Mathau o gymhelliant staff

Mae rheolwr Adnoddau Dynol profiadol yn gwybod mai dim ond hanner y swydd sy'n dod o hyd i ymgeisydd addas ar gyfer swydd agored. Ar ôl cwblhau'r holl swyddi, y cwestiwn mwyaf difrifol yw sut i ysgogi arbenigwyr unigol a'r gwaith ar y cyd yn gyffredinol i weithio'n effeithlon ac yn effeithlon?

Hysbys heddiw, mae damcaniaethau'n cynnig ffyrdd gwahanol o ysbrydoli pobl i weithio gampiau. Yn ôl eu haddysgu, gall y mathau o gymhelliant staff fod:

Enghraifft o fath gweithdrefnol yw cymhelliant i osgoi methiannau - pan fo person yn cael ei symud gan ofn methiant, yn enwedig os yw pobl eraill yn ei wylio neu'n ei werthuso. Enghraifft o ysgogiad ystyrlon yw'r angen am fwyd, dillad, cyfathrebu, ac ati. Cymhelliant deunydd ac an-ddeunydd.

Y ffyrdd mwyaf effeithiol o gynyddu effeithlonrwydd llafur - ei wobrwyo'n uniongyrchol â gwerthoedd perthnasol. Yn gyntaf oll, mae hyn mewn gwirionedd yn gyflog, yn ogystal â bonysau a bonysau. Hefyd, gallant gynnwys buddion sylweddol: buddion, talu gwasanaethau meddygol neu wasanaethau cyfathrebu, ceir personol ac yn y blaen.

Yn aml, mae effeithiolrwydd cymhellion deunydd yn llai neu'n annigonol. Mewn achosion o'r fath, mae rhwymau anniriaethol ynghlwm wrthynt. Mae Arsenal yr olaf yn helaeth iawn, mae'n eich galluogi i ddod o hyd i ymagwedd unigol at bob gweithiwr, gan ddefnyddio ei anghenion personol. Ac, yn bwysicaf, gallant ryw raddau leihau costau'r sefydliad. Er enghraifft, ni fydd angen dulliau buddsoddi sylweddol o'r arweinyddiaeth gan ddulliau cymhelliant aneconomaidd, gan eu bod yn cynnwys cymhellion megis dathlu llwyddiant y gweithiwr, gan werthuso ei waith, cynllun datblygu gyrfa.

Cymhelliant unigol a grŵp

Gwneir yr effaith orau os yw rheolwyr AD yn llwyddo i gyfuno agwedd unigol a dull cyfunol. Nod cymhelliant grŵp neu gorfforaethol yw uno'r tîm, i gyflawni'r nod ar sail rhyngweithio. Darperir gwerthoedd cyffredin, enghreifftiau o ddyheadau a rhyngweithiadau gan y craidd rheoli. Mae'r categori hwn yn cynnwys cymhellion sy'n helpu'r tîm i symud at ei gilydd tuag at y nod, datrys y broblem, rhannu datblygiad a chyfrifoldeb.

Mae damcaniaethau cymhelliant staff yn seiliedig ar gategorïau seicolegol. Er enghraifft, gelwir cymhelliant seicolegol ar ddulliau o auto-hyfforddi ac awgrymiadau auto, sy'n caniatáu i chi ymuno â chyflawniad nodedig gweithredol. Os yw pennaeth y staff yn gallu adeiladu system o gymhellion ar gyfer cyflogeion unigol a'r gyfuniad yn gyffredinol, bydd yn gallu creu awyrgylch iach ar gyfer gwaith effeithiol