Rheolau ar gyfer chwarae haf haf

Pan fydd y tywydd yn ddrwg a chaiff y daith gerdded arfaethedig ei ganslo neu os ydych am ddiddanu gwesteion, rhowch gynnig arnyn nhw gêm orllewinol hen - sbon. Mae'n hyrwyddo datblygiad y cof a meddwl rhesymegol rhagorol , hyd yn oed mewn plant. Ar yr un pryd, nid yw'n anodd meistroli rheolau chwarae haf ar gyfer dechreuwyr. Pwrpas yr adloniant bwrdd gwaith hwn yw eich bod yn taflu'r esgyrn, ac yn dibynnu ar y niferoedd a ollyngwyd, symudwch eich sieciau, y mae angen iddynt fynd yn llawn cylch ar y bwrdd, dod â nhw i'ch "tŷ" neu "tŷ" a'u tynnu o'r bwrdd yn gynharach na bydd yn bosibl i'r gwrthwynebydd. Mae yna ddau fath o gêm - ôl-haf byr a hir.

Nodweddion y gêm yn ôlgammon byr

Bydd rheolau chwarae hafgammon gyda phhatrwm yn eich helpu i edrych ar yr union beth y mae angen i chi ei wneud. Bydd angen bwrdd arnoch gyda 24 celloedd, a elwir yn bwyntiau. Rhennir y pwyntiau hyn yn 4 grŵp, pob un yn cynnwys 6 celloedd, a elwir yn "iard", "tŷ", "iard y gelyn", "ty'r gelyn". Rhwng y tŷ a'r iard mae bar "bar", sy'n tyfu uwchben y bwrdd.

Yn ôl y rheolau o chwarae hafgammon byr ar gyfer dechreuwyr, dylech rifio'r eitemau ar gyfer pob chwaraewr ar wahân, gan ddechrau gyda'i "gartref". Rhoddir rhif 24 i'r eitem mwyaf anghysbell oddi wrthych, mae'n rhif 1 i'r gwrthwynebydd. Bydd angen 15 o wirwyr ar bob chwaraewr, a roddir fel hyn: 5 o wirwyr yn y chweched pwynt, 3 yn gwirio yn yr wythfed pwynt, 5 o wirwyr yn y gwirydd 13 pwynt a 2 yn y pwynt 24.

Eich nod - symud yr holl wirwyr yn sefyllfa eu "cartref" a'u dileu o'r bwrdd er mwyn ennill.

Mae'r rheolau ar gyfer chwarae ôl-gerbyd yn dweud bod pob chwaraewr yn taflu allan un asgwrn i benderfynu ar drefn y tro. Mae'r un gyda'r nifer fwy yn symud ei wirwyr i'r nifer briodol o bwyntiau. Yna mae'r gêm wedi'i adeiladu fel a ganlyn:

 1. Mae chwaraewyr yn taflu 2 esgyrn yn ail ac yn symud y gwirwyr yn dibynnu ar y niferoedd syrthiedig ar y ddwy esgyrn. Os oes gennych 4 a 2, gallwch chi symud dau wirydd: un ar gyfer 4 cae, un arall ar gyfer 2 gae neu un o'r gwirwyr ar y pryd ar gyfer 6 (4 + 2) o bwyntiau, ond ar yr amod nad oes darnau unrhyw wrthwynebydd ar y ffordd.
 2. Dylid symud gwirwyr yn unig o bwyntiau sydd â niferoedd mawr, yn llym i bwyntiau â gwerthoedd llai, tuag at wirwyr yr wrthwynebydd.
 3. Os cewch chi ddwbl, gallwch symud y gwirwyr mewn unrhyw gyfuniadau dilys i bob un o'r rhifau a gollwyd 2 waith. Er enghraifft, os oes gennych 5-5, gallwch wneud 4 symud o 5 pwynt mewn cyfuniadau amrywiol (3-7-2-8, 4-6-1-9, ac ati). Felly gwnewch hynny, ac os ydych chi wedi gostwng 3 a 5.
 4. Pan fydd eich siec wedi ei leoli yn y man lle mae siec y gwrthwynebydd wedi'i leoli, caiff ei dynnu allan a'i symud i'r "bar".
 5. Cyn symud gwirwyr eraill, rhaid ichi ddychwelyd eich sieciau i'r bwrdd. Fe'u rhoddir yn "dŷ" yr wrthwynebydd mewn swyddi sy'n cyfateb i esgyrn sydd wedi eu daflu. Mae hyn yn cael ei nodi yn y rheolau ar gyfer chwarae hafgammon.
 6. Pan fydd yr holl wirwyr yn y "tŷ", maent yn dechrau glanhau'r byrddau. Rydych chi'n taflu'r dis ac yn tynnu'r gwirwyr o'r pwyntiau y mae eu dynodiadau rhifol yn cyfateb i'r rhifau a gollwyd.

Nuances o chwarae ôl-gerbyd hir

Bydd deall y rheolau o chwarae haggam gyda lluniau ar gyfer dechreuwyr yn eithaf hawdd. Maent yn edrych fel hyn:

 1. Mae bwrdd 24 pwynt hefyd. Lleolir y "tŷ" o wirwyr du ar bwyntiau 1 i 6, tra ar gyfer gwirwyr gwyn mae wedi ei leoli ar bwyntiau 13 i 18.
 2. Y gwahaniaeth yn nhalaith y gêm yn yr haf nôl glasurol yw bod yr holl 15 o wirwyr ar ddechrau'r gystadleuaeth yn cael eu gosod i 24 pwynt - yr hyn a elwir. "Pennaeth".

  Caniateir tynnu dim ond un gwiriwr yn ystod un tro, ac eithrio dwywaith, pan allwch chi gael gwared ar ddau ddarn o'r "pen".

 3. Mae gwirwyr yn symud un ar ôl un arall yn wrthglocwedd dros ben.

  Os oes gennych wiryddwr ar y sefyllfa, ni allwch ei roi yno.

 4. Gallwch symud unrhyw nifer o wirwyr.
 5. Ni ellir crynhoi'r pwyntiau ar 2 esgyrn: byddwch yn symud y gwirydd yn gyntaf gan y nifer o bwyntiau sy'n cyfateb i'r rhif a gollwyd ar yr asgwrn cyntaf, yna i'r rhif cyfatebol sy'n dangos yr ail asgwrn.
 6. Yn y rheolau o chwarae ôl-gerbyd hir gyda lluniau, mae'n amlwg y dylai'r gwirwyr gael eu tynnu oddi wrth y bwrdd pan fyddant yn sefyll ar y swyddi sy'n cyfateb i'r nifer o bwyntiau y mae'r asgwrn wedi'i ddaflu yn ei ddangos. Os nad ydyn nhw, byddwch chi'n symud y gwirwyr, gan ddechrau gyda'r swyddi uwch.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, dylech gyfeirio at y llenyddiaeth ganlynol:

 1. Akhundov NF "Llawlyfr Traws-Fadmon Hir: Theori ac Ymarfer y Gêm" (2012).
 2. Shekhov V. G. "Backgammon: o ddechreuwyr i hyrwyddwr" (2009).
 3. Chebotarev R. "Backgammon Hir" (2010).
 4. Gêm Akmundov NF "Ysgol Gêm Traws-Merched Hir" (2009).
 5. Magril P. "Backgammon" (2006).
 6. Clay R. "Backgammon. Strategaeth fuddugoliaeth "(2010).
 7. Fadeev I. "Mae Backgammon yn gêm o filoedd o flynyddoedd" (2009).

Os ydych chi'n ddiddorol iawn gan y gêm hon, rydym hefyd yn cynnig i chi ddarllen rheolau'r gêm ddarllenwyr.