Y Syndrom Savant a phobl â galluoedd unigryw

Rhoddwyd enw'r ffenomen hwn gan John Langdon Down - "Syndrom Savant", ond yn 1879, nododd seiciatreg Americanaidd Benjamin Rush a disgrifiodd symptom rhyfedd - roedd gan ddyn ifanc â chamau meddyliol alluoedd mathemategol eithriadol - gallai gyfrifo faint o eiliadau y bydd rhywun yn byw ar gyfer unrhyw rai iddo gyfnod o amser.

Beth yw savantism?

Mae Savant yn berson sydd â galluoedd athrylith, ynghyd â rhai annormaleddau meddyliol neu lesion organig yr ymennydd. Gall gyfrifo ar unwaith ar ba ddiwrnod o'r wythnos y bydd y nifer penodedig yn galw heibio ar ôl miloedd o flynyddoedd, adrodd unrhyw destun yn y galon, ei weld neu ei glywed unwaith. Mae gan yr holl fwynhau cof rhyfeddol. Mae gan hanes y syndrom hanes hir, ond dim ond yn 1888 J. Down, gan gydnabod eu diffygrwydd, a ddatgelwyd a'r gallu i ddysgu gyda'r dull cywir. Mae'r syndrom savant yn paradocs, yn athrylith a chyfyngiad mewn un botel.

Mae'r syndrom savant yn dda neu'n ddrwg?

Mae'r cwestiwn "dyniaeth yn dda neu'n wael" yn anodd ei ateb yn ddiamwys. Mae pobl sy'n byw yn dioddef anhwylder meddyliol difrifol ac yn aml yn ddi-waith yn eu bywyd bob dydd. Maent yn anodd cyfathrebu, swyddogaethau aelwydydd elfennol. Mae prawf botymau neu droi y golau ar eu cyfer yn brawf anodd. A yw'n gwneud iawn am yr "ynys geniws" hwnnw sy'n bodoli yn eu hymennydd? Gyda galluoedd eithriadol o'r fath, anaml iawn y mae cyfernod datblygiad meddyliol ynddynt hwy yn uwch na 40.

Galluoedd Savant

Cyflwynwyd y term "ynys geniws" gan Deroldt Traffett. Mae'n wir mewn gwirionedd - galluoedd hynod alluog yn erbyn cefndir o ddiymadferth cyffredinol. Mae talentau gwylwyr yn wirioneddol ddiddiwedd. Mae'r galluoedd canlynol yn cael eu disgrifio ar hyn o bryd:

  1. Mathemategol . Mae'n hawdd cynhyrchu gweithrediadau mathemategol gyda rhifau chwe digid.
  2. Cerddorol . Mae'r rhai nad oes ganddynt addysg gerddorol, y rhai sy'n hoffi, ar ôl clywed yr alaw unwaith, yn gallu ei atgynhyrchu'n gywir ar offeryn cerdd.
  3. Gormodol - cofiwch lawer iawn o wybodaeth.
  4. Arlunio - yn gallu creu campweithiau celfyddyd gain.
  5. Ieithyddiaeth - maent yn gwybod llawer o ieithoedd tramor.

Sut i gael Syndrom Savant?

Mae'r syndrom savant yn gynhenid, wedi'i gyflyru'n enetig. Fe'i canfyddir yn aml mewn pobl ag awtistiaeth neu syndrom Asperger, weithiau mae'n cael ei achosi gan droseddau yn natblygiad y plentyn. Fodd bynnag, gwyddys pobl sydd â Syndrom Savant a gafwyd. Y rhain yw pobl sydd wedi dioddef anafiadau craniocerebral neu glefydau CNS gyda chymhlethdodau dilynol ar yr ymennydd. Yn y chwistrellwyr, mae hemisâu'r ymennydd yn cael eu datblygu'n anwastad - mae'r dde yn cael ei ddatblygu'n anomal, er anfantais i'r chwith. Esboniwch hyn trwy gynyddu cynhyrchiad y testosteron hormon, sy'n atal datblygiad yr hemisffer chwith.

Savannah enwog

Ar hyn o bryd yn hysbys:

  1. Kim Peak . Fe'i ganed gyda patholeg yr ymennydd - ni chafodd yr hemisffer dde a chwith eu rhannu o gwbl. Mae ganddo gof super. Darllenais dros 10,000 o lyfrau a gallaf atgynhyrchu unrhyw beth o'r cof.
  2. Mae Stephen Walshere yn arlunydd syfrdanol gyda chof anhygoel . Yn gallu atgynhyrchu unrhyw dirwedd, dim ond ar ôl glanio arno.
  3. Ben Underwood - diagnosis o retinoblastoma, wedi'i dynnu o'r llygaid, fodd bynnag, gan ddefnyddio echolocation, mae'n gorwedd yn berffaith yn y gofod.
  4. Derbyniodd Derek Amato - yn 40 oed gyfraniad gyda 35% o golled clyw a chof rhannol. O ganlyniad, enillodd y gallu i "weld" cerddoriaeth a daeth y pianydd mwyaf disglair o'n hamser
  5. Dioddefodd Daniel Tammet atafaeliad epileptig ymhen pedair blynedd, ac ar ôl hynny roedd ganddo allu mathemategol. Gall gynhyrchu unrhyw gyfrifiadau gydag unrhyw rifau mewn eiliad. Ond mae angen inni ddeall nad yw'n cyflawni cyfrifiadau yn yr ystyr arferol o'r camau hyn. Mae'r broses gyfrifo iawn yn gwbl anymwybodol iddo. Mae'n "gweld" iddo. Mae'r ffigurau yn ei feddwl yn rhai siâp a lliwiau, pan mae dwy ffurf wahanol yn uno i'r trydydd, gyda'u lliw a'u siâp unigryw.