeli bagiau, nid ydynt yn gadael iddi golli. Cod IATA maes awyr Prague yw PRG.

Mae'r cod ICAO yn dynodydd 4-gymeriad a dderbyniwyd gan bob maes awyr. Fe'i cyhoeddir gan yr ICAO (Sefydliad Hedfan Sifil Rhyngwladol). Defnyddir codau ICAO i fonitro gofod hedfan ac i gynllunio teithiau hedfan. Cod ICAO maes awyr Prague yw LKPR.

Bwytai yn y maes awyr yn Prague

Gan ddisgwyl eich hedfan, fe allwch chi gael amser i fod yn newynog, ac eithrio mae bob amser yn braf i yfed cwpan o goffi aromatig cyn brecwast ac i fwynhau byrbrydau blasus. Ym maes awyr Vaclav Havel mae yna lawer o gaffis a bwytai bach y gellir eu rhannu'n 3 categori pris:

Gwybodaeth i dwristiaid

Gyda gwybodaeth ddefnyddiol am faes awyr Ruzyne, byddwch chi'n treulio amser gyda budd-dal. Yr hyn y mae angen i chi ei wybod, paratoi ar gyfer ymadawiad oddi wrth brif ganolfan awyr Prague:

 1. A allaf ysmygu yn y maes awyr yn Prague? I syndod teithwyr, nid oes lle i ysmygwyr. Yr unig le i chi wneud hyn yw bar ar y llawr cyntaf. Ond cyn i chi ysmygu, rhaid i chi osod gorchymyn.
 2. Rhentwch gar yn y maes awyr yn Prague. Mae rhai twristiaid am ddechrau o'r maes awyr yn annibynnol i deithio o gwmpas y brifddinas a thu hwnt. Yn ffodus, gallwch rentu car yn yr adeilad. Mae'r dewis yn syml iawn, mae car o unrhyw ddosbarth.
 3. Storio bagiau yn y maes awyr yn Prague. Mae ar ail lawr Terfynell 2. Mae'r dyddiau storio tua $ 6. Ar ôl cyflwyno'r bagiau a'r taliad, bydd y cleient yn cael siec, ac ar ôl hynny gall wedyn dderbyn ei eiddo.
 4. Parcio yn y maes awyr yn Prague. Ar gyfer gyrwyr yn Ruzyne, mae llawer parcio aml-lawr mawr, sy'n hawdd ei lywio, a diolch i'r nifer o leoedd sydd bob amser ble i barcio'ch car.
 5. Cyfnewid yn y maes awyr yn Prague. Mae swyddfeydd cyfnewid yn y neuaddau sy'n cyrraedd ac yn y neuaddau ymadawedig. Fodd bynnag, mae'r gyfradd yma yn llai proffidiol nag yn y ddinas.
 6. ATM yn y maes awyr yn Prague. Gyda diddymiad arian yn Ruzin, nid oes gan y teithwyr unrhyw broblemau, gan fod ATMs ym mhob terfynell a lle bagiau, ond dylid nodi eu bod yn cymryd comisiwn uchel.
 7. Neuadd fusnes yn y maes awyr yn Prague. Mae yn Terfynell 1, sy'n hwyluso ei chwiliad yn fawr. Hefyd yn y lobi mae arwyddion a fydd yn eich arwain yn gyflym yno.
 8. Siopau Dyutifri yn y maes awyr yn Prague. Mae hwn yn le da i drosglwyddo'r amser cyn gadael, ac eithrio gallwch chi gynilo ar bryniadau di-dreth hyd at 21%.
 9. Sut i gael tacsi yn y maes awyr yn Prague? Gellir gwneud hyn yn un o'r tacsis dychwelyd arbennig. Maent yn Terfynell 1 a 2. Mae yna lawer ohonynt yno, felly nid yw'r broses yn cymryd llawer o amser.
 10. Yn ystod y maes awyr yn Prague. Os cafodd eich hedfan ei ohirio tan y bore, yna gallwch chi dreulio amser yn yr ystafell aros neu rentu ystafell westy ger maes awyr Prague. Y pris cyfartalog ar gyfer ystafell yw $ 87.
 11. A yw'n bosib archebu trosglwyddiad o'r maes awyr i'r gwesty yn Prague? Gellir archebu gwasanaeth o'r fath hyd yn oed ar ôl cyrraedd.

Ble mae'r maes awyr yn Prague?

Mae wedi'i leoli yng ngorllewin y brifddinas. Y pellter o faes awyr Prague i ganol Prague yw 17 km. Nid yw tacsis yn rhad, oherwydd mae llawer ohonynt yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Yn y rhan hon o'r ddinas nid oes unrhyw arosfannau bysiau, ond mae canghennau o fetro Prague sy'n barod i fynd â theithwyr i'r ganolfan neu i'r cyrion. Ar yr un pryd, nid yw'r orsaf wedi'i leoli ger faes awyr Vaclav Havel, felly mae'r cwestiwn yn codi sut i fynd o faes awyr Prague i'r metro . Mae'r pellter o 1.4 km yn haws i'w goresgyn mewn tacsi. Bydd yn costio tua $ 2.5.