Osteoporosis - triniaeth gyda meddyginiaethau gwerin

Mae gweithgarwch modur arferol yn dibynnu'n uniongyrchol ar ddwysedd meinwe esgyrn a chynnwys calsiwm ynddi. Mae problem esgyrn gwag a bregus yn arbennig o bwysig i fenywod 40-45 oed (cyfnod menopos). Felly, mae'n well dewis dull ymlaen llaw sut i atal osteoporosis - ystyrir trin meddyginiaethau gwerin y clefyd hwn yn un o'r dulliau effeithiol iawn, yn enwedig fel rhan o gynllun integredig.

Meddyginiaethau gwerin ar gyfer osteoporosis ar ffurf cywasgu

Rysáit ar gyfer tincture alcohol:

 1. Cymysgwch 100 gram o feillion melys a blodau camomile.
 2. Mae'r cymysgedd sy'n deillio'n cael ei roi mewn cynhwysydd gwydr, arllwys 0.5 litr o fodca.
 3. Mynnwch am 3 diwrnod.
 4. Strain yr asiant, defnyddiwch i berfformio cywasgu drwy'r nos.
 5. Cwrs therapi - 14 diwrnod.

Trowch ar y blagur bedw:

 1. Mae tua 200 g o ddeunydd crai ffres yn arllwys 450 ml o fodca.
 2. Gadewch yr hylif yn yr oergell am wythnos, yn ysgwyd o bryd i'w gilydd.
 3. Strain, yn cywasgu gyda'r nos am 8-9 awr.
 4. I'w drin yn llai na mis.

Sut i drin osteoporosis gyda meddyginiaethau gwerin ar gyfer derbyniad mewnol?

Trwyth arbennig i ferched ag estrogen ffytohormone:

 1. Mae llwy fwrdd o ddail sych wedi'i dorri'n fân i dorri mewn 2 cwpan o ddŵr berw.
 2. Rhowch y tegell neu'r jar gyda thywel trwchus.
 3. Mynnwch ateb hanner awr.
 4. Strain, yfed bob dydd ar stumog gwag (o bosib yn y bore) am 1 gwydr.
 5. I dreulio therapi 1 mis, gallwch chi ailadrodd y cwrs mewn 3-4 mis o doriad.

Salad ar gyfer ail-lenwi calsiwm:

 1. Boili am 2 funud gyda glaswellt i'w dorri.
 2. Crushiwch y deunyddiau crai, 7 llwy fwrdd wedi'u cymysgu â 25 g o wreiddiau gwisgo gwallt.
 3. Ychwanegwch 20 g o hufen sur a halen ysgafn.
 4. Bwyta salad am 1 tro, ailadrodd bob dydd.

Addurno trwyddedau:

 1. Mellwch wraidd y trwgr, 1 llwy fwrdd o ddirwyon llysieuol mewn 2 gwpan o ddŵr berw.
 2. Cadwch ar wres isel am 30 munud, trowch y hotplate, rhowch y remed am 60 munud.
 3. Gadewch i'r broth oeri yn llwyr, draeniwch.
 4. Cymerwch 100 ml cyn prydau bwyd, o leiaf 3 gwaith y dydd.

Y dull gwerin o drin osteoporosis ar sail mêl:

 1. Cymysgwch â 2 lwy fwrdd o fêl hylif 5 wy, sychwch y gragen a chroenwch yn dda i bowdwr.
 2. Mae sudd o bum lemon mawr yn arllwys y powdwr wyau sy'n deillio ohono.
 3. Mae'r gymysgedd wedi'i adael yn yr oergell am 5 diwrnod.
 4. Cyfunwch y ddau fannau, rhowch 50 ml o cognac cartref neu cahors caerog iddynt.
 5. Yfed 30 ml ar unrhyw adeg, unwaith y dydd, nes bod yr holl feddyginiaeth wedi dod i ben.
 6. Gwnewch seibiant 72 awr, ailadroddwch y cwrs.

Therapi trwy ffrwythau:

 1. Diddymwch darn bach o fyd naturiol, heb fwrdd â tablet (70 munud o ddŵr) (gyda phen pennawd).
 2. Yfwch yn y bore ac yn y nos, fe dderbyniodd y gyfrol gyfan 20 munud cyn dechrau'r pryd.
 3. Mae'r cwrs cyfan yn para am 3 wythnos, ac ar ôl hynny mae angen ymyrryd am 5-7 diwrnod, ac yna ailadrodd trefn y gweithdrefnau.

Trin osteoporosis o esgyrn a thorn y cefn gan feddyginiaethau gwerin lleol

Therapi gyda gwin:

 1. Gwreswch 35 ml o win coch pwdin yn ysgafn.
 2. Cymerwch y ddiod yn yr ardal yr effeithir arno gyda symudiadau tatws.
 3. Mae'r ardal a gafodd ei drin yn cael ei orchuddio â dail beichiog ffres, wedi'i gynhesu gyda chorsen bras, a rhowch pad gwresogi ar ei ben.
 4. Ar ôl 2 awr, tynnwch y dail, cynhesach a chychwyn, rinsiwch y croen.
 5. Ailadroddwch am 60 diwrnod, ddwywaith yr wythnos.

Olew iacháu:

 1. Coginiwch wyau wedi'u berwi am o leiaf 15 munud.
 2. I dynnu melyn, bydd yn cymryd tua 3-5 darn.
 3. Trosglwyddwch nhw i sosban ffrio a ffrio nes bydd hylif tywyll yn gwahanu.
 4. Rhaid rhoi'r gorau i'r olew sy'n deillio o ardaloedd difrodi, a ddefnyddir ar gyfer cywasgu.