Pulpitis mewn plant

Ychydig iawn o bobl sy'n goddef ymweliad â'r deintydd yn dawel - mae'r rhan fwyaf o'r rhai sy'n tyfu yn colli eu coesau wrth weld dril a chadeirydd. Beth allwn ni ei ddweud am y plant. Wel, os yw'r sefyllfa'n waethygu gan boen acíwt hefyd, yna rhoddir y straen i'r babi. Felly, mae'n bwysig peidio â dod â'r dannedd i'r man lle maent yn dechrau mynd yn sâl - i ymweld â'r meddyg yn rheolaidd ar gyfer archwiliad ataliol er mwyn datgelu'r pulpitis mewn plant mewn pryd.

Mae pulpitis yn llid o fwydion y dant, sy'n deillio o ddilyniant caries a difrod meinwe gan microflora pathogenig. Mae'r pulpitis yn aml yn digwydd mewn plant, mae'n gysylltiedig â strwythur meinweoedd y dannedd ac anffafriwn y system imiwnedd.

Dosbarthiad pulpitis mewn plant

  1. Pulpitis cronig - yn digwydd gyda charies bas. Mae'n waethygu pan fydd gwarchodaeth gyffredinol yr organeb yn cael ei wanhau, ynghyd â phoen sy'n dioddef, sy'n cael ei helaethu gan straen mecanyddol.
  2. Mae pulpitis rhannol acíwt - mewn plant yn brin, yn gyflym yn troi'n gyffredin.
  3. Mae pulpitis ffibrigig cronig mewn plant yn ganlyniad naturiol i'w ffurf aciwt. Ynghyd â llid y nodau lymff a'r ymosodiad cyffredinol.
  4. Pulpitis hypertroffig - cynyddiad o feinwe mwydion o ganlyniad i ddinistrio coron y dant.
  5. Pulpitis gangrenous - dadelfennu meinwe mwydion o ganlyniad i ryngweithio â microbau.

Trin pulpitis mewn plant

Mae nodi pulpitis yn ystod camau cynnar y datblygiad yn anodd, oherwydd nid yw teimladau poenus bron yn digwydd. Felly mae'n bwysig cymryd y plentyn i'r deintydd bob 3-4 mis. Os canfyddir lesion meinwe pulpal, bydd y meddyg yn penderfynu sut i drin y pulpitis mewn plant. Mae sawl opsiwn: