Olew briwsion - beth all yr "haul hylif" ei wneud?

Defnyddir ffrwythau rhosod gwyllt yn weithredol mewn meddygaeth a cosmetoleg i ddatrys nifer o broblemau. Un o'r opsiynau ar gyfer defnyddio cluniau yw eu tynnu'n boeth, sy'n caniatáu cael olew llysiau gwerthfawr o'r hadau. Am y lliw euraidd hardd a nifer helaeth o eiddo defnyddiol, gelwir y cynnyrch hwn weithiau'n "haul hylif".

Olew golau Rose - cyfansoddiad

Mae'r ateb naturiol a gyflwynir, fel brasterau llysiau eraill, yn gyfoethog mewn asidau annirlawn. Mae olew cromen rhosyn yn cynnwys tua 15 math o'r cyfansoddion cemegol hyn. Yn ogystal, mae'n cynnwys mwynau a fitaminau sy'n hyder â braster. Mae crynodiad y sylweddau hyn yn amrywio yn ôl diben y cynnyrch dan sylw.

Rosehip Olew Cosmetig

Defnyddir y math hwn o fraster llysiau yn unig yn lleol, mewn ffurf pur neu mewn cymysgeddau ag eserau fel sylfaen. Mae olew Rosehip ar gyfer dibenion cosmetig yn cynnwys asidau dirlawn ac annirlawn:

Olew olew yn fitaminau cyfoethog:

Olew hanfodol Rosehip

Cyhoeddir yr amrywiad a ddisgrifir o gynnyrch yn y gyfrol gynyddol, oherwydd gellir ei gymryd y tu mewn. Mae olew llysiau o'r fath yn cynnwys asidau brasterog annirlawn yn unig (fitamin F), sy'n ddefnyddiol i'r corff dynol:

Mae cyfansoddiad yr olew hefyd yn cynnwys elfennau micro-a macro:

Olew Rosehip - eiddo defnyddiol

Effaith fwyaf amlwg y cynnyrch hwn yw'r effaith choleretig. Mae pobl ag afiechydon hepatolig yn aml yn cael eu rhagnodi olew rhosyn - mae'r defnydd o fraster llysiau yn amhrisiadwy mewn hepatitis, colecystitis a chlefydau afu tebyg. Mae derbyniad rheolaidd y cyffur yn normaleiddio'r eithriad a'r all-lif o fylchau, yn dileu ffenomenau stagnant ac yn cyflymu'r gwaith o adfer meinweoedd wedi'u difrodi.

Effeithiau buddiol eraill sydd ag eiddo olew rhwydd yw:

Olew briws - cais

Gall "haul hylif" gael ei gymhwyso yn gyffredin ac yfed y tu mewn. Mae cosmetig a dermatoleg yn cael ei ddefnyddio'n helaeth o olew rhosyn - mae'r cais yn cynnwys gofal croen wyneb, gwallt, trin toriadau, abrasion ac iawndal arall i'r epidermis. Fel cynnyrch meddygol, mae'r braster llysiau hwn yn effeithiol yn yr oer cyffredin, llid y laryncs. Mae'n ddefnyddiol yfed i gryfhau imiwnedd, yn enwedig ar ddyddiau cyn epidemigau ffliw ac heintiau firaol resbiradol.

Rosehip olew ar gyfer wyneb

Mae'r cynnyrch dan sylw yn cael ei argymell i'w ddefnyddio wrth ofalu am y croen sych a diflannu. Olew clun rhosyn effeithiol iawn ar gyfer yr wyneb o wrinkles o gwmpas y llygaid. Mae tylino eyelid dyddiol gyda swm bach o fraster llysiau pur yn hyrwyddo lliniaru plygiadau wyneb bach, mwy o dôn a dwysedd yr epidermis. Gellir defnyddio'r cynnyrch i'r wyneb cyfan yn lle hufen neu laeth i gael gwared ar y cyfansoddiad. Mae gan olew Rosehip yr effeithiau cadarnhaol canlynol:

Mwgwd wyneb adfywio a maethlon dwfn

Cynhwysion:

Paratoi, cais

 1. Boil y llaeth. Mae'n ddymunol ei fod mor braster â phosib.
 2. Arllwyswch y blawd ceirch gyda llaeth.
 3. Ar ôl 15-25 munud, ychwanegwch y braster llysiau i'r cymysgedd.
 4. Ychwanegu melyn amrwd gyda fforc.
 5. Mae'n drwchus i roi pwysau ar bob wyneb.
 6. Gweddill 20 munud.
 7. Tynnwch y mwgwd â thywel meddal llaith neu swab cotwm.
 8. Rinsiwch y croen gyda dŵr cynnes.

