Arwyddion am yr hydref

Ysgrifennodd Fedor Tyutchev am y cwymp: "Mae'r diwrnod cyfan fel petai'n grisial, a chwyddiant y noson ...". Ac nid dim ond oherwydd yr hydref yw un o'r tymhorau mwyaf prydferth, pleserus gyda'u holl liwiau. Mae rhywun o'r farn bod yr hydref yn gyfnod pan fo popeth y tu allan yn drist, yn drist ac yn ddiflas. Ond nid yw hyn felly! A faint o edmygwyr gwerin a superstitions sy'n bodoli tua'r hydref. Byddwn yn darganfod mwy amdanynt.

Arwyddion am yr hydref

 1. Pe bai'r dail o dderw a beirdd yn cael ei ddangos yn gynharach na'r eira gyntaf, yna y flwyddyn nesaf gallwch ddisgwyl cynhaeaf.
 2. Pe bai llawer o lwyni mynydd yn cael ei eni, mae'n golygu y bydd yr hydref yn cael ei lenwi â thywydd glawog a sothach oer. Os nad oedd y lludw mynydd yn ddigon, roedd yn gynnes ac yn sych.
 3. Os bydd y craeniau'n hedfan yn uchel yn yr awyr, heb fod yn frys - bydd yr hydref yn gyfeillgar.
 4. Ond os nad oedd glaw ym mis Medi, yna bydd angen i chi aros am ddyfodiad y gaeaf yn hwyr.
 5. Os yn gynnar ym mis Medi, mae digonedd o dafelliau - croesog yr hydref cynnes a heulog.
 6. Mae'r hydref ansefydlog a glawog yn addo gwanwyn glawog.
 7. Os byddwch chi'n symud i fflat newydd yn ystod yr "haf Indiaidd", yna bydd bywyd yn y tŷ hwn yn hapus, hapus a ffyniannus.
 8. Er nad yw'r coed ceirios yn ddail gweladwy yn werth aros am yr eira.
 9. Os yw Medi yn oer, yna yn nhymor y gwanwyn bydd yr eira yn dechrau toddi yn gynnar.
 10. Ond mae'r "haf Indiaidd" gyda gwyntoedd ac annwyd yn rhagdybio'r hydref heb glaw.
 11. Os yn yr hydref, nid oes unrhyw madarch yn ymarferol, ond gyda digon o cnau gwyn - i'r gaeaf caled.
 12. Pe bai'r craeniau'n hedfan cyn yr Intercession , rhaid i un baratoi ar gyfer y gaeaf cynnar ac eira.

Arwyddion pobl am y tywydd yn yr hydref

 1. Os syrthiodd blaendal o eira yn gynnar yn y cwymp, yna mae'n ymddangos yn gynnar yn y gwanwyn.
 2. Os na fydd adar yn gadael eu tir brodorol yn hwy nag arfer, yna ni ddylwn aros am oer yn y dyfodol agos.
 3. Os yw'r protein yn creu nyth yn isel - mae hyn yn gaeaf o gaeaf rhew. Os yw'r gwag yn uchel, yna bydd y gaeaf yn gynnes.
 4. Mae tywydd gwael yr hydref yn golygu tywydd gwyntog gyda glaw a stormydd eira ar yr un pryd.
 5. Os yw'r môrlud yn binc, melynog neu euraidd, bydd y tywydd yn dda ac yn ddymunol.
 6. Sêr disglair yn porthu tywydd da, dim sêr - glawog.
 7. Os bydd y blodau rhwyn yn hwyr, yna bydd yr hydref yn hir.
 8. Os yw'r cymylau yn isel, dylech baratoi ar gyfer tywydd garw.
 9. Ond mae cymylau prin yn golygu tywydd clir, ond yn oer.

Dyma arwyddion pobl am y tywydd yn y cwymp, roedden nhw'n gwybod ein hynafiaid. Os ydych chi'n gwrando arnynt, byddwch yn gallu gwybod ymlaen llaw pa dywydd i'w ddisgwyl erbyn yfory.