Waled electronig "Webmoney"

Mae technoleg gwybodaeth fodern yn darparu llawer o wasanaethau sy'n eich galluogi i storio arian yn y ffordd orau i chi.

Gadewch i ni ystyried yn fanylach y waled electronig "Webmoney".

Mae WebMoney Transfer neu Webmoney yn system setliad electronig. Nid system dalu ar ffurf electronig ydyw oherwydd bod y system yn trosglwyddo'r hawliau eiddo yn gyfreithlon. Fe'u cofnodir gan ddefnyddio "arwyddion teitl" (derbyniadau arbennig sydd ynghlwm wrth aur ac arian).

Prif bwrpas y system yw sicrhau setliadau ariannol rhwng pobl a gofrestrir ynddo, prynu gwasanaethau a nwyddau ar y We Fyd-Eang. Tybwch, os oes gennych siop ar - lein , yna gallwch brynu'r nwyddau yn eich siop gan ddefnyddio waled electronig.

Mae pwrs electronig "WebMoney" yn caniatáu i chi ailgyflenwi cyfrifon symudol, talu am deledu lloeren, darparwyr Rhyngrwyd.

Cyfwerth Arian

Mae yna gyfwerth â'r arian cyfatebol sydd ar gael yn y system:

 1. Mae WMB yn gyfwerth â BYR ar B-purses.
 2. WMR - RUB ar R-purses.
 3. WMZ - USD ar Z-purses.
 4. WMX -0.001 BTC ar X-purses.
 5. WMY - UZS ar Y-pyrsiau.
 6. WMG -1 gram o aur ar G-purses.
 7. WME- EUR ar e-waledi.
 8. WMU - UAH ar U-pyrsiau.
 9. WMC a WMD- WMZ ar gyfer trafodion credyd mewn C-a D-purses.

Gallwch drosglwyddo arian i bwrs arall yn unig mewn un math o arian cyfred.

Tariffau

Cyn i chi ddechrau waled electronig "Webmoney", dylech wybod bod y system yn darparu ar gyfer comisiwn o 0.8%. Ond ni ddarperir y comisiwn ar gyfer trafodion rhwng pyrsiau o'r un math, tystysgrif neu dynodwr WM.

Yn y system WMT, mae pob pryniant yn ddrutach o 0.8%. Ar yr un pryd, am un taliad, mae'r uchafswm comisiwn wedi'i gyfyngu i'r symiau canlynol: 2 WMG, 50 WMZ, 250 WMU, 50 WME, 100.000 WMB, 1500 WMR.

Mae angen personoli'r cyfrif. Cynhelir cyfrinachedd taliadau. Mae gennych chi fel defnyddiwr "Webmoney" yr hawl i dderbyn tystysgrif o fformat digidol, sy'n cael ei gasglu ar sail data personol. Gelwir y dystysgrif yn y system "tystysgrif". Gwahaniaethu:

 1. Pasbort personol (maen nhw'n derbyn cyfarfod personol gyda chynrychiolydd o'r Ganolfan Ardystio).
 2. Cychwynnol (gellir ei gael yn unig ar ôl gwirio'r data pasbort a roesoch gan y Personalizer). Cael eich talu.
 3. Ffurfiol (nid yw data pasbort yn cael ei wirio).
 4. Cymhwyster Alias (nid yw'r data'n trosglwyddo'r dilysiad).

Tynnu arian yn ôl

Gallwch dynnu'ch arian yn ôl yn y ffyrdd canlynol:

 1. Cyfnewid WM i arian electronig systemau eraill.
 2. Trosglwyddo banc.
 3. Cyfnewid WM am arian parod mewn swyddfeydd cyfnewid.

Sut i greu waled electronig "Webmoney"?

 1. Ewch i wefan swyddogol y system (www.webmoney.ru). Sylwch y gallwch chi greu waled electronig "Webmoney" ar unwaith gan glicio ar eicon un o'r systemau cymdeithasol (hwn fydd eich cofrestriad yn y system).
 2. Fel arall, cliciwch ar y botwm mawr ar y dde i gofrestru am ddim. Bydd ffenestr yn agor lle dim ond rhaid i chi fynd i mewn i ddata dilys. Cliciwch "Cofrestru". Cadarnhewch fod y wybodaeth a roesoch yn gywir. Ar ôl gwirio'r data, cliciwch ar "Parhau".
 3. Anfonir cod cadarnhad i chi at y blwch e-bost. Yn y ffenestr sy'n agor, cofnodwch hi.
 4. Cliciwch "Parhau". Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin (bydd angen i chi wirio eich rhif ffôn).
 5. Dewiswch y rhaglen y byddwch yn ei ddefnyddio wrth weithio gyda'r waled. Ar y dudalen hon ceir disgrifiad manwl o'r rhaglenni.
 6. Lawrlwythwch y cais rydych chi'n ei ddewis. Gosod a rhedeg.
 7. Ar ôl i chi gofrestru, mae gennych bedwar pythefn o arian cyfred gwahanol.
 8. Gallwch ailgyflenwi'ch cyfrif trwy brynu cerdyn "Webmoney" neu ddefnyddio'ch cerdyn credyd.

A chofiwch, cyn creu waled electronig, edrychwch ar holl fanteision ac anfanteision y system a ddewiswyd.