Torch briodas - y steiliau gwallt gorau i'r briodferch gyda torch o flodau

Mae pob merch briodferch yn ymdrechu i wneud ei phriodas yn berffaith, paratoi popeth fel ei fod yn un o'r dyddiau hapusaf mewn bywyd, am wneud ei merch briodferch yn unigryw ac unigryw. Am wisg soffistigedig bydd gwisg briodas stylish yn torch briodas.

Torch briodas yn y pen

O'r amser cofnodol rhoddwyd ystyr defodol i'r goron. Ar gyfer y briodferch, roedd yn symbol o purdeb ac uniondeb. Ar ôl y briodas, ni wnaeth y merched ei daflu allan, ond, yn sychu, fe'u cuddiwyd mewn man anghysbell. Credwyd bod gan y torch traddodiadol briodas eiddo hudol ac mae'n amddiffyn ei theistres a'i theulu rhag ysbrydion drwg. Yn naturiol, mae yna lawer o gredoau sy'n gysylltiedig â'r goron:

 1. Roedd y torch ar gyfer priodas y briodferch yn cael ei wehyddu gan ei ffrindiau di-briod y noson o'r blaen.
 2. Roedd gan bob elfen ystyr arbennig. Er enghraifft, roedd camgymeriadau'n golygu diniwed, ac mae rhubanau lelog yn ddoethineb hanfodol.
 3. Ar ôl y briodas, dylai'r gwisg gael ei guddio'n ddiogel, neu dylai'r priod ifanc gael ei gyflwyno fel arwydd o gariad di-dor a theyrngarwch. Roedd yn rhaid i'r gŵr hefyd storio'n ofalus yr addurniad.
 4. Nawr nid yw pob gwraig newydd yn gosod ystyr mor ddwfn i'r affeithiwr. Yn fwy aml, dewisir y goron fel addurniad hardd. Yn yr achos hwn, gellir gwisgo popeth ynddo, unrhyw beth: blodau byw, artiffisial, rhubanau, aeron, rhinestones.

Torch briodas o flodau ffres

Bydd inflorescences byw yn rhoi i'r ddelwedd natur naturiol, goleuni a agosrwydd dymunol i natur. Gellir gwisgo torchau priodas ar ben y blodau go iawn yn hollol o bopeth: rhosynnau, gypsophila , nezabudkok, blodau corn, mintys a chlustiau gwenith. Wrth ddewis fflora, dim ond i gofio:

 1. Os ydych chi'n credu yn ynni planhigion, darganfyddwch beth yw'r dewis rydych chi.
 2. Rhaid i bob blodeuwriaeth fod mewn un arddull. Gadewch i'r un planhigyn ymddangos yn y torch briodas, boutonniere a bouquet.
 3. Gall y goron gyfateb â chynllun lliw y ffrog neu fod yn acen disglair.
 4. Mae blodau byw yn hwyliog iawn, felly mae angen i chi osgoi'r haul disglair a chwistrellu'r planhigion sawl gwaith.

Torchnau priodas ar ben y blodau artiffisial

Nid oes gan unrhyw blanhigion artiffisial unrhyw ystyr sanctaidd. Ond ni fydd yn rhaid i ni boeni am yr un affeithiwr. Ni fydd yn diflannu, a gall yr holl elfennau gael eu cau'n ddiogel.

 1. Cynhyrir torch artiffisial o ribeinau, blodau a brigau parod, perlau, clustogau, plu a phopeth sy'n cyd-fynd â'r briodferch a'i dathliad.
 2. Yn arbennig poblogaidd mae torchau priodas o'r fameirana. Mae hwn yn ddeunydd taflen feddal o wahanol arlliwiau. Gallwn hyd yn oed wehyddu affeithiwr o'r fath hyd yn oed i'r meistr cyntaf.
 3. Nawr ar frig ffasiwn, coronau pastel ysgafn o nifer o flynyddoedd bach. Gellir eu gwisgo hyd yn oed ar ôl y briodas fel affeithiwr gyda'r nos.

Torch briodas o flodau ac aeron

Bydd aeron coch o viburnum neu lynw mynydd neu llus du yn ychwanegu at y torch briodas o flodau yn atyniad arbennig a natur naturiol. Mae toriadau o'r fath yn berffaith ar gyfer priodasau thematig. Os ydych chi wedi dewis seremoni eco-gyfeiriad, bydd arddull y heffie-chic neu boho-berries yn y torch briodas a gweddill y blodeuwriaeth yn gwbl briodol.

Torch briodas gyda phlu

Gall plâu yn yr addurniad ar y pen ychwanegu at ddelwedd goleuni a diniweidrwydd anghelaidd, neu i'r gwrthwyneb yn syfrdanol ac yn olynol. Mewn hen ffilmiau, mae pluoedd yn addurno penaethiaid merched trwm a dewr sy'n gwybod eu gwerth eu hunain. Ar gyfer seremoni briodas yn arddull y 40au-50au yn y ganrif ddiwethaf, bydd torch i briodferch gyda phlu yn affeithiwr thematig ardderchog, a fydd yn edrych yn wych ar ffotograffau a fideo.

Torch briodas o rhubanau

Mae torch briodas wedi'i wneud o rwberau satin yn edrych yn aristocrataidd iawn. Ac fe allwch wneud gemwaith o frethyn neu dim ond elfennau unigol: blodau, bows. Mae dewis atlas yn well na lliwiau tebyg gyda gwisg. Bydd cyferbyniad gormodol yma yn llwyr y tu hwnt i le. Fel gorchudd priodas gyda phlu, gellir gwisgo cyfuniad o rwbonau satin ac ar ôl y seremoni fel priodwedd o'r ddelwedd gyda'r nos.

Pen gwallt priodas gyda torch

Dylid ystyried unrhyw ddelwedd, a hyd yn oed yn fwy mor ddifrifol, at y manylion lleiaf. Gan ddewis affeithiwr mor lliwgar â choron, meddyliwch am beth fydd gennych chi steil gwallt priodas gyda thorch a gorchudd. Mae'r addurniadau hyn yn addas ar gyfer y rhain:

 1. Curls rhydd o wahanol feintiau a hyd. Yn addas, mae cytiau mawr a chrytiau bach iawn. Ar gyfer steiliau gwenithog a brwdiog, dewiswch dorchau o blagur mawr, ac i wallt o hyd canolig a byr, bydd yn fwy priodol gwneud cyfansoddiadau bach o flodau a rhubanau.
 2. Gwehyddu . Roedd gwallt o bryd i'w gilydd yn stiwdiau gwallt ar gyfer y briodas. Nawr mae llawer o fathau o wehyddu. Gellir gwisgo'r goron dros y gwallt. Neu gall plagiau byw neu artiffisial wehyddu i mewn i braid .
 3. Criw di-ofal . Os nad ydych yn ffan o wallt rhydd a gwehyddu, casglu gwallt ar gefn eich gwddf. Nid yw esmwythder delfrydol yn briodol yma. Rhyddhau ychydig linynnau a sgriwiwch nhw. Dylai delwedd y briodferch â thorch ar ei ben fod mor naturiol â phosib.

Delwedd briodas gyda thorch

Mae torch briodas o flodau ar y pen yn fwyaf cysylltiedig â delweddau o nymff y goedwig, harddwch Wcreineg neu dduwies Groeg. Dewiswch chi'ch hun yr un iawn. Gallwch chi drefnu'r seremoni ddifrifol o "briodas y Cossack" neu "briodas duwiau Olympus."

 1. Un opsiwn symlach fyddai dewis priodas "lliw" gyda goruchafiaeth mewn ffrogiau, addurniadau neuadd, blodau a melyn, turquoise arall ac unrhyw arlliwiau eraill.
 2. Wrth ddewis y prif liw, gallwch chi ddechrau o gysgod eich gwallt. Mae brunettes a brunettes yn berffaith ar gyfer pastel pinc, glas a brown. Ar blondiau, bydd lliwiau llachar yn edrych yn moethus: gwin, azur, lelog.

Gwisg briodas a thorch hyfryd

Yn ôl traddodiad, yn gyntaf, mae'r briodferch yn dewis gwisgo iddi hi. I brynu "yr un peth" weithiau nid yw o gwbl hawdd. Ond dyma wisg freuddwyd a brynwyd ac mae'n bryd i ategolion. Mae delweddau priodas gyda thorch o flodau yn fwy cytûn â thair arddull o wisgoedd:

 1. Amseroedd folwmetrig . Am ddelwedd o'r fath o'r "Queen of Flowers", dewiswch blagur mawr disglair. Yn yr undeb â hwy, bydd aeron bach a brigau yn edrych yn dda.
 2. Straight cul . Ar gyfer briodferch o'r fath, mae'r Cossacks yn fwy addas ar gyfer blagur bach a lled y rhuban ar gyfartaledd. Bydd planhigion caeau cyfunol yn cael eu cyfuno, er enghraifft, gyda spikelets o wenith. Ar gyfer cariadon natur mewn torch o briodferch o flodau byw, gall blodeuwyr ychwanegu ffiguryn o glöyn byw neu fenywyn.
 3. Yn syth gyda sgert flared . Ar gyfer delwedd o'r fath "Groeg", ni all y goron fach gyda blodau bach a dail fod yn well. Bydd gwead lawn neu mint yn gwbl briodol. Yn ogystal, o'r planhigion hyn byddwch yn cael eich amgylchynu gan wyth frawdgar cain. Bydd agosrwydd i natur yn uchafswm.

Torch briodas gyda veil

Mae gwisg briodas gyda thorch ar y pen - ynddo'i hun yn creu delwedd laconig a gorffen nad oes angen ategolion eraill arnyn nhw. Yn aml, credwch fod y goron ei hun yn disodli'r gorchudd. Wedi'r cyfan, mewn gwirionedd, maent yn symboli'r un peth - purdeb ac uniondeb y briodferch. Os ydych chi'n dal i eisiau ychwanegu llenell, dewiswch haen sengl syml. Mae'n well ar gyfer hyd canolig neu hir dwlle.

Dewis coron i chi'ch hun rhag blodau byw, artiffisial, plu neu rwbenni, byddwch yn awtomatig yn disgyn i briodfernau gwreiddiol a heb fod yn dempled. Bydd affeithiwr o'r fath yn sicr yn eich gosod ar wahân i lawer o bobl newydd newydd a fydd yn cwrdd â chi ar ddiwrnod y briodas yn swyddfa'r gofrestrfa a'r parciau yn y sesiwn ffotograff . Byddwch yn barod am fwy o sylw gan y gwesteion, parau eraill a dim ond pasers-by.