Ni allwch ddefnyddio olew rhosyn ar gyfer y croen, sy'n debyg i ymddangosiad ysgarthion ysgafn ac ymyriadau acne. Mae'r cynnyrch naturiol hwn yn ddigidol iawn. Pan gaiff ei gymhwyso at yr epidermis problemus, gall olew rhosyn gwyllt ysgogi ffurfio acne a llid is-lydanol. Peidiwch â'i ddefnyddio hyd yn oed fel sylfaen ar gyfer cymysgeddau gydag ether.

Olew Hips Rose

Mae'r offeryn a ddisgrifir yn addas ar gyfer llinynnau sych, brwnt a phennau gwahanu. Defnyddir olew golau Rose mewn cosmetology yn bennaf mewn ffurf pur. Mae arbenigwyr yn cynghori i'w gymhwyso ar wyneb cyfan y gwallt, gan roi mwy o sylw i'r pennau, o flaen y gawod. I olchi mwgwd olew o'r fath mae'n angenrheidiol mewn 15 munud, amlder y cais - 2-3 gwaith yr wythnos. Gallwch gyfoethogi gyda siampŵ braster neu balm rinsiog mewn cyfran o 1:10. Bydd hyn yn rhoi elastigedd gwallt, disgleirdeb a llyfn, yn lleddfu sychder a thrawsdoriad.

Hips Rose Olew yn y trwyn

Mae gan y cynnyrch a gyflwynir effaith antiseptig a gwrthlidiol amlwg. Otorhinolaryngology yn aml yn defnyddio rosehip olew - eiddo a chymhwyso:

 1. Yn troi yn y trwyn. Mae braster llysiau yn effeithiol wrth drin rhinitis a sinwsitis, yn oer cyffredin. Dylid ysgogi olew Briar yn y trwyn (2-3 disgyn ym mhob croen) 3-4 gwaith y dydd nes bod y cyflwr yn gwella.
 2. Tampons o'r oer. Mae'r cynnyrch naturiol yn gyflym yn hwyluso anadlu ac yn gwella'r pilenni mwcws difrodi yn y trwyn. Mae angen rhoi swabiau cotwm mewn olew, yn y cyntedd, am 10 munud. Ailadroddwch hyd at 5 gwaith y dydd.
 3. Atal heintiau. Yn ystod epidemigau'r ffliw cyn mynd allan i'r stryd, mae'n ddefnyddiol trin y croen y tu mewn gydag olew cwnrose.

Olew Hips Rose

Defnyddir eiddo gwrthficrobaidd a diheintio'r asiant a ddisgrifir ar gyfer llid y laryncs. Olew rhosyn effeithiol iawn ar gyfer y gwddf gyda pharyngitis. Er mwyn cael gwared ar y syndrom poen, dileu ysbrydoliaeth a rhwyddineb eich llyncu, mae angen i chi yfed 1 cwymp o olew llysiau 5-6 gwaith y dydd. Ar ôl bwyta'r olew, mae'n ddoeth peidio â bwyta ac yfed te am 30-40 munud. Mae canlyniadau cadarnhaol yn amlwg o ddiwrnod cyntaf y driniaeth.

Hips Rose Inside

Mae cymhwyso systemig y cynnyrch naturiol a ystyrir yn ddefnyddiol ar gyfer cryfhau'r corff yn gyffredinol a therapi wedi'i dargedu, er enghraifft, gastritis, colecystitis ac hepatitis. Y ffordd safonol o sut i fynd ag olew gorsedd y rhosyn yw 1 llwyth o'r atebion yn y bore a'r nos, tra'n bwyta. Gallwch ddefnyddio braster llysiau fel dresin salad a grawnfwydydd, ond ni ddylai fod yn destun gwresogi na ffrio, fel nad yw'r cynnyrch yn colli ei eiddo meddyginiaethol.

Cymerir cyrsiau olew o aeron rhosyn gwyllt. Hyd y therapi ar gyfartaledd yw 1-2 mis, ac ar ôl hynny mae angen cymryd egwyl o hyd tebyg. Os dymunir, caiff y driniaeth gydag olew barren ei ailadrodd, ond nid yn fwy na 3 gwaith y flwyddyn. Mae derbyn y cynnyrch yn bwysig i gytuno â'r meddyg ymlaen llaw, gan fod unrhyw fraster llysiau yn alergen.