Olew tylino

Mae tylino yn ddull cyffredinol o therapi llaw, sy'n eich galluogi i ymdopi â phroblemau cyhyrysgerbydol, system gyhyrau, yn gallu gwella prosesau treulio a chylchrediad gwaed. Yn ogystal, defnyddir y dull hwn o amlygiad yn weithredol mewn cosmetoleg i ddileu gwahanol ddiffygion. Mae olew tylino'n chwarae rhan bwysig yn effeithiolrwydd therapi, ei hyd a chyflymder cyflawni'r canlyniad a ddymunir.

Olew tylino'r corff

Gadewch inni aros yn fwy manwl ar bob un o'r mathau o gynnyrch o'r fath.

Sesame olew

Yn ardderchog ar gyfer mynd i'r afael â sychder, llid a phwlio'r epidermis. Oherwydd yr eiddo dwys a lleithiol dwys, mae'n helpu i atal heneiddio cynamserol, gwlychu'r croen, yn cynyddu'r broses o gynhyrchu elastin.

Olew Mwstard

Mewn ffurf gynnes, caiff ei ddefnyddio'n helaeth wrth drin afiechydon y asgwrn cefn a'r cymalau, chwyldro a thiwmorau mân. Mae ganddi effaith gynhesu ac yn llidus yn lleol, yn lleddfu poen yn gyflym. Un o nodweddion olew tylino mwstard yw ei allu i wella treuliad mewn clefydau'r pancreas, i ysgogi cynhyrchu ensymau.

Olew Almond

Yn ddelfrydol ar gyfer gwlychu'r croen yn ddwfn, gan ymladd â marciau estyn, yn enwedig ar ôl geni a bwydo ar y fron. Ar ben hynny, mae'r cynnyrch yn dileu puffiness, yn lleddfu tensiwn o'r cyhyrau, yn helpu gyda llosgiadau o wahanol wreiddiau.

Olew olewydd

Yr olew mwyaf cyffredinol, oherwydd ei fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymestyn, gowt , cymalau a phoen y cyhyrau, a pholiomyelitis. Fe'i hystyrir fel y sail orau ar gyfer cymysgeddau tylino.

Olew cnau coco

Mae ganddo effaith dda oeri a lleddfu, felly fe'i defnyddir, fel rheol, o ddioddefiadau croen ffwngaidd, chwyddo, ecsema. Hefyd yn helpu gyda brechiadau, gan gynnwys tarddiad alergaidd, toriadau, llosgiadau.

Olew tylino gwrth-cellulite

Er mwyn dileu'r "croen oren" mae angen cymhwyso'r gymysgedd. Fel arfer, argymhellir olew olewydd neu almon fel sail gyda ychwanegu un neu ragor o esters:

Dyma'r cydrannau hyn sy'n gallu treiddio haenau dwfn y croen, gan gynhyrchu effaith gynhesu. Maent yn dwysau cyflyrau lymff a gwaed, sy'n caniatáu cynyddu metaboledd ocsigen mewn meinweoedd ac i ymladd adneuon braster.

Dewis olew tylino proffesiynol o cellulite, mae'n werth rhoi sylw i frandiau o'r fath:

Olew tylino ar gyfer wyneb

Mae'r cynnyrch a ddisgrifir yn bwysig i'w ddewis yn ofalus iawn i osgoi adweithiau alergaidd, clogogi chwarennau sebaceous a llid.

Fel sail, mae dermatolegwyr yn argymell defnyddio olewau o'r fath:

Esters a ddefnyddir fel cynhwysyn gweithredol:

Cynhyrchion proffesiynol da:

Ryseitiau ar gyfer gwneud olewau tylino gyda'ch dwylo eich hun

Olew corff cyffredinol syml:

  1. I 60 ml o'r cynnyrch sylfaenol (olewydd neu almon) ychwanegu 2 lwy fwrdd o addurniad llysieuol cryf o flodau camerog, calendula neu saint.
  2. Cymysgwch yr ateb gyda fitamin A ac E hylif (2 yn diflannu bob un), yn ogystal â 6-7 disgyn o olewau hanfodol (mae'r math yn dibynnu ar bwrpas y tylino). Wrth gynhyrchu pecyn wyneb, y swm ether i leihau i 2-4 diferyn.

Wedi'i baratoi gartref, dylid storio olew tylino mewn lle oer, yn ddelfrydol ddim mwy na 2-3 mis.

Presgripsiwn da ar gyfer gofal wyneb:

  1. Toddi 30 ml o olew cnau coco neu jojoba. Hefyd yn addas yw almon.
  2. Cymysgwch ef gyda 2 ddisgyn o ether lafant, 1 gostyngiad o goeden a juniper.
  3. Defnyddiwch olew gyda'r nos, ar ôl glanhau'r croen yn drylwyr.