Plastr gyda lidocain

Wrth drin syndromau poen lleol, mae'r grŵp cyntaf o gyffuriau a ddefnyddir yn cynnwys carth gyda lidocaîn. Mae ei ddefnydd yn ei gwneud hi'n bosibl darparu anesthesia trawsmeiddiol hirdymor, hyd at 10 awr, yn wahanol i feddyginiaethau lleol eraill ar ffurf unedau, geliau ac atebion, ac mae ei effaith yn parhau am gyn lleied â 3-5 awr.

Plastr anesthetig gyda lidocain

Yn y farchnad fferyllol fodern dim ond tri chynigion y cyffur dan sylw:

Fel cynhwysyn gweithredol, maent i gyd yn cynnwys lidocaîn, sydd, ar ôl treiddio'r dermis, yn cynhyrchu effaith anesthetig lleol gyflym. Oherwydd bod y darn yn parhau ar y croen am sawl awr, mae ei effaith yn eithaf hir.

Plastr anesthetig ar gyfer y cefn gyda lidocaîn Versace

Mae'r baratoi dan sylw yn ganolfan feinwe gludiog wedi'i ymgorffori ag ateb sy'n cynnwys 700 mg o lidocaîn. Y defnydd cywir yw atodi'r patch i'r ardal lle teimlir y boen. Ar ôl 12 awr mae'n rhaid ei ddileu. Ail-wneud y datrysiad yn unig ar ôl 12 awr arall o ymyrraeth.

Nodiadau:

Plastr anesthetig gyda lidocaîn Emla

Yn ychwanegol at lidocaine, mae'r cyffur a ddisgrifir yn cynnwys anesthetig lleol arall - prilocaine. Oherwydd crynodiad uchel y ddau sylwedd a gwella eu gweithrediad ar y cyd, defnyddir paratoad Emla, fel rheol, mewn ymarfer llawfeddygol ar gyfer anesthesia lleol gyda chymhorthfeydd wyneb sydd ar ddod a thriniaethau diagnostig, er enghraifft, biopsi.

Yn y cyfarwyddiadau ar gyfer y darn hwn gyda lidocaîn, argymhellir gosod y meinwe at y parthau angenrheidiol am ddim ond 1-2 awr. Mae'r amser hwn yn ddigonol ar gyfer anesthesia effeithiol am 120 munud. Os oes arwyddion, gallwch ddefnyddio 2-3 darn ar unwaith am 1 awr.

Plastr iacháu gyda Parapran lidocaîn

Mae'r remed hwn wedi'i leoli fel rhwymyn clwyf a fwriadwyd ar gyfer trin syndrom poen gyda thlodrau tyffaidd, briwiau pwysau, brathiadau anifeiliaid mawr, toriadau helaeth a chlwyfau gwlyb. Oherwydd y cynnwys uchel o lidocaîn yn yr ateb wedi'i ymgorffori â sylfaen meinwe'r patch, fe'i defnyddir hefyd i anesthetize yr ardaloedd yr effeithir arnynt ar ôl clwy'r cymalau, y asgwrn cefn, y doriad ligament, difrod y tendon.

Cyflawnir effaith analgig 20-30 munud ar ôl i'r dresin gael ei atodi. Gallwch ei dynnu mewn 2-4 awr.