Quince yn ystod beichiogrwydd

Mae Quince yn cyfeirio at y cynhyrchion hynny sydd â chynnwys isel o ran calorïau. Mae cyfansoddiad y ffrwyth hwn yn amrywiol iawn. Mae'n cynnwys:

Gadewch i ni ystyried y ffrwyth hwn yn fwy manwl, byddwn yn darganfod: a yw'n bosib bwyta quince gyda menywod beichiog, pa bethau sydd angen eu hystyried wrth wneud hynny.

Beth sy'n ddefnyddiol i quince ar gyfer merched beichiog?

Yn gyntaf oll, dylid nodi y gellir defnyddio'r ffrwyth hwn wrth gludo'r babi. Mae meddygon yn nodi'r effeithiau defnyddiol canlynol o ddefnydd quince yn ystod beichiogrwydd:

  1. Gwella prosesau hematopoiesis. Wedi'i gynnwys yng nghyfansoddiad haearn a chopr, gan ei fod yn amhosib gan y beichiog, mae'r llwyth ar y system gardiofasgwlaidd ohono bron yn dyblu. Mae'r defnydd o'r ffrwyth hwn yn lleihau'r tebygolrwydd o anemia.
  2. Lleihau'r risg o adweithiau alergaidd. Gan weithredu ar y corff fel sensitifwyr, mae quince yn lleihau'r tebygrwydd o adweithiau alergaidd i'r defnydd o gynhyrchion priodol.
  3. Lleihau cyfog. Offeryn ardderchog yn y frwydr yn erbyn amlygiad o tocsicosis mewn menywod beichiog yn y cyfnodau cynnar. Ar ôl bwyta nifer o ddarnau o chwince wedi'i ferwi, wedi'u pobi ar stumog gwag , bydd y mam sy'n disgwyl yn teimlo'n rhydd.
  4. Mae'n eich galluogi i gael gwared â chwynion gwaedu. Gall Quince ar gyfer menywod beichiog fod yn offeryn ardderchog ar gyfer cryfhau dannedd a chwynion, sy'n cael eu gostwng yn ystod beichiogrwydd oherwydd bod y rhan fwyaf o'r calsiwm yn cael ei ddefnyddio i adeiladu dyfais anadweithiol o'r ffetws.

Beth ddylai gael ei ystyried wrth fwyta ffrwythau yn ystod ystumio?

Er gwaethaf y ffaith bod y rhan fwyaf o'r quince yn ystod beichiogrwydd yn dod â budd yn bennaf, ond gall hefyd achosi niwed penodol. Felly, nid yw'r ffrwythau yn cael ei argymell i ferched sydd â:

Yn ychwanegol, mae angen ystyried y ffaith na ddylid goddef uniondeb cragen allanol hadau ffetws. Fel arall, bydd rhyddhau sylwedd megis asid hydrocyanig. Mae'r ffrwythau'n cael arogl almonau. Mewn crynodiad mawr, gall y sylwedd achosi gwenwyn. Felly, mae angen defnyddio quince gyda gofal mawr.